Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Fondskonto

Fondskonto i Nordea Liv er et fleksibelt forsikringsspareprodukt, der du sparer i fond eller porteføljer av fond. Velg engangsbeløp eller månedlig spareavtale og bytt fond skattefritt så ofte du vil.

Dine fordeler med Fondskonto

 • Du får tilgang til et stort fondsutvalg, forvaltet av noen av verdens ledende fondsforvaltere.
 • Bytt fond så ofte du vil uten at dette utløser skatt.
 • Du kan følge verdiutviklingen av fondene dine på nordealiv.noÅpnes i nytt vindu ved å logge inn på dine sider.
 • Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. Ved utbetaling er avkastningen skattepliktig og beskattes etter gjeldende regler for aksje- og renteinntekter. Nye skatteregler for Fondskonto ble innført 1. januar 2019.
  Les mer om de nye skattereglene
 • Det er ingen innskuddskostnad forbundet med Fondskonto.
 • Fondskonto har ingen bindingstid.
 • Du kan ta ut penger gebyrfritt når det passer deg.
 • Har du din tjenestepensjon i Nordea Liv får du medlemsfordeler. 
  Les mer om medlemsfordelene
 • Du kan også etablere Fondskonto i spareroboten Nora som du finner i Nettbanken. Du får en skreddersydd anbefaling i et Nora-fond og det er ingen årlig administrasjonskostnad.

Hva er Fondskonto?

Fondskonto i Nordea Liv er et fleksibelt forsikringsspareprodukt der du sparer i fond eller porteføljer av fond etter eget valg.

Fordelen med fondskonto er at du kan bytte fond så ofte du vil uten at det utløser skatt. Du kan sette inn et engangsinnskudd og/eller velge en månedlig spareavtale. Forsikringselementet i Fondskonto gjør at hele sparesaldoen pluss 1 % av denne utbetales hvis du dør.  

Fondskonto passer spesielt godt til langsiktig sparing (tre år eller mer).

Investeringskonto er det samme som fondskonto

Fondskonto er også kalt investeringskonto eller kapitalforsikring med investeringsvalg.

En investeringskonto er altså det samme som en fondskonto.

Hvem passer Fondskonto for?

Sparing i Fondskonto kan være et alternativ til tradisjonell fondssparing.

Dersom du planlegger å bytte fond i spareperioden kan Fondskonto være et alternativ til tradisjonell sparing i fond. Sparepenger plassert i fond gir ofte en høyere forventet avkastning, dersom du sparer langsiktig, sammenlignet med sparing på en alminnelig sparekonto.

Selv om sparing på en vanlig sparekonto er forbundet med lavere risiko, trenger ikke risikoen ved sparing i tradisjonelle fond/Fondskonto være høy hvis du sparer langsiktig. Når du sparer i Fondskonto kan du nemlig velge mellom flere ulike typer fond, alle med ulik risiko og forventet avkastning.

Eksempelvis kan du starte fondssparing i et kombinasjonsfond eller porteføljefond som består av en blanding av aksje- og rentefond. I Fondskonto heter disse fondene Aktiva - porteføljefond, som du kan lese mer om nedenfor.

Aktiva - fiks ferdige porteføljefond

Når du sparer i Aktiva sparer du i en portefølje av fond.

Sparepengene dine investeres i en god blanding av Nordeas egne fond og eksterne fond. Målet er å gi deg høyest mulig avkastning for et gitt risikonivå.

Du kan velge mellom seks forskjellige Aktiva porteføljefond med ulike risikoprofiler.

Dine fordeler

 • Du kan oppnå god avkastning på sparingen din.
 • Du får et ferdig porteføljefond tilpasset risikoprofilen din.
 • Vi følger opp sparingen for deg.
 • Målet er å sikre løpende avkastning for deg gjennom rebalansering (det vil si at fondsforvalteren optimaliserer sparingen din gjennom kjøp og salg av fond).

Spare i fond eller aksjer?

Når du oppretter en fondskonto velger du å spare i fond. Det er en profesjonell forvalter som velger ut og plasserer pengene dine i de aksjene han eller hun forventer vil gi deg best avkastning.

Ved kjøp av enkeltaksjer derimot må du gjøre disse vurderingene selv, noe som både krever tid og kjennskap til de enkelte selskapene.

Med en fondskonto investerer du i aksjefond gjennom en profesjonell forvalter, slik at du ikke er alene om disse vurderingene.

Kom i gang med Fondskonto i dag

Opprett Fondskonto og se hvor mye sparingen kan vokse.

Start sparing nå
Kostnader for Fondskonto

Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.