Egen pensjonskonto - hva er det?

Egen pensjonskonto har til hensikt å gjøre pensjon mer oversiktlig for de ansatte, og bidra til en mer effektiv forvaltning av pensjonssparingen. Ansatte får bedre oversikt over opptjent pensjon fra forskjellige arbeidsgivere, og større eierskap til egen pensjon. Tidligere hadde mange pensjonen sin plassert hos ulike pensjonsleverandører, noe som gjorde det vanskelig å få oversikt.

Nå har ansatte fått samlet innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere på ett sted – alt i én egen pensjonskonto. Ved å samle pensjonen slipper også de ansatte å betale administrasjonskostnader for flere pensjonskapitalbevis hos ulike tilbydere. Fripoliser inngår imidlertid ikke i egen pensjonskonto. 

Egen pensjonskonto gir dine ansatte:

  • Mer effektiv forvaltning 
  • Mindre kostnader 
  • Økt oversikt og innflytelse 
  • Nøytralt ved jobbskifte

Egen pensjonskonto inneholder:

  • Innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver
  • Pensjonskapitalbevis opptjent fra innskuddspensjon hos tidligere arbeidsgivere

Flytting og reservasjon

Samling av pensjon i egen pensjonskonto skjedde automatisk i 2021, med mindre den ansatte aktivt reserverte seg mot flytting eller valgte å samle pensjonen hos en selvvalgt leverandør. Hvis ikke ble egen pensjonskonto opprettet hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. 

Innbetaling til pensjonsavtalen for arbeidsgiver blir ikke påvirket at hva den ansatte velger. 

Arbeidsgivers informasjonskrav

Arbeidsgiver har ansvar for å informere de ansatte om egen pensjonskonto, og bidra til å øke bevisstgjøringen og forståelsen av pensjon. Slik blir de ansatte bedre rustet til å ta aktive og gode valg rundt egen pensjon. Nordea Liv tilrettelegger for at du som arbeidsgiver formidler nødvendig informasjon til de ansatte og på den måten oppfyller informasjonskravet fortløpende.

Mobilløsningen Nordea Boost bidrar til å ivareta informasjonskravet. 

Nordea Boost gir de ansatte bedre oversikt over og kan estimere forventet lønn som pensjonist. Her får de en samlet oversikt over pensjonsavtalene sine og kan regne ut forventet lønn som pensjonist. I mobilløsningen kan de også enkelt ta flere smarte grep som kan bidra til å øke pensjonen. Ved å løfte de ansattes kompetanse rundt pensjon, bidrar Nordea Boost med å ivareta bedriftens informasjonskrav. Her får de ansatte også økt kjennskap til pensjon som et viktig ansattgode. Gjennom Bedriftsdialogen kan du som arbeidsgiver enkelt fortelle om og dele Nordea Boost med de ansatte.  

Mer pensjon til de ansatte

Oppheving av 12-måneders regelen

Ved innføring av egen pensjonskonto, ble også 12-måneders regelen opphevet. Regelen sa at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på oppstart pensjonskapital for denne perioden. Nå er det slik at ansatte som avsluttet arbeidsforholdet sitt før det har gått 12 måneder, beholder retten til å få med seg oppspart pensjon fra første dag. Pensjonsordningen blir dermed et mer attraktivt ansattgode.

Les mer om informasjonskrav og kostnader ved lovendringen

Hvorfor velge Nordea som pensjonsleverandør?

Stabil, høy og ansvarlig avkastning med Nordens største kapitalforvalter

Hvordan pensjonskapitalen forvaltes kan utgjøre en stor forskjell i avkastning etter en lang yrkeskarriere. Nordea er Nordens største kapitalforvalter med mange års erfaring innen ansvarlig forvaltning. Nordea har blant bransjens beste fondsutvalg, med ca. 100 fond fra verdens ledende fondsforvaltere. Stabil og god avkastning over tid er avgjørende for at pensjonsutbetalingene skal vokse mest mulig. Det er nettopp dette Nordeas mest brukte pensjonsprofiler for innskuddspensjon kan vise til.

I Nordea Liv er vi opptatt av å skape avkastning med ansvar. Vi har derfor lansert Nordea Liv Bærekraft Valutasikret, seks nye investeringsprofiler fra lav til høy risiko, slik at de ansatte kan spare enda mer bærekraftig frem til de går av med pensjon. Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er laget for innskuddspensjonsmarkedet, og har institusjonell prising på lik linje med de eksisterende investeringsprofilene i Aktiva Bedrift.