Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Fondskonto

Fondskonto i Nordea Liv er et fleksibelt forsikringsspareprodukt, der du sparer i fond eller porteføljer av fond. Velg engangsbeløp eller månedlig spareavtale og bytt fond så ofte du vil skattefritt.

Dine fordeler med Fondskonto

 • Du får tilgang til et stort fondsutvalg, forvaltet av noen av verdens ledende fondsforvaltere.
 • Bytt fond så ofte du vil uten at dette utløser skatt.
 • Du kan følge verdiutviklingen av fondene dine i Persondialogen.
 • Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. Ved utbetaling beskattes avkastningen som alminnelig inntekt. Fra 2019 innføres nye skatteregler for Fondskonto.
  Les mer om de nye skattereglene
 • Det er ingen innskuddskostnad
 • Fondskonto har ingen bindingstid.
 • Ta ut penger når det passer deg gebyrfritt.
 • Har du din tjenestepensjon i Nordea Liv får du fordeler. 
  Les mer om Fondskonto - medlemsfordel
 • Du kan også etablere Fondskonto i spareroboten Nora som du finner i Nettbanken. Her er fondsutvalget mindre, men det er ingen årlig administrasjonskostnad.

Hva er fondskonto?

Fondskonto i Nordea er et fleksibelt forsikringsspareprodukt hvor du sparer i fond eller porteføljer av fond etter eget valg.

Fordelen med fondskonto er at du kan bytte fond så ofte du vil uten at det utløser skatt. Du kan sette inn et engangsinnskudd og/eller velge en månedlig spareavtale. Forsikringselementet i Fondskonto gjør at hele sparesaldoen, pluss 1 % av denne utbetales hvis du dør.  

Fondskonto passer spesielt godt til langsiktig sparing.

Investeringskonto = Fondskonto

Fondskonto er også kalt investeringskonto eller kapitalforsikring med investeringsvalg.

En investeringskonto er altså bare det samme som en fondskonto.

Aktiva - fiks ferdige porteføljefond

Når du sparer i Aktiva sparer du i en portefølje.

Sparepengene dine investeres i en god blanding av Nordeas egne fond og eksterne fond. Målet er å gi deg høyest mulig avkastning for et gitt risikonivå.

Du kan velge mellom 6 forskjellige Aktiva porteføljefond med ulike risikoprofiler.

Dine fordeler

 • Du kan oppnå god avkastning på sparingen din.
 • Du får et ferdig porteføljefond tilpasset din risikoprofil.
 • Vi følger opp sparingen for deg.
 • Målet er å sikre avkastning løpende for deg gjennom rebalansering (dvs. fond kjøpes og selges).

Spare i fond eller aksjer?

Når du oppretter en fondskonto velger du å spare i fond. Det er en profesjonell forvalter som velger ut og plasserer pengene dine i de aksjene han eller hun forventer vil gi deg best avkastning.

Ved kjøp av enkeltaksjer derimot må du gjøre vurderinger rundt dette selv, noe som krever tid og kjennskap til de enkelte selskapene.

Fondskonto lar deg investere i aksjefond gjennom en profesjonell forvalter, slik at du ikke er alene om disse vurderingene.

Kom i gang med Fondskonto i dag

Opprett Fondskonto og se hvor mye sparingen kan vokse.

Start sparing nå
Kostnader for Fondskonto