Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Valuteringsregler og cut-off for utenlandsbetalinger

Betalinger til utlandet innen Nordea

Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres (D). Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for mottakende Nordea-bank.

Hasteoverførsel
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
EUR, USD16:00D+0 / D+0
CAD, GBP, SEK 15:30 D+0 / D+0
NOK15:00 D+0 / D+0
DKK15:00 D+0 / D+0
CZK, PLN10:00 D+0 / D+0
HUF08:00D+0 / D+0
CHF, JPY, MXN15:30D+1 / D+1
AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, TRY, ZAR14:00 D+1 / D+1
Øvrige valutasorter 15:00D+2 / D+2
Ordinær overførsel - uten veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD, USD15:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2
Ordinær overførsel - med veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD, USD15:00D+0 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+0 / D+2

Betalinger til utlandet utenfor Nordea

Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres (D). Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for mottakende bank.

Hasteoverførsel/Konsernoverførsel
ValutasortCut-offValutering debet / kredit
EUR, USD16:00D+0 / D+0
CAD, GBP, SEK 15:30 D+0 / D+0
NOK15:00 D+0 / D+0
DKK15:00D+0 / D+0
CZK, PLN10:00 D+0 / D+0
HUF08:00D+0 / D+0
CHF, JPY, MXN15:30 D+1 / D+1
AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, TRY, ZAR14:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2
Ordinær overførsel - uten veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit
EUR, GBP, NOK, USD15:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2
Ordinær overførsel - med veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
EUR15:00D+0 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+0 / D+2

Valuteringsregler for betalinger fra utland

  • Overføringer
    Kreditvalutering angis i antall virkedager etter oppgitt valuteringsdag fra avsenderbank, D.

Spesielle regler gjelder for Nordea-valutasorter: DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD OG USD.

Se informasjon om cut-off

Valuteringsregler for betalinger fra utland og innenlandsbetalinger i utenlandsk valuta
BetalingstypeKreditvalutering
uten veksling
Kreditvalutering
med veksling
Konsernoverføringer fra Nordea-banker (Nordea Intercompany Payment)
Nordea-valutasorter D+0D+0
Øvrige overføringer fra Nordea-banker (Nordea Payments)
Nordea-valutasorter D+0D+0
Øvrige valutasorterD+0D+1
Overføringer fra banker utenfor Nordea
Alle valutasorterD+0D+1