Vanskelige tider

Noen ganger endres livet på en måte du ikke har sett for deg. Hos oss får du rådgivning i alle livets faser, også i vanskelige tider.

Skilsmisse

Å skille seg er vanskelig emosjonelt sett, men det kan også være økonomisk vanskelig. Du trenger kanskje en å snakke med som kan hjelpe deg med å beskytte formuen. For eksempel kan en avtale om særeie være nyttig, og den kan signeres før eller under ekteskapet. 

Tap av inntekt

Selv om den økonomiske situasjonen din er i orden, kan ting endre seg raskt. Inntekten kan bli betydelig lavere, du kan miste jobben, eller andre ubehagelige hendelser kan oppstå. Vi kan hjelpe deg med å være forberedt på uventede økonomiske hendelser. 

Hvis helsen svikter

Mange er bekymret for å komme i en situasjon der de ikke lenger klarer å ta seg av økonomien hvis de blir syke eller mentalt arbeidsuføre. Med en fremtidsfullmakt kan du autorisere noen du stoler på til å håndtere formuen og handle på dine vegne. Vi er her når du ønsker å snakke om hvordan dette skal gjøres. 

Når du er borte

Hvem skal arve deg? Dette er avhengig av familiesituasjonen din og ønskene dine. Et testament kan sikre at formuen overføres slik du vil, samtidig som arveloven følges. Vi kan hjelpe deg med det som trengs for å imøtekomme ønskene dine og unngå ubehagelige situasjoner eller uenigheter blant slektninger og arvinger når dagen kommer.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kontakt oss