Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Kassekreditt

Kassekreditt er en enkel og fleksibel finansieringsform som egner seg for alle bedrifter med kortsiktige kapitalbehov.

Dine fordeler med Kassekreditt

  • Bedre likviditetsstyring og forutsigbarhet i bedriften
  • Finansierer kortsiktige omløpsmidler dersom løpende inntekter i perioder er lave
  • Løpetiden er inntil ett år og kan fornyes årlig

Økt likviditet med kassekreditt

Kassekreditt gir din bedrift en kredittramme som kan benyttes til å finansiere kortsiktige omløpsmidler. Med kassekreditt har din bedrift tilgjengelig likviditet. Kreditten knyttes til din Bedriftskonto og midlene disponeres fritt innenfor den bevilgede rammen.

Vi tilbyr flere løsninger som kan tilpasses dine behov. Alternativene avhenger av blant annet av bedriftens størrelse og type bransje. Kassekreditt kan også bevilges i utenlandsk valuta.

Priser

Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter. I tillegg kommer provisjon av det bevilgede kredittbeløpet. Renter og provisjon belastes automatisk på kontoen.

Nominell rente p.a.

4,20 - 8,90 %

Provisjon av ramme pr. kvartal

0,55 - 0,70 %

Renten fastsettes ut i fra selskapets rating og sikkerhetstillelse. For informasjon om etablering-, fornyelse- og tinglysingskostnad, samt overtrekksrente ta kontakt med rådgiver.

Priseksempel for kassekreditt på kr 250 000, 50 % utnyttelsesgrad, nominell rente på 5,9 % med 12 måneder nedbetalingstid. Dette koster deg totalt kr 17 875,-.

Søk om finansiering

Søk om kassekreditt

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tor 08.00-19.00, fre 08.00-17.00
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager