girl on bike looking at her mobile phone

Nettbank

Nettbank er et viktig verktøy for bedrifter som enkelt ønsker å holde oversikt over egen økonomi. Vi tilbyr nettbanktjenester tilpasset ulike behov, både for store og små bedrifter. Hos oss skal det være enkelt å ha kontroll.

TjenesteNettbank BedriftCorporate Netbank
Arkivsøk

Digital årsoppgave

eFaktura

Egen administrasjon av brukere

Filoverføringer - innbetalinger

Filoverføringer - utbetalinger

Fondshandel

Konti i andre banker

Kontoutskrifter

Lønningsliste

Lån - ikke Nibor

Nettpost

Nordea Finance - leasing og lån

Personlige innstillinger

Tekst på nordiske språk og engelsk

Trade Finance

Verdipapirhandel

XML-filer (ISO-filer)

eMarkets

Nettbank Bedrift

Nettbank Bedrift har vært vår mest brukte nettbank. Denne fases nå ut og erstattes med en ny og bedre nettbank – Nordea Business. 

Tjenestene du har hatt tilgang til i Nettbank Bedrift utvikles fortløpende i ny nettbank. Du vil få beskjed når vi er klare for å flytte din bedrift over i ny løsning. 

Hold oversikten når du er på farten

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager