Dine fordeler med valutasikring

  • Gir sikkerhet mot uønskede svingninger
  • Kan sikre en bestemt valutakurs
  • Lettere å budsjettere - forutsigbarhet over kontantstrømmen
  • Slipper å følge med i valutamarkedet fra dag til dag

Håndtering av valutarisiko

Drift av selskaper er alltid forbundet med en viss risiko. Gjør man forretninger i andre land vil man være utsatt for ytterligere risiko ettersom valutasvingninger kan ha en direkte innvirkning på bunnlinjen.

I de globale og volatile valutamarkedene kan det skje mye på kort tid. Fra tidspunktet en avtale med en utenlandsk motpart underskrives og frem til betalingen skjer kan valutakursen ha endret seg mye. Den gode nyheten er at det finnes finansielle instrumenter som gjør det mulig å redusere denne risikoen. 

Vi hjelper deg å skreddersy en valutastrategi tilpasset dine behov og risikopreferanser, slik at du kan sove godt om natten.  Vi identifiserer og kvantifiserer din valutarisiko slik at du får en oversikt over mulige konsekvenser ditt selskap står overfor. Deretter kan du avgjøre hvilken strategi som passer best for ditt selskap.

Husk at det å ikke gjøre noe også er en strategi. Dersom du ikke gjør noe for å beskytte dine kontantstrømmer mot uforutsigbare svingninger i de globale valutamarkedene, risikerer du at svarte tall blir røde over natten. 

Valutasvingninger kan også ende i din favør. Problemet er at du ikke vet hvilken retning kursen går i før det er for sent. Det finnes imidlertid valutaprodukter som lar deg handle på best mulig kurs i begge scenarioer: Hvis valutaen beveger seg din vei, høster du gevinsten, hvis den ikke gjør det, er du fremdeles sikret.

Valutaspot

En spothandel er kjøp/salg av en valuta mot en annen der prisen på valutaen (valutakursen) er gjeldende markedspris med oppgjør to bankdager senere. 

Vekslingskursen som brukes i transaksjonen, kalles spotkursen. 

En “valutaspot” er forskjellig fra en «Valutatermin» ved at den priser verdien av valutaer i forhold til utenlandske valutaer i dag og ikke på et fremtidig tidspunkt.

Valutatermin (FX Forward)

En termin er en bindende avtale mellom deg og banken om å kjøpe eller selge en viss mengde utenlandsk valuta på en fremtidig dato til en pris avtalt i dag. Du vet nøyaktig hvor mye du vil motta eller betale på tidspunktet betalingen forfaller i henhold til kontrakten. 

Dette reduserer valutarisikoen og gir deg større forutsigbarhet. Derfor vil budsjettering og prising bli lettere ettersom du på forhånd kjenner til kostnader og inntekter for kjøpte og solgte varer. 

Forfallsdatoen for en forwardkontrakt kan også alltid endres.

Valutaopsjon

En valutaopsjon gir deg retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge utenlandsk valuta på en fremtidig dato til en pris som avtales i dag. En valutaopsjon er en form for forsikring i tilfeller der du ikke vet om en bestemt handelstransaksjon kan føre til en valutatransaksjon eller ikke, f.eks. når du har underskrevet et intensjonsbrev (Letter of Intent) med en utenlandsk motpart.

En kjøpsopsjon er en ikke-bindende avtale om å kjøpe utenlandsk valuta, mens en salgsopsjon innebærer pliktig salg av valuta dersom kjøperen av opsjonen ønsker å bruke sin rett til å kjøpe. Du kan kombinere disse to instrumentene på ulike måter og tilpasse det til den valutaeksponeringen og risikoprofilen du ønsker. 

Valutaswap

En valutabytteavtale (valutaswap) er en kombinasjon av en spottransaksjon og en forwardtransaksjon eller to forwardtransaksjoner. Dette kan være egnet for selskaper med midlertidig likviditetsbehov i en utenlandsk valuta de har inntekter og utgifter i, men der tidspunkt for inntekter og utgifter ikke samsvarer. Valutabytteavtalen gir da selskapet muligheten til å bytte en valuta mot en annen for så å bytte tilbake når behovet er dekket. 

La oss tenke oss at du skal få inntekter i USD om en måned, men har USD utgifter å betale i dag. Med en valutabytteavtale kan du selge NOK og motta USD for å dekke utgiftene i dag, for så å reversere transaksjonen når du får USD inntekter om en måned.  Valutakursen for vekslingene er kjent ved inngåelse av avtalen.  

Priser

Prisen avhenger av blant annet varighet, ønsket sikringskurs og beløp og oppgis på forespørsel.

Interessert i valutasikring?

Kontakt oss Åpnes i nytt vindu

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager