Fordeler med bedriftslån

 • Lånet utbetales i én sum og sikrer forutsigbarhet
 • Flere typer sikkerhet kan brukes
 • Velg selv mellom rentekorridor, flytende eller fast rente
 • Nedbetalingstiden for et bedriftslån er tilpasset investeringen som finansieres 

Hvem kan få bedriftslån?

Bedriftslån er et godt alternativ for deg som skal gjøre større langsiktige investeringer:

• Eiendom

• Produksjonsanlegg

• Utstyr

Når vi vurderer lånesøknaden ser vi spesielt på to ting: 

Om bedriften klarer å tilbakebetale lånet og om du kan stille med tilfredsstillende sikkerhet

Slik fungerer lånet

Det er viktig at finansieringen passer til bedriftens planer, både på kort og lang sikt. Vi setter oss godt inn i bedriftens økonomiske situasjon og skreddersyr løsninger som dekker bedriftens nåværende behov og fremtidige planer.

Bedriftslånet tilbakebetales over en periode som er tilsvarende investeringens levetid. Det vil si at dersom du søker om et bedriftslån for å investere i en maskin som har forventet levetid på 5 år, vil lånets nedbetalingstid også være 5 år. Dersom du investerer i et objekt med flerårig verdig, finansieres og avskrives investeringen vanligvis over 3-10 år.

Søknadsprosessen for et bedriftslån

 1. Send inn en søknad
 2. Vi kontakter deg, og etterspør eventuell tilleggsinformasjon for å behandle søknaden din
 3. Svar på søknad

Tilleggsinformasjon kan være:

 • Regnskap
 • Driftsbudsjett og balansebudsjett
 • Likviditetsbudsjett
 • Oversikt over egenkapital og opprinnelse

For bedrifter som ikke enda har regnskap å vise til, vil vi gjerne se bedriftens budsjett.

Vanlige spørsmål om bedriftslån

Søk om finansiering

Priser oppgis på forespørsel.

Søk om bedriftslån

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager