Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Spar i fondspakken Nordea Liv Bærekraft

Nå kan du samle investeringene dine i selskaper som har ekstra høyt fokus på miljø, menneskerettigheter, sosiale- og forretningsetiske forhold.

Hva er Nordea Liv Bærekraft?

Nordea Liv Bærekraft er en fondsportefølje vi har satt sammen som gjør det enkelt for deg å spare bærekraftig. Spar i fond fra Nordea og eksterne fond - samlet i en pakke.

Når du sparer i Nordea Liv Bærekraft investerer du i en fondsportefølje av selskaper som er ekstra dyktige på å håndtere risiko, og som ser nye innovative løsninger relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG - Environment, Social, Governance). Selskapene gjennomgår omfattende analyser hos oss for å sikre at de har trygg drift gjennom sterk ledelse, høyt fokus på miljø, samfunn og fremtidsrettede produkter.*

Nordea Liv Bærekraft har 6 ulike risikonivåer, etter Nordea sitt portefølje- og rådgivningskonsept, hvor du kan velge aksjeandel fra 10 % (konservativ), opp mot 100% aksjer med en offensiv investeringsprofil. Høyere aksjeandel gir større positive og negative svingninger, og passer for kunder med lengre tidshorisonter. Fondene i porteføljene er både fra Nordea og eksterne aktører, samt at de følger Nordea sitt taktiske markedssyn (GAAS).

Start sparingen i Fondskonto for deg privatÅpnes i nytt vindu | Spar i Fondskonto for din bedrift

Vår misjon

"Vår misjon er å tilby en diversifisert bærekraftig portefølje til deg som kunde, hvor oppnådd avkastning er i tråd med markedet, samtidig som klima, miljø og samfunnsmessige forhold påvirkes i positiv retning. Derfor investeres det i selskaper med sterkt styre og ledese."

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Om Nordea Liv Bærekraft

Hør Leif-Rune Rein, CIO i Nordea Liv fortelle om fondspakken. 

La sparingen din være med å påvirke utviklingen, ved at penger plasseres i selskaper som griper nye muligheter og er med å påvirke i positiv retning.

Hvorfor investere i Nordea Liv Bærekraft?

  • For å kunne investere samlet i en portefølje av ekstra bærekraftige fond, både innen Stars-familien og eksternt forvaltede fond.
  • Ha mulighet til å selv velge mellom 6 ulike risikoprofiler fra 10 % - 100 % i aksjeandel.
  • Invester gjennom Fondskonto, og bytt fond uten at det uløses skatt.
    Hva er en Fondskonto? Les mer om Fondskonto for deg privat | Fondskonto for bedrifter
  • Selskaper i porteføljen er ekstra dyktige på å håndtere risiko relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG).
  • Porteføljene følger Nordea sitt taktiske markedssyn (GAAS).
  • Investeringsuniverset omfatter både norske og utenlandske aksje- og obligasjonsfond, både internt- og eksternt forvaltede.

Dine investeringer påvirker

Vi er opptatt av hvor penger som investeres ender opp. Derfor har vi høyt fokus på hvilke selskaper vi velger inn i våre fond. Alle selskap du investerer i gjennom oss har vært gjennom risikoanalyser med tanke på blant annet miljø og menneske-rettigheter. Ønsker du enkeltfond med spesielt høyt fokus på bærekraft tilbyr vi det, eller du kan investere samlet i Nordea Liv Bærekraft.

Avtal møte om din private sparing

Vi er klare for å se på dine investeringsbehov og din sparing til pensjon.

Du kan spare i Nordea Liv Bærekraft gjennom Fondskonto, IPS, Pensjonskonto og Pensjonskapitalbevis. Ta kontakt for en prat.

Avtal møte for plassering og investering for din bedrift

Ønsker du mer informasjon om investering i Nordea Liv Bærekraft gjennom Fondskonto for din bedrift?

Vi er klare for å ta en prat om dine investeringer.

*Hva er en bærekraftig investering?

Det er mange faktorer som ligger til grunn for å kunne vurdere om en investering er bærekraftig, og det jobbes ulikt med analyser innen finansindustrien. Målet samlet sett er å finne gode standarder som konkret kan fortelle hvordan våre investeringer påvirker - derfor støtter vi også forskningen på området. Vi har mange dedikerte ansatte som jobber med bærekraft og ESG. Se filmen for en kort innføring.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Nordeas bærekraftige avtrykk hjelper deg med å forstå sammenhengen mellom sparing og miljøpåvirkning

Å forstå sammenhengen mellom sparing og avtrykk på miljø kan være vanskelig. Derfor har vi i Nordea, sammen med Nasdaq, utviklet en oversikt som viser det samlede bærekraftige avtrykket av selskapene i våre bærekraftige porteføljer, sammenlignet med en indeks på tilsvarende markeder. 

Denne oversikten, som vi kaller «bærekraftig avtrykk», er tilgjengelig for våre fondspakker med fokus på bærekraft. Det bærekraftige avtrykket viser et eksempel utfra en investering på 1 million kroner for to viktige miljøparametere: karbonutslipp og vannforbruk.

Kostnader

Kostnader for fondspakken Nordea Liv Bærekraft

PorteføljefondFondskostnad
Nordea Liv Bærekraft 100,49 %
Nordea Liv Bærekraft 300,79 %
Nordea Liv Bærekraft 500,99 %
Nordea Liv Bærekraft 651,09 %
Nordea Liv Bærekraft 801,19 %
Nordea Liv Bærekraft 1001,29 %

Kostnader for fondspakken Nordea Liv Bærekraft

PorteføljefondFondskostnad
Nordea Liv Bærekraft 100,49 %
Nordea Liv Bærekraft 300,79 %
Nordea Liv Bærekraft 500,99 %
Nordea Liv Bærekraft 651,09 %
Nordea Liv Bærekraft 801,19 %
Nordea Liv Bærekraft 1001,29 %

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

 

Kostnader er oppgitt i Fondslisten Nordea LivÅpnes i nytt vindu

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.noÅpnes i nytt vindu

Om innholdet på denne siden
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. 

Spar i Nordea Liv Bærekraft

Spar i våre mest bærekraftige Stars-fond og utvalgte eksterne fond med høyt fokus på miljø og sosiale forhold.

Start sparingen gjennom Fondskonto Åpnes i nytt vindu