Dine fordeler med Valutakonto

  • Valutakonto gir bedriften god likviditetsstyring.
  • Oppgjør av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta kan på grunn av kursutviklingen være fordelaktig.
  • Sikrer bedriften mot fremtidig kursøkning.
  • Kontoen gir mulighet for kassekreditt i den samme valuta.

Transaksjonskonto i utenlandsk valuta for inn- og utbetalinger

Valutakonto kan opprettes i de fleste valutasortene og kan inngå i et flerkontosystem. De fleste internasjonale betalingstjenester kan benyttes på kontoen.

Renter

Renten fastsettes i henhold til markedsrenten i den angjeldende valuta. EUR, SEK, DKK, CHF, JPY, USD og GBP har 1% margin. Denne marginen vil fratrekkes referanserenten.

Kontakt oss

Du kan chatte med oss med identifisering med BankID. Det spiller ingen rolle hvilken bank den er i fra, så lenge den er tilknyttet BankID.

Chat med oss Åpnes i nytt vindu

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager