En eksklusiv investeringsmulighet i Private Equity-fond

Ønsker du Private Equity-fond som en del av investeringsporteføljen din? Da kan Fondskonto Private Equity være noe for deg.

Nordea Liv i samarbeid med Nordea Private Banking gir deg som Private Banking-kunde en unik mulighet til å investere i en diversifisert Private Equity-portefølje bestående av over 30 Private Equity-fond gjennom Fondskonto Private Equity. Dette er en del av verdipapirmarkedet som i hovedsak er forbeholdt profesjonelle investorer, fordi hvert enkelt fond krever en minimum investering på 50-100 millioner kroner. En portefølje med slike investeringer vil være kapitalkrevende for en privat investor å investere direkte i. Fondskonto Private Equity er derfor en interessant mulighet.

Med Fondskonto Private Equity investerer du i Nordea Liv Private Equity, som er Nordea liv sin egen Private Equity-portefølje. Dette gjøres i en egen Fondskonto-avtale for privatpersoner, eller i Fondskonto for Bedrifter for næringsdrivende. Vilkårene for Fondskonto Private Equity vil fravike noe fra en ordinær Fondskontoavtale.

Hvem passer Fondskonto Private Equity for?

Fondskonto Private Equity passer bra for kunder som ønsker en enkel og fleksibel tilgang til Private Equity-fond. Investeringen passer godt som en langsiktig og stabil del av porteføljen.

Fordeler med Fondskonto Private Equity

Gjennom Fondskonto Private Equity får du som Nordea Private Banking-kunde en unik mulighet til å investere i en diversifisert Private Equity-portefølje bestående av over 30 PE-fond.

 • Passer bra for kunder som ønsker en enkel og fleksibel tilgang til Private Equity-fond, som en langsiktig og stabil del av porteføljen
 • Nordea Liv har over 18-års erfaring med forvaltning av Private Equity-investeringer i våre kollektive pensjonsløsninger i det globale markedet, med særdeles god forvaltningshistorikk
 • Nordea Liv Private Equity har en "Evergeen" investeringsstruktur, som gjør det mulig å ha en langsiktig investering i private selskaper uten en fast tidsperiode
 • Private Equity-investeringer bidrar til god diversifisering i en investeringsportefølje, som forventningsvis gir et bedre forhold mellom avkastning og risiko over tid
 • Midlene dine investeres i markedet med en gang, og plasseres i en vel-etablert portefølje. Det er ingen "captial-call" - komitering av beløpet i produktet.  Hele investeringen investeres med en gang
 • Midler som er plassert i Nordea Liv Private Equity-porteføljen er tilgjengelige syv kalendermåneder etter at uttaket er meldt
 • Fondskonto Private Equity kan benyttes som pant i forbindelse med verdipapirfinansiering i Nordea Private Banking
 • Fondskonto Private Equity beskattes som aksjer, og går inn under fritaksmodellen for aksjer ved investeringer gjennom selskaper
 • Nordea Liv Private Equity er en portefølje som er diversifisert på geografiske regioner, ulike private Equity fondsforvaltere og ulike årganger. Private Equity porteføljen har fokus på «Bayout strategi», hvor PE fondet blir majoritets-eier og videreutvikler selskapene, før de senere selger seg ut på høyere multipler. 

Hva er et Evergreen Private Equity-fond?

Nordea Liv Private Equity har en "Evergreen" investeringsstruktur, som ved salg av underselskap reinvesterer gevinsten i nye investeringer. Slik blir Nordea Liv Private Equity et evigvarende fond, slik som tradisjonelle fond.

Evergreen-strukturen gjør det mulig å ha en langsiktig investering i private selskaper uten en fast tidsperiode. Man kan selge seg ut av fondet når man ønsker, og slik blir dette en likvid Private Equity-investering, med større fleksibilitet og en mer stabil årlig avkastning.

Kostnader

Kostnader

Fondskonto Private Equity har tre kostnadselementer:

 • Administrasjonskostnad for Fondskonto: 0,30 %. Denne reduseres til 0,2 % for avtaler over kr 10 mill. og til 0,1 % for avtaler over kr 25 mill. Ved flere Fondskonto-avtaler i Nordea Liv legges samlet saldo til grunn for beregning av nivå på administrasjonskostnad.
 • Forvaltningskostnad for Nordea Liv Private Equity: Andelsklasse P1 (for investeringer inntil kr 2 mill.): 1,70 %. Andelsklasse P2 (for investeringer over kr 2 mill.): 1,40 %. I tillegg kommer kostnadene i de underliggende fondene. Disse er vist i KID-dokumentene.
 • Det beregnes en forsikringskostnad avhengig av alder som ved dødsfall gir en utbetaling på 101 % av saldoen. Eksempel: For en person på 50 år med en saldo på kr 1 000 000 er forsikringskostnaden kr 38,80 pr. år.

Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om Fondskonto Private Equity ta kontakt med rådgiveren din eller bruk kontaktskjema her.

Ta kontakt med Private Banking