Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Fondskonto

Fondskonto i Nordea Liv er et fleksibelt forsikringsspareprodukt, der du sparer i fond eller porteføljer av fond. Velg engangsbeløp eller månedlig spareavtale og bytt fond skattefritt så ofte du vil.

Dine fordeler med Fondskonto

 • Du får tilgang til et stort fondsutvalg, forvaltet av noen av verdens ledende fondsforvaltere.
 • Bytt fond så ofte du vil uten at dette utløser skatt.
 • Du kan følge verdiutviklingen av fondene dine på nordealiv.noÅpnes i nytt vindu ved å logge inn på dine sider.
 • Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. Ved utbetaling er avkastningen skattepliktig og beskattes etter gjeldende regler for aksje- og renteinntekter. Nye skatteregler for Fondskonto ble innført 1. januar 2019.
  Les mer om de nye skattereglene
 • Det er ingen innskuddskostnad forbundet med Fondskonto.
 • Fondskonto har ingen bindingstid.
 • Du kan ta ut penger gebyrfritt når det passer deg.
 • Har du din tjenestepensjon i Nordea Liv får du medlemsfordeler. 
  Les mer om medlemsfordelene
 • Du kan også etablere Fondskonto i spareroboten Nora som du finner i Nettbanken. Du får en skreddersydd anbefaling i et Nora-fond og det er ingen årlig administrasjonskostnad.

Hva er Fondskonto?

Fondskonto i Nordea Liv er et fleksibelt forsikringsspareprodukt der du sparer i fond eller porteføljer av fond etter eget valg.

Fordelen med fondskonto er at du kan bytte fond så ofte du vil uten at det utløser skatt. Du kan sette inn et engangsinnskudd og/eller velge en månedlig spareavtale. Forsikringselementet i Fondskonto gjør at hele sparesaldoen pluss 1 % av denne utbetales hvis du dør.  

Fondskonto passer spesielt godt til langsiktig sparing (tre år eller mer).

Investeringskonto = fondskonto

Fondskonto er også kalt investeringskonto, eller kapitalforsikring med investeringsvalg. 

En investeringskonto er altså det samme som en fondskonto.

Hvem passer Fondskonto for?

Sparing i Fondskonto kan være et alternativ til tradisjonell fondssparing.

Dersom du planlegger å bytte fond i spareperioden er Fondskonto et alternativ til tradisjonell sparing i fond. Sparepenger plassert i fond gir ofte en høyere forventet avkastning, dersom du sparer langsiktig, sammenlignet med sparing på en alminnelig sparekonto.

Selv om sparing på en vanlig sparekonto er forbundet med lavere risiko, trenger ikke risikoen ved sparing i Fondskonto være høy hvis du sparer langsiktig. Når du sparer i Fondskonto kan du nemlig velge mellom flere ulike typer fond, alle med ulik risiko og forventet avkastning. Fondskonto gir deg muligheten til å spre investeringene dine i aksjefond, pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

Eksempelvis kan du starte fondssparing i et kombinasjonsfond eller porteføljefond som består av en blanding av aksje- og rentefond. Disse porteføljene kan enten bestå av aktivt forvaltede fond eller indeksfond.

Aktiv forvaltning eller indeksfond

I Fondskonto er sparingen i fond, og du velger selv om du plasserer pengene i aktivt forvaltede fond eller indeksforvaltede fond.

Aktiv forvaltning

Velger du aktivt forvaltede fond bruker vi i Nordea all vår ekspertise til å gi deg høyest mulig avkastning gjennom disse fondene. Vi følger nøye med på markedene slik at forvalterne kan gjøre justeringer underveis for å oppnå høyest mulig avkastning til avtalt type risiko. Aktivt forvaltede fond har litt høyere kostnader, men samtidig er forventningen til avkastning større. Utvalget er også basert på miljø, bærekraft og ledelse. Nordea mener aktiv forvaltning av fond gir høyest avkastning over tid.  Våre Aktiva porteføljefond er aktivt forvaltede fond, og du kan velge mellom seks forskjellige fond med ulike risikoprofiler.

Indeksforvaltning

Med indeksforvaltede fond er oppgaven kun å følge markedets avkastning. Derfor kalles dette også passiv forvaltning. Her gjøres ingen vurdering av om noe er «smart» eller ikke – målet er kun å speile markedet. Denne måten å følge markedene på gjøres ofte av roboter, og derfor er kostnaden for denne typen fond lavere enn for tilsvarende aktivt forvaltede fond. Nordea Liv Indeksforvaltning er våre indeksporteføljer. Her kan du velge mellom forskjellige indeksporteføljer med ulike risikoprofiler. 

Kom i gang med Fondskonto i dag

Opprett Fondskonto og se hvor mye sparingen kan vokse. Du vil få en anbefaling blant våre Aktiva porteføljefond, men du kan også velge å spare i andre typer fond, inkludert indeksfond på din Fondskonto.

Start sparing nå
Kostnader for Fondskonto

Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår Fondsliste

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.noÅpnes i nytt vindu