Fordeler med Fondskonto

 • Tilgang til et stort fondsutvalg, forvaltet av noen av verdens ledende fondsforvaltere
 • Bytt fond så ofte du vil uten at det utløser skatt
 • Det er kostnadsfritt å opprette Fondskonto
 • Ingen bindingstid - ta ut pengene når det passer deg
 • Uttak er gebyrfritt
 • Følg verdiutviklingen av fondene dine. Logg inn her! 
 • Ingen skatt på avkastningen før ved utbetaling. Les mer om skatteregler

Du kan også etablere Fondskonto i spareroboten Nora. Følg veiledningen og få en skreddersydd spareanbefaling i et Nora-fond eller et Nordea Liv Bærekraft-fond.

Hva er Fondskonto?

Fondskonto, også kalt investeringskonto, er et fleksibelt forsikringsspareprodukt der du sparer i fond eller porteføljer av fond etter eget valg.

Fordelen med fondskonto er at du kan bytte fond så ofte du vil uten at det utløser skatt. Du kan sette inn et engangsinnskudd og/eller velge en månedlig spareavtale. Forsikringselementet i Fondskonto gjør at hele sparesaldoen pluss 1 % av denne utbetales hvis du dør.  

Fondskonto passer spesielt godt til langsiktig sparing (tre år eller mer).

Hvem passer Fondskonto for?

Sparing i Fondskonto kan være et alternativ til tradisjonell fondssparing, spesielt dersom du planlegger å bytte fond i spareperioden.

Sparing i fondskonto passer for de som ønsker å spare langsiktig, men samtidig fleksibelt. Sparepenger plassert i fond gir ofte en høyere forventet avkastning, dersom du sparer langsiktig, sammenlignet med sparing på en alminnelig sparekonto. 

Selv om sparing på en vanlig sparekonto er forbundet med lavere risiko, trenger ikke risikoen ved sparing i Fondskonto være høy hvis du sparer langsiktig. Når du sparer i Fondskonto kan du nemlig velge mellom flere ulike typer fond, alle med ulik risiko og forventet avkastning. Du kan tenke på avkastning som det du tjener på å investere pengene dine, nesten som renter på en sparekonto. 

Fondskonto gir deg muligheten til å spre investeringene dine i aksjefond, pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Du kan se for deg at du fordeler “eggene dine i flere kurver”. Dersom det skulle skje noe med en kurv, ligger de andre eggene trygt i de resterende kurvene, og dermed reduseres risikoen. 

Du kan for eksempel starte fondssparing i et kombinasjonsfond eller porteføljefond som består av en blanding av aksje- og rentefond. Disse porteføljene kan enten bestå av aktivt forvaltede fond eller indeksfond. Les mer om dette nedenfor! 

Aktiv forvaltning eller indeksfond

Med Fondskonto velger du selv om du vil plasserer pengene i aktivt forvaltede fond eller indeksforvaltede fond.

Aktiv forvaltning

I et aktivt forvaltet fond jobber Nordeas forvaltere aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i fondene. De følger nøye med på markedet og målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn passivt forvaltede fond (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling i fondet før du som kunde får avkastning.

Indeksforvaltning

Indeksfond vil tilsvare den generelle utviklingen i fondets referanseindeks uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte fondet på gjøres ofte av maskiner og kalles også passiv forvaltning. Derfor er kostnaden for indeksfond lavere enn for aktivt forvaltede fond. 

Investeringskonto = fondskonto

En fondskonto er det samme som en investeringskonto, der du får en rekke investeringsvalg i ett og samme forsikringsspareprodukt.

En fondskonto eller investeringskonto gir deg mulighet til å spre investeringene dine i et stort utvalg av aksjefond, obligasjonsfond, hegdefond eller eiendomsfond med en ønsket aksjeandel. Du kan også velge ferdige sammensatte investeringsprofiler i Nordea Liv Bærekraft, Aktiva eller Nordea Liv Indeksforvaltning. Disse tilbys i seks ulike risikonivåer med aksjeandel fra 10 % til 100 %.

Med fondskontoen/investeringskontoen kan du bytte fond så ofte du vil uten at dette utløser skatt i investeringsperioden. Uttak er kostnadsfritt. Dette gir en enkel, fleksibel og oversiktlig sparing. Fondskontoen/investeringskontoen kan også benyttes som pant i forbindelse med verdipapirfinansiering i Nordea Private Banking.

Kom i gang med Fondskonto i dag

Opprett Fondskonto og se hvor mye sparingen kan vokse. Du vil få en anbefaling blant våre Aktiva porteføljefond, men du kan også velge å spare i andre typer fond, inkludert indeksfond på din Fondskonto.

Start sparing nå Åpnes i nytt vindu
Kostnader for Fondskonto
Kostnader - investeringsprofiler
Kostnader for Fondskonto
Spesifikasjon Kostnader
Innskuddskostnad0,00 %
Årlig administrasjonskostnad beregnet månedlig av saldo*)

Saldo på Fondskonto:

 • 0-10 mill.: 0,3 %
 • 10 mill. - 25 mill.: 0,2 %
 • Over 25 mill.: 0,1 %

Fondsbytte

0,00 %

Forsikringskostnad

Se egen tabell "Forsikringskostnad"

Fondskostnad

Se egen tabell "Kostnader i underliggende fond"

*) Fondskonto-avtaler med Nora-fond som etableres i spareroboten Nora har ingen årlig administrasjonskostnad.

Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversiktenÅpnes i nytt vindu.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.Åpnes i nytt vindu


Forsikringskostnad - Priseksempel ved saldo 100 000 kroner (Forsikringssum 1 000 kroner)
AlderÅrlig pris
30 årkr 0,97
40 årkr 1,68
50 årkr 3,88
60 årkr 10,62
70 årkr 31,20
80 årkr 92,00
Kostnader for investeringsprofilene: Nordea Liv Bærekraft, Aktiva og Aktiva Bedrift
Aksjeandel 10% - 100%
Forvaltningskostnad
Aksjeandel 10 %0,49 %
Aksjeandel 30 %0,79 %
Aksjeandel 50 %0,99 %
Aksjeandel 65 %1,09 %
Aksjeandel 80 %1,19 %
Aksjeandel 100 %1,29 %
Øvrige kostnader
Fond
Forvaltningskostnad
Nordea Liv Indeksforvaltning 10-1000,30 %
Øvrige fondFra 0,15 % til 2,00 %

Kostnaden er hensyntatt i kursen fra fondsforvalter.

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.

Tips: Få oversikt over sparingen din i mobilbanken

Last ned mobilbanken

 • Du velger om du skal laste ned til iPhone/iPad eller Android i neste steg.