Bærekraft

Målet med en investering er naturligvis at den skal føre til god avkastning. Det er også viktig hvordan avkastningen oppnås, at det skjer på en ansvarlig måte. Som kunde i Private Banking kan du kjenne deg trygg på dette.

Invester bærekraftig – og utgjør en forskjell

Som investor og andelseier i fond er du, direkte eller indirekte, eier i ett eller flere selskap. Alle valg du gjør når du investerer, kan ha stor effekt. Spesielt om det er snakk om på lang sikt, som med pensjonssparing eller investeringer for neste generasjon. Ved å velge en bærekraftig investering kan du bidra til å drive frem utviklingen og bidra positivt. I Nordea har vi fokus på både klima og miljø og sosial og økonomisk bærekraft.

Men hvordan kan du være sikker på at et fond du vil investere i, driver på en bærekraftig måte? Ekspertene våre følger med på dette. De setter seg grundig inn i selskapets virksomhet og analyserer også hvor godt posisjonert selskapet er for fremtiden. Vi er nemlig overbevist om at det ligger et stort potensial i bærekraftige investeringer – både for deg og for samfunnet.

Sjekkliste: Dette bør du tenke på hvis du ønsker å investere bærekraftig

  • Driver foretaket på en ansvarlig måte?
  • Prøver de å redusere miljøforurensing?
  • Er de bevisst på risiko?
  • Prøver de å arbeide mot korrupsjon?
  • Har de underleverandører som bruker barnearbeid?
  • Følger de internasjonale lover?
  • Godtar de fagforeninger og tilbyr de gode arbeidsvilkår og likestilling?
  • Er selskapet åpne i sin kommunikasjon?
  • Utfører selskapet livssyklusanalyser?
  • Har selskapet produkter som er bærekraftige over tid?

Ønsker du å investere bærekraftig?

Vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss