Fordeler med Nordea Liv Bærekraft

  • Sparing som kombinerer muligheten for økonomisk avkastning med å kunne påvirke samfunnet i positiv retning
  • Sett et grønt fotavtrykk ved at du gjennom ulike fond investerer i selskaper som fokuserer på miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og etisk forretningsdrift
  • Du kan velge Nordea Liv Bærekraft i en rekke ulike spareprodukter som Fondskonto, Fondskonto Pensjon og IPS
  • Du kan velge aksjeandel/risikonivå som passer for deg - fra 10 % til 100 % aksjer
  • Nordea Liv Bærekraft omfatter både norske og utenlandske aksje- og obligasjonsfond som er forvaltet både av Nordea og eksterne forvaltere

Gjør en forskjell gjennom sparing din

Bærekraft er mer enn vindmøller, el-biler og kortreist mat. Når du sparer i Nordea Liv Bærekraft, investerer du i en samling fond. Disse retter seg mot selskaper som er ekstra dyktige på nye og innovative løsninger relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og etiske forhold rundt hvordan bedriften ledes og drives. Selskapene blir nøye gjennomgått for å avdekke hvordan de leverer på disse områdene. 

Gjennom aktivt eierskap går vi i dialog med selskapene for å påvirke til positiv endring. Dersom selskapet ikke er villig til å endre uønsket praksis, selger vi oss ut. Vi mener aktivt eierskap er den viktigste måten vi kan bidra på.

Med Nordea Liv Bærekraft kan du gjennom ansvarlige investeringer være med å gjøre en forskjell.

Slik sparer du i Nordea Liv Bærekraft

Nordea Liv Bærekraft er en samling fond du plasserer sparingen din i, innenfor et valgt spareprodukt som Fondskonto, Fondskonto Pensjon eller IPS. Med Nordea Liv Bærekraft velger du med en aksjeandel fra 0 % til 100 %. Hva som passer for deg avhenger av hvor lenge det er til du vil ta ut pengene, og hvor store verdisvingninger du er komfortabel med underveis i sparingen. Høyere aksjeandel har historisk gitt høyere avkastning, men det er ingen garanti for dette i fremtiden.

Start sparing i Fondskonto: For deg privatÅpnes i nytt vindu | For bedriften dinÅpnes i nytt vindu

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Leif-Rune Rein, Investeringsdirektør i Nordea Liv:

- Med sparing i Nordea Liv Bærekraft er du med å påvirke utviklingen ved at penger plasseres i selskaper som griper nye muligheter, og er med å påvirke i positiv retning.

Spar med fokus på bærekraft!

Start sparing i Fondskonto Åpnes i nytt vindu
Kostnader

Kostnader for Nordea Liv Bærekraft

PorteføljefondFondskostnad
Nordea Liv Bærekraft 1001,29%
Nordea Liv Bærekraft 801,19%
Nordea Liv Bærekraft 651,09%
Nordea Liv Bærekraft 500,99%
Nordea Liv Bærekraft 300,79%
Nordea Liv Bærekraft 100,49%
Nordea Liv Bærekraft Rente0,49%

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir noen garanti for fremtidig avkastning. Denne avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, og kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

Kostnader er oppgitt i Fondslisten Nordea LivÅpnes i nytt vindu

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.noÅpnes i nytt vindu

Viktig informasjon
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.