Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Egen pensjonskonto: Hva betyr lovendringen for din bedrift?

Regjeringen har kommet med en lovendring om å samle alle pensjonsordningene til dine ansatte på ett sted. Lovendringen er omtalt som egen pensjonskonto. Vet du hva lovendringen betyr for deg som arbeidsgiver?

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto skal gjøre pensjon mer oversiktlig, og bidra til mer effektiv forvaltning av pensjonssparingen.

Lovendringen innebærer at en arbeidstaker kan få samlet pensjonen sin fra tidligere og nåværende arbeidsgivere på ett sted. Dette vil gi den ansatte full oversikt over opptjent pensjon fra alle arbeidsforhold. I tillegg slipper den ansatte å betale forvaltningskostnader for flere pensjonskapitalbevis. Ytelsespensjon og privat pensjonssparing, som for eksempel IPS, blir ikke en del av egen pensjonskonto. 

Egen pensjonskonto vil inneholde:  

• Innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver. 

• Pensjonskapitalbevis, som er innskudd og avkastning opptjent fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon. Mange arbeidstakere har flere pensjonskapitalbevis, ofte fordelt på flere pensjonsleverandører.

Hva betyr dette for deg og de ansatte i bedriften?

Med egen pensjonskonto vil dine ansatte få tre valg:

1. Samle pensjonskapitalbevisene sine hos bedriftens pensjonsleverandør, sammen med dagens innskuddspensjon. Dette vil skje automatisk med mindre medarbeiderne aktivt reserverer seg.

2. Samle pensjonen hos et selvvalgt pensjonsleverandør.

3. Medarbeidere kan aktivt velge å ha pensjonen hos flere pensjonsleverandører.

Når egen pensjonskonto er på plass skal det være mulig å bytte mellom de tre alternativene. Innbetalingene til pensjonsavtalen for din bedrift, vil ikke endres som følge av mulighetene disse tre alternativene gir de ansatte. Bedriften fortsetter å betale som i dag, mens pensjonsleverandørene håndterer videre distribusjon av innbetalingsflyten.

Mer pensjon for dine ansatte

Dersom en ansatt slutter i jobben før det har gått 12 måneder, vil man i dag ikke få med seg pensjonsopptjeningen for denne perioden. I tillegg til innføring av egen pensjonskonto, er det foreslått å fjerne denne 12-månedersregelen, slik at dine medarbeidere får oppspart pensjon fra første dag. Dermed blir pensjonsordningen en enda mer attraktiv ansattfordel for dine ansatte.

Når kommer egen pensjonskonto?

Regjeringen kom med lovforslaget for egen pensjonskonto 14. desember 2018. Lovendringen ble vedtatt i mai 2019. Det er foreløpig ikke fastsatt en dato for når loven trer i kraft, men vi vil holde deg fortløpende oppdatert på denne siden. Fra loven trer i kraft vil det være en 3 måneders periode hvor arbeidstakere kan tilpasse seg endringene, og beslutte hva som er mest gunstig for dem.

Vi gjør det enklere for deg

Som bedriftskunde med innskuddspensjon i Nordea Liv, kan du stole på at vi gjør overgangen til egen pensjonskonto enkelt – for deg og dine ansatte.  Vi vil ta kontakt med deg i god tid før overgangen, og hjelpe deg med å sikre at du og dine ansatte er godt informert om endringene. I dag har du som arbeidsgiver informasjonsplikt om pensjonsordningen til dine ansatte, og dette hjelper vi deg gjerne med. 

Stabil og høy avkastning med Nordens største kapitalforvalter

Resultatet av kapitalforvaltning kan gjøre en stor forskjell i pensjon etter en lang yrkeskarriere. Nordea er Nordens største kapitalforvalter og har bransjens beste fondsutvalg, med ca. 100 fond fra verdens ledende fondsforvaltere. Stabil og god avkastning over tid er avgjørende for at pensjonsutbetalingene skal bli størst mulig. Det er nettopp dette Nordeas mest brukte pensjonsprofiler for innskuddspensjon kan vise til. I den siste tiårsperioden har Aktiva Bedrift fondene levert gode resultater. Vårt mest brukte fond, Aktiva Bedrift 50, har levert en gjennomsnittlig avkastning på 9,6 % pr. år. 

Aktiva Bedrift 30

Grafene viser historisk avkastning siste 10 år for Aktiva Bedrift 30, målt mot 2 ledende leverandører.

Egen pensjonskonto - Image - AB30

Aktiva Bedrift 50

Grafene viser historisk avkastning siste 10 år for Aktiva Bedrift 50, målt mot 2 ledende leverandører.

Egen pensjonskonto - Image - AB50

Aktiva Bedrift 80

Grafene viser historisk avkastning siste 10 år for Aktiva Bedrift 80, målt mot 2 ledende leverandører.

Egen pensjonskonto - Image - AB80