Bedriftskonto

Konto for daglige inn-og utbetalinger. Egner seg for alle næringsdrivende

Les om Bedriftskonto

Skattetrekkskonto

Alle bedrifter som foretar lønns og/eller pensjonsutbetalinger trenger en særskilt konto for skattetrekk.

Les om Skattetrekkskonto

Kontosystem

Har bedriften mer enn to driftskonti? Optimaliser kapitalutnyttelse og minimer behovet for kreditt ved å benytte et fleksibelt konto-oppsett

Les om Kontosystem

Depositumskonto Bedrift

Depositumskonto Bedrift gjelder der leietakeren eller utleieren er en bedrift og benyttes i leieforhold av bolig- og næringseiendom

Les om Depositumskonto Bedrift

Valutakonto

For bedrifter som trenger en transaksjonskonto i utenlandsk valuta for inn og utbetalinger

Les om Valutakonto

Konto i utlandet

Bedrifter med etablering i utlandet kan ha nyttea av en lokal arbeidskonto i en utenlandsk bank

Les om konto i utlandet

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager