Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Fondskonto

Fondskonto i Nordea Liv er et fleksibelt forsikringsspareprodukt. Du kan bytte fond så ofte du vil uten at dette utløser skatt. Fondskonto oppretter du ved å velge "Start sparing" under. Foruten å kjøpe fond, kan du også gjøre beregninger som kan hjelpe deg å nå de sparemål du har satt deg.

Dine fordeler med Fondskonto

  • Du får tilgang til et stort fondsutvalg, forvaltet av noen av verdens ledende fondsforvaltere.
  • Du kan følge verdiutviklingen av fondene dine i Persondialogen.
  • Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. Ved utbetaling beskattes avkastningen som alminnelig inntekt.
  • Det er ingen innskuddskostnad
  • Ta ut penger når det passer deg gebyrfritt.

Fleksibel sparing

Fondskonto er et fleksibelt forsikringsspareprodukt hvor du sparer engangsbeløp eller månedlig i fond/eller porteføljer av fond.

Fordelen med Fondskonto er at du kan bytte fond så mye du vil uten at det utløser skatt. Forsikringselementet gjør at når du dør blir sparesaldoen, samt forsikringsummen (1% av sparesaldoen) utbetalt til arvinger.

Fondskonto passer spesielt godt til langsiktig sparing.

Velg blant et stort utvalg av fond

Fondskonto gir deg muligheten til å fordele sparingen din i aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond og indeksfond.

Du kan velge et ferdig sammensatt Aktiva-fond tilpasset din tidshorisont og ønsket risikoprofil, eller du kan sette sammen din egen spareportefølje. 

Aktiva - fiks ferdig porteføljefond

Du kan velge mellom 6 ulike fond med ulike risikoprofiler.

Når du sparer i  Aktiva sparer du en portefølje. Sparepengene dine investeres i en god blanding av Nordeas egne fond og eksterne fond. Målet er å gi deg høyest mulig avkastning for et gitt risikonivå.

Du kan velge mellom 6 forskjellige Aktiva porteføljefond med ulike risikoprofiler.

Dine fordeler

  • Du kan oppnå god avkastning på sparingen din.
  • Du får et fikst ferdig porteføljefond tilpasset din risikoprofil.
  • Vi følger opp sparingen for deg uten merkostnad.
  • Målet er å sikre avkastning løpende for deg gjennom rebalansering (dvs. fond kjøpes og selges).
Kostnader for Fondskonto

Kom i gang med sparingen i dag

Lek deg med ulike månedlige sparebeløp og antall spareår, og se et estimat på hvor mye sparingen vokser!

Start sparing nå