Du som investor

Avhengig av dine preferanser tilbyr vi forskjellige måter å gjennomføre finansplanen og forvalte midlene dine på.

Hva er din tilnærming til investeringer?

Hvilken tilnærming som passer best for dine behov og din situasjon, avhenger av hvor mye tid du ønsker å bruke på å forvalte porteføljen, hvor interessert du er i finansmarkedene, og hvor komfortabel du er med å ta investeringsbeslutninger.  

Sammen med Private Banking-rådgiveren din og et team av andre spesialister, starter du med å skissere en plan for hvordan du ønsker å beskytte midlene dine og få dem til å vokse.

Mange av kundene våre velger å la våre profesjonelle kapitalforvaltere ta hånd om en del av midlene sine og forvalter resten selv.

Du forvalter investeringene dine sammen med oss 

Denne tilnærmingen innebærer at vi forvalter midlene dine sammen med deg. I fellesskap utarbeider vi en finansplan for investeringene dine, og vi er her hele tiden for deg som din økonomiske samtalepartner for å sikre at du tar de riktige beslutningene. Hvis du ønsker å ha det siste ordet i investeringsbeslutningene dine basert på diskusjoner med Private Banking-rådgiveren din, velger du en rådgivningsbasert porteføljeforvaltning.

Overlat formuesforvaltningen til oss

Å forvalte en formue i et marked som stadig blir mer komplisert, er en konstant utfordring. Med vårt tilbud om aktiv forvaltning kan du være trygg på at formuen din forvaltes profesjonelt i henhold til dine egne investeringsmål og din egen risikoprofil. Vi tilbyr aktive forvaltningsløsninger skreddersydd dine behov. Vi bygger opp din aktive portefølje basert på et stort utvalg av investeringsløsninger og gir deg tilgang til markeder og muligheter over hele verden.

Hvordan vi gir råd

Aktivasammensetningen er avgjørende