En eksklusiv investeringsmulighet i eiendom

Ønsker du å ta del i en aktivt forvaltet eiendomsportefølje? Da kan Fondskonto Eiendom være noe for deg.

Nordea Liv i samarbeid med Nordea Private Banking gir nå en eksklusiv mulighet til å investere i Nordea Liv Eiendomsportefølje - en diversifisert utviklingsportefølje av næringseiendommer - gjennom Fondskonto Eiendom. Eiendomsporteføljen består i dag av 20-25 eiendommer med en samlet markedsverdi på ca. kr 10 mrd. og med lav risikoprofil (Risikoklasse 3).

Dette er en del av eiendomsmarkedet som i hovedsak er forbeholdt profesjonelle investorer, siden hvert enkelt bygg i porteføljen har en markedsverdi mellom kr 200-1000 mill. En portefølje med slike eiendommer vil være veldig kapitalkrevende for en privat investor å investere direkte i.

Porteføljen skaper avkastning gjennom løpende utvikling og utleie, med høyt fokus på bærekraftig forvaltning. Årlig avkastning siste ti år har vært 7,93 %, og 9,25 % de siste 23 årene. 

Nordea Liv har vunnet MSCI European Investment Award for beste presterende, balanserte eiendomsportefølje i det norske markedet to år på rad for 2022 og 2023.   

MSCI - 640x360

Nordea Liv har over 29 års historikk med forvaltning av en gjeldfri utviklingsportefølje av næringseiendommer i det norske eiendomsmarkedet. Porteføljen har lang og en særdeles god forvaltningshistorikk, og har vært en viktig bidragsyter til Nordea Liv sin ytelse- og innskuddsporteføljen over mange år.

Hvem passer Fondskonto Eiendom for?

Avtalen passer bra for kunder som ønsker en langsiktig forvaltning av kapitalen, og passer godt inn i porteføljer som en stabil langsiktig investering. Du sparer gjennom en egen Fondskonto-avtale for privatpersoner, eller i Fondskonto for Bedrifter for næringsdrivende.

Fordeler med Fondskonto Eiendom

Gjennom Fondskonto får du tilgang til en aktiv forvaltet, gjeldfri utviklingsportefølje av næringseiendommer. Dette er en del av eiendomsmarkedet som i hovedsak er forbeholdt profesjonelle investorer.

 • Investér i en portefølje med 20-25 eiendommer til en samlet markedsverdi på over kr 10 mrd.
 • Nordea Liv har lang erfaring med forvaltning av næringseiendommer i det norske markedet, og eiendomsporteføljen har særdeles god forvaltningshistorikk.
 • Avkastningen i porteføljen kommer løpende fra utleie og utvikling av eiendommene. Leieinntektene er inflasjonsjustert.
 • Eiendomsporteføljen er gjeldfri og har en lav risikoprofil (Risikoklasse 3).
 • Investering i eiendomsporteføljen gir sammen med rente- og aksjeinvesteringer en god diversifisering i en langsiktig investeringsportefølje.
 • Midler som er plassert i eiendomsporteføljen er tilgjengelige tre kalendermåneder etter at uttaket er meldt.
 • Fondskontoen kan benyttes som pant i forbindelse med verdipapirfinansiering i Nordea Private Banking.
 • Avkastningen beskattes som aksjeinvesteringer og først ved uttak fra avtalen. (Beskattes ikke i hht. Fritaksmetoden for selskaper.)
 • Eiendomsporteføljen har høyt fokus på bærekraft. Byggene BREEAM-NOR-sertifiseres, og eiendomsforvaltningen inngår i Nordea sine øvrige målsetninger for bærekraftige investeringer.

Eiendommene i porteføljen

Nordea Liv investerer direkte i de største byene i Norge, og i nærområdene rundt:

 • Kontorbygninger med attraktiv beliggenhet, nær offentlig transport og knutepunkter.
 • Lager- og industribygninger med prime beliggenhet.
 • Institusjonelle bygninger som skoler, helsebygninger, bibliotek, etc.
 • Eiendom med lange offentlige leieavtaler.
Kostnader

Kostnader

Fondskonto Eiendom har tre kostnadselementer:

 • Administrasjonskostnad for Fondskonto: 0,30 %. Denne reduseres til 0,2 % for avtaler over kr 10 mill. og til 0,1 % for avtaler over kr 25 mill. Merk: Har du flere Fondskonto-avtaler i Nordea Liv legges den samlede saldoen til grunn for beregning av nivået på administrasjonskostnaden.
 • Forvaltningskostnad for Nordea Livs Eiendomsportefølje (P2): 1,40 %.
 • Det beregnes en forsikringskostnad avhengig av alder som ved dødsfall gir en utbetaling på 101 % av saldoen. For en person på 50 år med en saldo på kr 100 000 er forsikringskostnaden kr 3,88.

Kontakt Private Banking

Ønsker du mer informasjon om Fondskonto Eiendom ta kontakt med din rådgiver eller bruk kontaktskjema her.

Kontakt Private Banking