Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Fondskonto

Fondskonto er fleksibel sparing, der du sparer langsiktig i fond eller pakker av fond. Du kan spare et engangsbeløp eller sette opp en månedlig spareavtale. I Fondskonto kan du skattefritt bytte fond så ofte du vil.

Dine fordeler med Fondskonto

Du kan også etablere Fondskonto i spareroboten Nora. Følg veiledningen og få en skreddersydd spareanbefaling i et Nora-fond eller et Nordea Liv Bærekraft-fond.

Hva er Fondskonto?

Fondskonto i Nordea Liv er et fleksibelt forsikringsspareprodukt der du sparer i fond eller porteføljer av fond etter eget valg.

Fordelen med fondskonto er at du kan bytte fond så ofte du vil uten at det utløser skatt. Du kan sette inn et engangsinnskudd og/eller velge en månedlig spareavtale. Forsikringselementet i Fondskonto gjør at hele sparesaldoen pluss 1 % av denne utbetales hvis du dør.  

Fondskonto passer spesielt godt til langsiktig sparing (tre år eller mer).

Investeringskonto = fondskonto

Fondskonto er også kalt investeringskonto, eller kapitalforsikring med investeringsvalg. 

En investeringskonto er altså det samme som en fondskonto.

Hvem passer Fondskonto for?

Sparing i Fondskonto kan være et alternativ til tradisjonell fondssparing.

Dersom du planlegger å bytte fond i spareperioden er Fondskonto et alternativ til tradisjonell sparing i fond. Sparepenger plassert i fond gir ofte en høyere forventet avkastning, dersom du sparer langsiktig, sammenlignet med sparing på en alminnelig sparekonto.

Selv om sparing på en vanlig sparekonto er forbundet med lavere risiko, trenger ikke risikoen ved sparing i Fondskonto være høy hvis du sparer langsiktig. Når du sparer i Fondskonto kan du nemlig velge mellom flere ulike typer fond, alle med ulik risiko og forventet avkastning. Fondskonto gir deg muligheten til å spre investeringene dine i aksjefond, pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

Eksempelvis kan du starte fondssparing i et kombinasjonsfond eller porteføljefond som består av en blanding av aksje- og rentefond. Disse porteføljene kan enten bestå av aktivt forvaltede fond eller indeksfond.

Aktiv forvaltning eller indeksfond

I Fondskonto er sparingen i fond, og du velger selv om du plasserer pengene i aktivt forvaltede fond eller indeksforvaltede fond.

Aktiv forvaltning

I et aktivt forvaltet fond jobber Nordeas forvaltere aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i fondene. De følger nøye med på markedet og målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn passivt forvaltede fond (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling i fondet før du som kunde får avkastning.

Indeksforvaltning

Indeksfond vil tilsvare den generelle utviklingen i fondets referanseindeks uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte fondet på gjøres ofte av maskiner og kalles også passiv forvaltning. Derfor er kostnaden for indeksfond lavere enn for aktivt forvaltede fond. 

Kom i gang med Fondskonto i dag

Opprett Fondskonto og se hvor mye sparingen kan vokse. Du vil få en anbefaling blant våre Aktiva porteføljefond, men du kan også velge å spare i andre typer fond, inkludert indeksfond på din Fondskonto.

Start sparing nå Åpnes i nytt vindu
Kostnader for Fondskonto
Kostnader i porteføljefond

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste