Valuteringsregler og cut-off for utenlandsbetalinger

Betalinger til utlandet innen Nordea

Gjelder også for innlandsbetalinger i utenlandsk valuta til norske banker.
Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres, D.
Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for Nordeas korrespondentbank.

Hastebetalinger, finansielle betalinger og konsernbetalinger*
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
EUR, USD16:00D+0 / D+0
CAD, GBP, SEK 15:30 D+0 / D+0
NOK, DKK15:00 D+0 / D+0
MXN11:00 D+0 / D+0
TRY09:00D+0 / D+0
CHF10:00 D+0 / D+0
CZK11:00D+0 / D+0
PLN12:00 D+0 / D+0
HUF11:00D+0 / D+0
CNH, CNY15:00D+1 / D+1
JPY, RSD15:30D+1 / D+1
RUB13:00D+1 / D+1
AED, AUD, HKD, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, SAR, SGD, THB, ZAR14:00 D+1 / D+1
Øvrige valutasorter 15:00D+2 / D+2

* Gjelder også for SDVA-Same day value

Ordinære betalinger - uten veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
EU-regulert betaling i EUR15:00D+0 / D+0
DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD15:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2
Ordinære betalinger - med veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
EU-regulert betaling i EUR15:00D+0 / D+0
DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD15:00D+0 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+0 / D+2

Betalinger til utlandet utenfor Nordea

Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres (D). Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for mottakende bank.

Hasteoverførsel/Konsernoverførsel
ValutasortCut-offValutering debet / kredit
EUR, USD16:00D+0 / D+0
CAD, GBP, SEK 15:30 D+0 / D+0
NOK, DKK15:00 D+0 / D+0
MXN11:00D+0 / D+0
TRY09:00D+0 / D+0
CHF10:00 D+0 / D+0
CZK11:00D+0 / D+0
PLN12:00 D+0 / D+0
HUF11:00D+0 / D+0
CNH, CNY15:00D+1 / D+1
JPY, RSD15:30 D+1 / D+1
RUB13:00 D+1 / D+1
AED, AUD, HKD, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, SAR, SGD, THB, ZAR14:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2
Ordinære betalinger - uten veksling
Valutasort Cut offValutering debet / kredit
EU-regulert betaling i EUR15:00D+0 / D+0
EUR, GBP, NOK, USD15:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2
Ordinære betalinger - med veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
EU-regulert betaling i EUR15:00D+0 / D+0
EUR15:00D+0 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+0 / D+2

Cut-off og valutering for betalinger fra utland

Gjelder også for innlandsbetalinger i utenlandsk valuta fra norske banker.
Cut-off er angitt i klokkeslett (CET) og antall virkedager før oppgitt valuteringsdag fra avsenderbank, D.
Valutering kredit angis i antall virkedager etter oppgitt valuteringsdag fra avsenderbank, D.

BetalingstypeCut-off (CET)
Tid/Dag
Kreditvalutering
uten veksling
Kreditvalutering
med veksling
Konsernoverførsler fra
Nordea-banker 
EUR, USD16:00 / DDD
GBP, SEK15:30 / DDD
DKK, NOK15:00 / DDD
Andre innbetalinger fra utlandet
EU-regulert betaling i EUR 15:00 / DDD
USD, EUR16:00 / DDD+1
CAD, GBP, SEK15:30 / DDD+1
NOK, DKK15:00 / DDD+1
MXN, TRY, HUF, CZK11:00 / DDD+1
CHF10:00 / DDD+1
PLN12:00 / DDD+1
CNH, CNY15: 00 / D-1DD+1
JPY, RSD15:30 / D-1DD+1
RUB13:00/ D-1DD+1
AED, AUD, BGN, HKD, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, SAR, SGD, THB, ZAR14:00 / D-1DD+1
Øvrige valutasorter15:00 / D-2DD+1