Daglige kurser
Overføringer/Sjekker
Valutakalkulator
Daglige kurser
Sedler
Månedlige kurser
Overføringer/Sjekker
Månedlige kurser
Sedler
Årlige kurser
Overføringer/Sjekker
Årlige kurser
Sedler
Slik bruker du kurslisten

Tidspunkt for kurssetting for overføringer/sjekker

  • Oversikten over vekslingskurs for kunder under oppdateres ca. kl. 11:30 hver bankdag, og gir kun et øyeblikksbilde. 
  • Sjekker og overførsler vil bli avregnet til gjeldende salgs- og kjøpskurs på vekslingstidspunkt. 
  • I visse situasjoner, for eksempel urolige finansmarkeder, kan forskjellen mellom bankens kjøpskurs og bankens salgskurs være større enn angitt i oversikten over vekslingskurs for kunder. 
  • Norges Banks referansekurser oppdateres ca. kl. 16:00  hver bankdag.

Når du skal kjøpe utenlandsk valuta av banken, selger banken valuta: Se salgskurs

Når du skal selge utenlandsk valuta til banken, kjøper banken valuta: Se kjøpskurs

Skal du regne om valuta?

Våre valutakurslister og valutakalkulator holder deg oppdatert på en rekke valutasorter.

Vår valutakalkulatorÅpnes i nytt vindu samsvarer med de daglige vekslingskurser som settes ca kl 11:30. 
(Kalkulatoren viser ikke realtidskurser)

Tidspunkt for kurssetting for sedler

  • Vekslingskurser settes ca kl 11:30. 
  • Norges Banks referansekurser oppdateres ca. kl 16:00.

Når du skal kjøpe utenlandsk valuta av banken, selger banken valuta: Se salgskurs.

Når du skal selge utenlandsk valuta til banken, kjøper banken valuta: Se kjøpskurs.

Slik bruker du kurslisten

Daglige kurser

Du kan laste ned de daglige kursene i Excel-, txt- og csv-format.

Før du laster ned kan du velge å fjerne valutasorter som ikke er aktuelle for deg. Dette gjøres med kontrollene nedenfor kurslisten. Valutasorter du har fjernet kan enkelt legges tilbake ved hjelp av de samme kontrollene.

Månedlige kurser

For å se de månedlige kursene velger du valutasort og måned ved hjelp av nedtrekksmenyene over tabellen.

Årlige kurser

For å se de årlige kursene velger du måned ved hjelp av nedtrekksmenyene over tabellen.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager