TjenesteNettbank BedriftCorporate Netbank
Arkivsøk

Digital årsoppgave

eFaktura

Egen administrasjon av brukere

Filoverføringer - innbetalinger

Filoverføringer - utbetalinger

Fondshandel

Konti i andre banker

Kontoutskrifter

Lønningsliste

Lån - ikke Nibor

Nettpost

Nordea Finance - leasing og lån

Personlige innstillinger

Tekst på nordiske språk og engelsk

Trade Finance

Verdipapirhandel

XML-filer (ISO-filer)

eMarkets

Nettbank Bedrift

Nettbank Bedrift har vært vår mest brukte nettbank. Denne fases nå ut og erstattes med en ny og bedre nettbank – Nordea Business. 

Tjenestene du har hatt tilgang til i Nettbank Bedrift utvikles fortløpende i ny nettbank. Du vil få beskjed når vi er klare for å flytte din bedrift over i ny løsning. 

Corporate Netbank

Corporate Netbank er tilpasset større bedrifter og konserner. Løsningen tilbyr muligheten for å disponere Nordea-konti i Norden.

Med Corporate Netbank får du full kontroll over bedriftens banktjenester, og oversikt over kontantstrømmer og likviditet. Muligheten for manuell behandling av XML-filer i nettbanken er også inkludert.

Les om Corporate Netbank Åpnes i nytt vindu  

Send mail for mer informasjon og opprettelse 

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager