Du som investor

I utgangspunktet har vi to måter vi kan implementere investeringsplanen og forvalte midlene dine på. Hvilken modell som passer for deg, er avhengig av hvor mye tid du ønsker å bruke på porteføljen, hvor interessert du er i finansmarkedene, og hvor komfortabel du er med å ta investeringsbeslutninger.

Våre to ulike samarbeidsmodeller

Vi tar hånd om porteføljen for deg

                                                                                                                     Du kan velge å overlate alle investeringsbeslutninger til våre eksperter og samtykke til at vi overvåker og forvalter investeringene dine for deg – i tråd med investeringsplanen og risikoprofilen din. Du kan også velge å være aktiv i beslutningsprosessen rundt noen av eiendelene dine og overlate resten til oss. 

Du forvalter investeringene dine sammen med oss

Denne modellen innebærer at vi forvalter dine aktiva sammen med deg. Sammen utarbeider vi den beste økonomiske planen for investeringene dine, og vi er her for deg hele tiden hvis du ønsker å diskutere beslutninger. Hvis du ønsker å ha det siste ordet i beslutningene basert på diskusjoner med Private Banking-rådgiveren din, er dette modellen for deg.

Bygge den beste porteføljen for deg

Hva er den riktige porteføljen for deg?