Vilkår for betalinger til utlandet

Vilkår for EU-regulert betaling

Ordinære overførsler innen EU og EØS kan utføres til betydelig lavere pris enn øvrige betalinger. Vilkår som stilles er:

 • Valutasortene EUR og SEK
 • Maksimumsbeløp EUR: Ubegrenset
 • Maksimumsbeløp SEK: 500.000
 • Betalingen skal godskrives en konto innen et EU-/EØS-land
 • Mottakers konto må være oppgitt med IBAN (International Bank Account Number)
 • Mottakers navn 
 • Mottaker bankens BIC.  Merk at mottaker bankens navn ikke skal angis
 • Avsender betaler gebyrene i avsenderbanken
 • Mottaker betaler gebyrene i mottakerbanken

Ordinær- og hasteoverførsel til utlandet

Obligatoriske opplysninger om betalingsmottakers konto og bank. 

Innen Europa:

 • IBAN til EU, EØS og Sveits
 • IBAN og BIC  til andre europeiske land.

Utenfor Europa - velg ett av følgende alternativer:

 • IBAN og BIC
 • BBAN og BIC
 • BBAN + bankkode og bankens navn
 • Enkelte land i Asia og Afrika krever informasjon om bankens navn og adresse, i tillegg til BBAN og BIC

Overførsel mellom egne konti innen Nordea

Betalingsinformasjonen må inneholde: 

 • IBAN til Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia.
 • BBAN og BIC til USA
 • Bankomkostninger - velg: ”Avsender betaler kun omkostninger i Norge”

Generelle vilkår

 • Ordinære overførsler stilles til disposisjon for Nordeas korrespondentbank 1-2 dager frem avhengig av valutasort. I de fleste tilfeller godskrives mottakers konto èn dag senere, men dette kan variere fra land til land og i forhold til avtale mottaker har med sin bank.
  Betalinger innen Nordea utføres som regel til bedre betingelser for kunde i forhold til øvrige betalinger.
 • Korrigering av oppdrag medfører ekstra kostnader som kommer i tillegg til ordinær pris.
 • For beløp over NOK 100.000 eller motverdi i annen valutasort må valutaregisterkode med tilleggstekst for rapportering til Valutaregisteret oppgis.
 • I tillegg til Nordeas priser påløper det omkostninger i utenlandsk bank, og oppdragsgiver kan selv bestemme hvem som skal betale disse omkostningene. Det anbefales imidlertid å velge "delte omkostninger" som betyr at oppdragsgiver kun betaler omkostninger i Norge. Dette er spesielt viktig innen Europa for kortere betalingstid til lavere kostnader.
 • Reklamasjoner som ikke skyldes feil i Nordea belastes kunde, i tillegg kommer eventuelle omkostninger i utlandet.
 • Vekslinger utføres til markedskurs på vekslingstidspunktet.

Gjennomføring av betalingsoppdrag

 • Fremføringstid til land innen EU/EØS: 2-4 virkedager.
 • Fremføringstid til land utenfor EU/EØS: 2-8 virkedager