Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift
Landscape image in the big city

Plassering og investering

Din bedrift kan plassere og investere kapital på konto, i fond og i aksjer. Du kan handle selv eller avtale møte med en rådgiver i Nordea. Det kan være lurt å plassere både kortsiktig og langsiktig. Hva du ønsker avhenger av hvor lenge kapitalen kan stå og hvilken risiko og mulighet for avkastning du velger. Du kan følge med på utviklingen av investeringene til enhver tid.

Plassering på konto

Forutsigbar og god avkastning. Kapitalkonto har fleksibilitet med god avkastning. Termininnskudd er basert på markedsrente på avtaletidspunktet.

Les om plassering på konto

Fond og aksjer

Aksjehandel og fondshandel kan passe bedrifter med overskuddslikviditet som ønsker å plassere penger langsiktig og er villig til å ta risiko.

Les om fond og aksjer

Verdipapirtjenester

Med våre verdipapirtjenester kan du alltid se utviklingen av porteføljen din. Investortjenester gir deg full oversikt over dine verdipapirer.

Les om verdipapirtjenester

Investeringsprodukter

Investeringsprodukter består av en rekke ulike investeringsmuligheter med et bredt spekter av avkastningspotensiale og risikonivåer.

Les om investeringsprodukter

Corporate Investment & Advisory

Få mer ut av din bedrifts investeringer ved å ta kontroll over risikoen. Du får investeringsrådgiving for virksomheter.

Les om Corporate Investment & Advisory

Rentesikring

Små bevegelser i rentemarkedet kan få store konsekvenser. Dette gjelder renterisiko ved lån og plasseringer i norske kroner eller utenlandsk valuta.

Les om rentesikring

Ansvarlige investeringer

Vi har stor fokus på ansvarlighet.

Vi er opptatt av menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og forretningsetikk i våre investeringer. 

Les om ansvarlige investeringer

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tor 08.00-19.00, fre 08.00-17.00
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager