Dine fordeler med Corporate Netbank

 • Du kan håndtere norske og utenlandske konti og betalinger - både i Nordea og andre banker.
 • Du kan foreta filoverføringer.
 • Du kan håndtere fullmakter.
 • Du kan tilpasse brukergrensesnittet til egne behov.
 • Du kan få tilgang til flere nettjenester som e-Markets og e-Custody.
 • Et dashbord med nøkkeltall fra Corporate Netbank og e-Markets. 
 • Corporate Netbank omfatter også landspesifikke integrerte tjenester og finnes på norsk, svensk, dansk, finsk og engelsk.

Tjenester i Corporate Netbank

Kontoer

Corporate Netbank gir deg tilgang til bedriftens konti og transaksjoner i realtid, som vil dekke behovet for god oversikt over kontantstrømmene og likviditeten. Du kan legge til konti fra andre banker og vise konsernets kontostruktur på ett og samme sted. Dessuten kan du følge med på konsernets konti i andre banker via SWIFT-rapportering. 

Betalinger 

 • Du får enkelt frem en betalingsoversikt med status for alle foretakets betalinger. Corporate Netbank tilbyr et bredt utvalg av betalingstjenester, som også dekker kompliserte behov.
 • Det finnes et mottakerregister, og du kan spare tid ved å bruke maler for repeterende betalinger. 
 • Du kan sende betalingsfiler og hente innkommende betalinger (OCR- og Cremul-filer) på ett og samme sted. 
 • Med SWIFTs Request for Transfer kan du debitere en konto i en annen bank og enkelt få tilgang til alle konsernets kontoer i utlandet, noe som gir deg bedre kontroll sentralt. 

Filoverføring 

Med Nordeas filoverføringstjenester kan du sende filer mellom foretakets regnskapssystem og Nordea. Du får informasjon om innkommende betalinger (OCR og Cremul) og kan eksportere kontoinformasjonen. 

Kontroll på likviditets- og valutabehov

For å kunne ta raske og presise beslutninger, trenger du tall og informasjon som viser deg hvor bedriften din er på vei, hvordan likviditeten og kontantstrømmen ser ut, og om behovet for utenlandsk valuta er dekket. Nordea gir deg Dashboard, som er en oversikt hvor du får umiddelbar tilgang til finansielle data fra Corporate Netbank og e-Markets – alt på ett sted.

Tilleggstjenester: internasjonale og landspesifikke 

I tillegg til det brede utvalget av Cash Management-tjenester tilbyr vi også andre tjenester som e-Markets, e-Custody og tjenester som er spesifikke for ditt land. Les mer om e-CustodyÅpnes i nytt vindu og e-Markets.

Personlige innstillinger 

 • Corporate Netbank fungerer på PC, mobiltelefon eller nettbrett, slik at du enkelt kan håndtere bedriftens  likviditet når som helst og hvor som helst. 
 • Det er enkelt å tilpasse forsiden slik at den dekker dine behov og forenkler arbeidshverdagen din. 
 • Du håndterer selv fullmakter og bestemmer hvem som skal ha tilgang til ulike konti i Corporate Netbank. 
 • Høyt sikkerhetsnivå ved identifisering av brukere

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager