Om valutalån

Valutalån kan sees som en mulighet for å valutasikre eiendeler i utlandet (f. eks. eiendom i Spania, aksjefond i USA, datterselskap i Sverige etc) eller inntekter i annen valuta.

Det er først når man har både eiendeler og inntekter i lånets valuta, at dette lånet kan sees på som en 100% sikring. Merk at minstebeløp for valutalån er 5M NOK. 

Bedriftens fordeler med valutalån

Reduserer kursrisiko når man har inntekter i utenlandsk valuta og/eller eiendeler i utlandet.

Gunstig utvikling i valutakurs og/eller rente kan gi lavere kostnader (men innbefatter risiko).

Har du valutalån og ingen andre interesser i valutamarkedet, må et valutalån ansees som en spekulativ posisjon. Da er motivasjonen å tjene penger på gunstig utvikling i valutakursen og/eller lave renter.

Av renteutvikling og valutakursutvikling er det sistnevnte element som klart står for den største risikoen i valutalånet.

Priser

Priser og betingelser opplyses på forespørsel.

Interessert i valutalån?

Kontakt oss

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager