Hvordan ønsker du at porteføljen din skal forvaltes?

Hvilken løsning er best for deg? Det kommer naturligvis an på dine behov og hvordan livssituasjonen din ser ut. Hvor mye tid er du forberedt på å bruke på å forvalte porteføljen din, hvor interessert er du i finansmarkedene, og hvor erfaren er du når det gjelder å fatte investeringsbeslutninger?

Mange av kundene våre velger for eksempel å la opplyste og dyktige forvaltere ta seg av en del av midlene samtidig som de tar seg av resten selv. Det er ditt valg, så snakk med rådgiveren din. Sammen utarbeider dere en plan for hvordan midlene dine skal vokse og forvaltes på best mulig måte.  Her er to ulike modeller.

1. Du forvalter investeringene sammen med oss

Vi utarbeider en finansplan for investeringer og midler sammen, og deretter er vi der som sparringsparter og støtte med all vår ekspertise og kunnskap. Dette er et godt alternativ hvis du ønsker å ta beslutninger rundt investeringsprofilen selv etter at du har diskutert med Private Banking-rådgiveren. 

2. Overlat forvaltningen til oss

Forvaltning av penger på stadig mer komplekse markeder er en økende utfordring – men det innebærer også muligheter. Ved å velge diskresjonær forvaltning kan du kjenne deg trygg på at formuen din tas hånd om av ekspertene våre i samsvar med dine mål, din risikovilje og ditt syn på avkastning. 

Avhengig av hva som passer best for deg, finnes det flere ulike diskresjonære plasseringsløsninger. Med utgangspunkt i det du velger, bygger vi den diskresjonære porteføljen med et bredt utvalg plasseringsløsninger, og via vårt omfattende nettverk får du tilgang til markeder og nye muligheter over hele verden.

Vil du vite mer om hva dette kan innebære for deg?

Kontakt oss

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.