Invester i fond med fokus på bærekraft – og utgjør en forskjell

Som investor og andelseier i fond er du, direkte eller indirekte, eier i ett eller flere selskap. Alle valg du gjør når du investerer, kan ha stor effekt. Spesielt om det er snakk om på lang sikt, som med pensjonssparing eller investeringer for neste generasjon. Ved å velge å investere i fond med fokus på bærekraft kan du bidra til å drive frem utviklingen og bidra positivt. I Nordea har vi fokus på både klima og miljø og sosial og økonomisk bærekraft.

Men hvordan kan du være sikker på at et fond du vil investere i driver på en bærekraftig måte? Ekspertene våre følger med på dette. De setter seg grundig inn i selskapets virksomhet og analyserer også hvor godt posisjonert selskapet er for fremtiden. Vi er nemlig overbevist om at det ligger et stort potensial i å investere i fond som tar hensyn til bærekraftsspørsmål i investeringsbeslutningene  – både for deg og for samfunnet.

Sjekkliste

Dette bør du tenke på hvis du ønsker å investere i fond med bærekraftig fokus.

  • Driver foretaket på en ansvarlig måte?
  • Prøver de å redusere miljøforurensing?
  • Er de bevisst på risiko?
  • Prøver de å arbeide mot korrupsjon?
  • Har de underleverandører som bruker barnearbeid?
  • Følger de internasjonale lover?
  • Godtar de fagforeninger og tilbyr de gode arbeidsvilkår og likestilling?
  • Er selskapet åpne i sin kommunikasjon?
  • Utfører selskapet livssyklusanalyser?
  • Har selskapet produkter som er bærekraftige over tid?

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber med bærekraftsspørsmål?

Kontakt oss

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.