Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift
Landscape image in the big city

Valutalån

Et valutalån er et lån i annen valuta enn norske kroner. Lånet vil ha en annen rente enn rentenivået for norske kroner og du må ta hensyn til risikoen for endringer i valutakursen.

Om valutalån

Valutalån kan sees som en mulighet for å valutasikre eiendeler i utlandet (f. eks. eiendom i Spania, aksjefond i USA, datterselskap i Sverige etc) eller inntekter i annen valuta.

Det er først når man har både eiendeler og inntekter i lånets valuta, at dette lånet kan sees på som en 100% sikring.

Bedriftens fordeler med valutalån

Reduserer kursrisiko når man har inntekter i utenlandsk valuta og/eller eiendeler i utlandet.

Gunstig utvikling i valutakurs og/eller rente kan gi lavere kostnader (men innbefatter risiko).

Har du valutalån og ingen andre interesser i valutamarkedet, må et valutalån ansees som en spekulativ posisjon. Da er motivasjonen å tjene penger på gunstig utvikling i valutakursen og/eller lave renter.

Av renteutvikling og valutakursutvikling er det sistnevnte element som klart står for den største risikoen i valutalånet.

Priser

Priser og betingelser opplyses på forespørsel - Ring Kundeservice Bedrift 232 06002, eller benytt kontaktskjema under.

Interessert i valutalån?

Kontakt oss