Par går tur i eng

Spar i Nordea Liv Bærekraft

Nå kan du samle investeringene dine i selskaper som har ekstra høyt fokus på miljø, menneskerettigheter, sosiale- og forretningsetiske forhold.

Hva er Nordea Liv Bærekraft?

Nordea Liv Bærekraft er en investeringsprofil vi har satt sammen som gjør det enkelt for deg å spare med et ekstra fokus på bærekraft. Spar i ulike fond fra Nordea og eksterne fond - samlet i en pakke.

Når du sparer i Nordea Liv Bærekraft investerer du i en fondsportefølje av selskaper som er ekstra dyktige på å håndtere risiko, og som ser nye innovative løsninger relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG - Environment, Social, Governance). Selskapene gjennomgår omfattende analyser hos oss for å sikre at de har trygg drift gjennom sterk ledelse, høyt fokus på miljø, samfunn og fremtidsrettede produkter.*

Nordea Liv Bærekraft har ulike risikonivåer, etter Nordea sitt portefølje- og rådgivningskonsept, hvor du kan velge aksjeandel fra 10% (konservativ), opp mot 100% aksjer med en offensiv investeringsprofil. Høyere aksjeandel gir større positive og negative svingninger, og passer for kunder med lengre tidshorisonter. Har du et kortsiktig perspektiv på sparingen og ikke ønsker noen plassering i aksjemarkedet, har vi Nordea Liv Bærekraft Rente, uten aksjeandel. Fondene i porteføljene er både fra Nordea og eksterne aktører, samt at de følger Nordea sitt taktiske markedssyn (GAAS).

Start sparingen i Fondskonto for deg privatÅpnes i nytt vindu | Spar i Fondskonto for din bedrift

Vår misjon

"Vår misjon er å tilby deg som kunde en diversifisert portefølje med ekstra fokus på bærekraft, og hvor oppnådd avkastning er i tråd med markedet, samtidig som klima, miljø og samfunnsmessige forhold påvirkes i positiv retning. Derfor investeres det i selskaper med sterkt styre og ledelse."

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Leif-Rune Rein, Investeringsdirektør i Nordea Liv:

- Med sparing i Nordea Liv Bærekraft er du med å påvirke utviklingen ved at penger plasseres i selskaper som griper nye muligheter, og er med å påvirke i positiv retning.

Hvorfor investere i Nordea Liv Bærekraft?

  • For å kunne investere samlet i en portefølje av fond med ekstra fokus på bærekraft, både innen Stars-familien og eksternt forvaltede fond.
  • Ha mulighet til å selv velge mellom 7 ulike risikoprofiler fra ingen til 100% i aksjeandel.
  • Invester gjennom Fondskonto, og bytt fond uten at det utløses skatt.
    Hva er en Fondskonto? Les mer om Fondskonto for deg privat | Fondskonto for bedrifter
  • Selskaper i porteføljen er ekstra dyktige på å håndtere risiko relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG).
  • Porteføljene følger Nordea sitt taktiske markedssyn (GAAS).
  • Investeringsuniverset omfatter både norske og utenlandske aksje- og obligasjonsfond, både internt- og eksternt forvaltede.

Dine investeringer påvirker

Vi er opptatt av hvor penger som investeres ender opp. Derfor har vi høyt fokus på hvilke selskaper vi velger inn i våre fond. Alle selskap du investerer i gjennom oss har vært gjennom risikoanalyser med tanke på blant annet miljø og menneske-rettigheter. Ønsker du enkeltfond med spesielt høyt fokus på bærekraft tilbyr vi det, eller du kan investere samlet i Nordea Liv Bærekraft.

Avtal møte om din private sparing

Vi er klare for å se på dine investeringsbehov og din sparing til pensjon.

Du kan spare i Nordea Liv Bærekraft gjennom Fondskonto, IPS, Pensjonskonto og Pensjonskapitalbevis. Ta kontakt for en prat.

Avtal møte for plassering og investering for din bedrift

Ønsker du mer informasjon om investering i Nordea Liv Bærekraft gjennom Fondskonto for din bedrift?

Vi er klare for å ta en prat om dine investeringer.

*Hva er en bærekraftig investering?

Det er mange faktorer som ligger til grunn for å kunne vurdere om en investering er bærekraftig, og det jobbes ulikt med analyser innen finansindustrien. Målet samlet sett er å finne gode standarder som konkret kan fortelle hvordan våre investeringer påvirker - derfor støtter vi også forskningen på området. Vi har mange dedikerte ansatte som jobber med bærekraft og ESG. Se filmen for en kort innføring.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Nordeas bærekraftige avtrykk hjelper deg med å forstå sammenhengen mellom sparing og miljøpåvirkning

Å forstå sammenhengen mellom sparing og avtrykk på miljø kan være vanskelig. Derfor har vi i Nordea, sammen med Nasdaq, utviklet en oversikt som viser det samlede bærekraftige avtrykket av selskapene i våre porteføljer med fokus på bærekraft og sammenlignet med en indeks på tilsvarende markeder. 

Denne oversikten, som vi kaller «bærekraftig avtrykk», er tilgjengelig for våre fondspakker med fokus på bærekraft. Det bærekraftige avtrykket viser et eksempel utfra en investering på 1 million kroner for to viktige miljøparametere: karbonutslipp og vannforbruk.

Kostnader

Kostnader for Nordea Liv Bærekraft

PorteføljefondFondskostnad
Nordea Liv Bærekraft 1001,29%
Nordea Liv Bærekraft 801,19%
Nordea Liv Bærekraft 651,09%
Nordea Liv Bærekraft 500,99%
Nordea Liv Bærekraft 300,79%
Nordea Liv Bærekraft 100,49%
Nordea Liv Bærekraft Rente0,49%

Kostnader for Nordea Liv Bærekraft

PorteføljefondFondskostnad
Nordea Liv Bærekraft 1001,29%
Nordea Liv Bærekraft 801,19%
Nordea Liv Bærekraft 651,09%
Nordea Liv Bærekraft 500,99%
Nordea Liv Bærekraft 300,79%
Nordea Liv Bærekraft 100,49%
Nordea Liv Bærekraft Rente0,49%

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

 

Kostnader er oppgitt i Fondslisten Nordea LivÅpnes i nytt vindu

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.noÅpnes i nytt vindu

Om innholdet på denne siden
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. 

Spar i Nordea Liv Bærekraft

Spar i våre mest bærekraftige Stars-fond og utvalgte eksterne fond med høyt fokus på miljø og sosiale forhold.

Start sparingen gjennom Fondskonto Åpnes i nytt vindu