En mann som surfer på bølgene

Skilsmisse 

Skilsmisse er smertefullt, og det kan også være komplisert rent økonomisk. Du kan ha behov for å rådføre deg med noen før du tar beslutninger om hvordan du skal beskytte formuen din. Det kan for eksempel være smart å tegne en ektepakt før eller i løpet av ekteskapet.

Voksen kvinne som ser tankefullt ut av vinduet

Tap av inntekt 

Selv om den økonomiske situasjonen din ser bra ut akkurat nå, kan situasjonen endre seg. Inntekten din kan falle kraftig, du kan miste jobben, eller det kan skje en annen uvelkommen hendelse. Vi hjelper deg med å være godt rustet. 

Hender som holder sammen

Hvis helsen svikter

Mange er urolige for at de ikke skal klare å håndtere økonomien hvis de blir syke, demente eller på andre måter umyndiggjort. Men med god planlegging som tar hensyn til alle eventualiteter, kan du kjenne deg trygg. Skriv en fullmakt og la noen du stoler på, ta hånd om formuen og handle på dine vegne. Vi er her og snakker gjerne med deg om hvordan dette kan ordnes i tide. 

Liten jente står på en fjelltopp og ser på mobilen sin

Når du er borte

Hvem skal arve deg? Det kommer an på familiesituasjonen din og ønskene dine. Med testament sørger du for at formuen din fordeles slik du ønsker og med utgangspunkt i familierettslig lovverk. Private Bankings familierettsjurister veileder deg slik at alt blir slik du ønsker, og samtidig sørger de for at det ikke vil dukke opp utrivelige overraskelser og konflikter blant slektninger og arvinger når den dagen kommer. 

Vi kan hjelpe deg i disse situasjonene

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon.

Kontakt oss

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.