Hva betyr innføringen av egen pensjonskonto for bedriften og de ansatte?

Stortinget har vedtatt endringer i innskuddspensjonsloven og innføring av egen pensjonskonto ble gjennomført i 2021. Lovendringen innebærer i hovedsak at arbeidsgiver pålegges et økt informasjonskrav og at arbeidstaker skal får mer innflytelse over egen pensjon.

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto har til hensikt å gjøre pensjon mer oversiktlig for de ansatte, og bidra til mer effektiv forvaltning av pensjonssparingen. Ansatte vil få bedre oversikt over opptjent pensjon fra forskjellige arbeidsgivere, og større eierskap til egen pensjon. I dag har mange pensjonen sin plassert hos ulike pensjonsleverandører, som kan gjøre det vanskelig å få oversikt.

Lovendringen innebærer at ansattes innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere blir samlet på ett sted – alt i én egen pensjonskonto. Ved å samle pensjonen vil de ansatte i tillegg slippe å betale administrasjonskostnader for flere pensjonskapitalbevis hos ulike tilbydere. Fripoliser inngår ikke. 

Den ansattes egen pensjonskonto vil bli opprettet hos tilbyderen nåværende arbeidsgiver har inngått pensjonsavtale med.

Innholdet på denne siden oppdateres fortløpende.

Dette betyr lovendringen for pensjonen til de ansatte

  • Mer effektiv forvaltning 
  • Mindre kostnader 
  • Økt oversikt og innflytelse 
  • Nøytralt ved jobbskifte

Egen pensjonskonto vil inneholde:

  • Innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver. 
  • Pensjonskapitalbevis opptjent fra innskuddspensjon hos tidligere arbeidsgivere. 

Flytting og reservasjon

Samling av pensjon i egen pensjonskonto skjedde automatisk, med mindre den ansatte aktivt reserverte seg mot flytting eller valgte å samle pensjonen hos en selvvalgt leverandør.

Innbetaling til pensjonsavtalen for arbeidsgiver vil ikke påvirkes at hva den ansatte velger. Bedriften fortsetter å betale som i dag, mens pensjonsleverandørene håndterer videre distribusjon av innbetalingsflyten.

Arbeidsgivers informasjonskrav

Arbeidsgiver har ansvar for å informere de ansatte om egen pensjonskonto, samt bidra til å øke bevisstgjøringen og forståelsen av pensjon. Dette slik at de ansatte er bedre rustet til å ta aktive og gode valg rundt egen pensjon. Nordea Liv skal, som pensjonsleverandør, tilrettelegge for at du som arbeidsgiver formidler nødvendig informasjon til de ansatte og på den måten oppfyller informasjonskravet. Som bedriftskunde med innskuddspensjon i Nordea Liv, kan du stole på at vi gjør overgangen til egen pensjonskonto enkel – både for din bedriften og de ansatte. Vi vil holde deg oppdatert med nødvendig informasjon og verktøy som gjør det enkelt å innfri lovkravene.

Pensjonsappen Nordea Boost bidrar til å ivareta informasjonskravet 

Nordea Boost gir de ansatte bedre oversikt over og forståelse av egen pensjon. Her får de en samlet oversikt over pensjonsavtalene sine og kan regne ut forventet lønn som pensjonist. I appen kan de også enkelt ta flere smarte grep som kan bidra til å øke pensjonen. Ved å løfte de ansattes kompetanse rundt pensjon, bidrar Nordea Boost med å ivareta bedriftens informasjonskrav.  Her får de ansatte også økt kjennskap til pensjon som et viktig ansattgode. Gjennom Bedriftsdialogen kan du som arbeidsgiver enkelt fortelle om og dele Nordea Boost med de ansatte.  

Mer pensjon til de ansatte

Opphever 12-måneders regelen

Det er også vedtatt å oppheve 12-måneders regelen, som i dag sier at en arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på oppstart pensjonskapital for denne perioden. Det betyr at ansatte som avslutter sitt arbeidsforhold før det har gått 12 måneder beholder retten til å få med seg oppspart pensjon fra første dag. Pensjonsordningen blir dermed et mer attraktivt ansattgode.

Les mer om informasjonskrav og kostnader ved lovendringen

Hvorfor velge Nordea Liv som pensjonsleverandør?

Stabil, høy og ansvarlig avkastning med Nordens største kapitalforvalter

Hvordan pensjonskapitalen forvaltes kan utgjøre en stor forskjell i avkastning etter en lang yrkeskarriere. Nordea er Nordens største kapitalforvalter med mange års erfaring innen ansvarlig forvaltning. Nordea har blant bransjens beste fondsutvalg, med ca. 150 fond fra verdens ledende fondsforvaltere. Stabil og god avkastning over tid er avgjørende for at pensjonsutbetalingene skal vokse mest mulig. Det er nettopp dette Nordeas mest brukte pensjonsprofiler for innskuddspensjon kan vise til. I den siste tiårsperioden har Aktiva Bedrift fondene levert gode resultater. Vårt mest brukte fond, Aktiva Bedrift 80, har levert en gjennomsnittlig avkastning på 7,8 % pr. år. 

I Nordea Liv er vi opptatt av å skape avkastning med ansvar. Vi har derfor lansert Nordea Liv Bærekraft Valutasikret, seks nye fondsporteføljer fra lav til høy risiko, slik at de ansatte kan spare enda mer bærekraftig frem til de går av med pensjon. Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er laget for innskuddspensjonsmarkedet, og har institusjonell prising på lik linje med de eksisterende fondsporteføljene i Aktiva Bedrift.  

Grafen viser historisk avkastning siste 10 år for Aktiva Bedrift 50, 80 og 100

Graf AB 50-80-100