Hva er kassekreditt?

Kassekreditt er den vanligste finansieringsformen for bedrifter. Det tar gjerne litt tid fra faktura er sendt til kunden betaler, og kassekreditt gir bedriften tilgang på kreditt som er nyttig når de kortsiktige utgiftene forfaller. 

Kassekreditt vil gi større handlefrihet fordi den gir deg mulighet til å betale utgiftene når de forfaller, og benytte bedriftens inntekter til å tilbakebetale belastet kreditt.

Er kassekreditt en løsning for din bedrift?

Kassekreditt passer for deg som vil ha en fleksibel finansiering av den daglige driften. 

Løsningen passer best for bedrifter som har varelager eller selger varer og tjenester på kreditt.

Fordeler med kassekreditt

  • Bedre likviditetsstyring og forutsigbarhet for bedriften
  • Finansierer kortsiktige omløpsmidler dersom løpende inntekter er lave i perioder
  • Løpetiden er inntil ett år og kan fornyes årlig

Hvordan fungerer en kassekreditt?

Kassekreditten knyttes til driftskonto, og bedriften kan bruke kreditten ved behov innenfor innvilget kredittramme. Kreditten kan brukes til innkjøp av løpende kostnader frem til betaling fra kunden er mottatt. Når midler fra kundene er på konto, betaler du tilbake på kreditten.

Kassekreditt innvilges vanligvis for ett år av gangen. 

Søk om finansiering

Søk om kassekreditt

Ofte stilte spørsmål om kassekreditt

Priser

Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter. I tillegg kommer provisjon av det bevilgede kredittbeløpet. Renter og provisjon belastes automatisk på kontoen.

Priser oppgis på forespørsel - kontakt din Nordea-rådgiver eller ring Kundeservice 232 06002 for å få satt opp et møte

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager