Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

Plassering og investering

Ønsker du å styrke bedriften din for fremtiden? Vi hjelper dere med å bygge og forvalte overskuddslikviditeten litt bedre, slik at bedriften kan konsentrere seg om det dere er best på.

Når rentemarkedet er lavt


Justert for inflasjon taper bedrifter penger ved å ha overskuddslikviditet plassert på en bankkonto. 

I Nordea har vi seks gode alternativer for bedrifter som ønsker muligheten for bedre avkastning. Les mer her

Plassering på konto

Forutsigbar og god avkastning. Kapitalkonto har fleksibilitet med god avkastning. Termininnskudd er basert på markedsrente på avtaletidspunktet.

Les om plassering på konto

Fond og aksjer

Aksjehandel og fondshandel kan passe bedrifter med overskuddslikviditet som ønsker å plassere penger langsiktig og er villig til å ta risiko.

Les om fond og aksjer

Ansvarlige investeringer

Vi er opptatt av å forvalte bedriftens plasseringer i fond på en bærekraftig måte. Det betyr at miljø, sosiale - og forretningsetiske forhold (ESG) er viktig for oss som kapitalforvalter.

Les om ansvarlige investeringer

Verdipapirtjenester

Med våre verdipapirtjenester kan du alltid se utviklingen av porteføljen din. Investortjenester gir deg full oversikt over dine verdipapirer.

Les om verdipapirtjenester

Investeringsprodukter

Investeringsprodukter består av en rekke ulike investeringsmuligheter med et bredt spekter av avkastningspotensiale og risikonivåer.

Les om investeringsprodukter

Corporate Investment & Advisory

Få mer ut av din bedrifts investeringer ved å ta kontroll over risikoen. Du får investeringsrådgiving for virksomheter.

Les om Corporate Investment & Advisory

Rentesikring

Små bevegelser i rentemarkedet kan få store konsekvenser. Dette gjelder renterisiko ved lån og plasseringer i norske kroner eller utenlandsk valuta.

Les om rentesikring

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager