Slik søker bedriften om kredittkort

Denne løsningen benyttes for å søke om kredittkort for bedrifter, både for nye kortholdere i eksisterende avtale og nye hovedavtaler. 

Signaturberettiget/prokurist/daglig leder og kortholder mottar en SMS for å bekrefte søknaden med BankID. Sjekk hvem som signerer i henhold til BrønnøysundregistreneÅpnes i nytt vindu.  

Er ikke bedriften kunde i Nordea må den først registreres som kundeÅpnes i nytt vindu.

Vi gjør oppmerksom på at det på bakgrunn av søknad vil foretas en kredittvurdering av selskapet. I den forbindelse kan du bli kontaktet av en rådgiver. Ved innvilget søknad vil kredittkortet sendes til kortholders adresse. Dersom søknaden ikke innvilges vil søker få tilbakemelding.

Vennligst fyll inn dine kontaktdetaljer og vi kontakter deg innen 3 virkedager.

  

Manuelle søknadsskjemaer

For bedrifter hvor kortholder eller den som signerer på vegne av bedriften ikke har tilgang til BankID, kan følgende søknadsskjemaer benyttes. Skjemaer fylles ut og signeres av kortholder og signaturberettiget. 

Norsk:

SøknadsskjemaÅpnes i nytt vindu og avtalevilkårÅpnes i nytt vindu

English:

Application formÅpnes i nytt vindu and termsÅpnes i nytt vindu

  

Kortholder
Velg et anslag for hvor mye bedriften forventer å bruke kort per måned
Skriv kort hva bedriften forventer å bruke kortene til
Daglig leder / Signaturberettiget 
Skriv inn for-og etternavn
Hvis bedriften har flere signaturberettigete må alle signere. Varsel mottas når signering med BankID skal utføres.

Velg "Ja", hvis det er flere med signaturrett i bedriften.

Skriv inn kortholderens ansatt/lønnsnummer i bedriften

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager