Bærekraft

God avkastning er som oftest det viktigste målet med enhver investering. Men måten avkastningen oppnås på, er også viktig. Å vite at investeringene gjøres på en ansvarlig måte blir stadig viktigere, både for Nordea Private Banking og for kundene våre.

Ved å investere pengene dine på en ansvarlig måte kan du gjøre en stor forskjell

Kanskje er du opptatt av hva som skjer med miljøet, forurensning, klimaendringer og smeltende isbreer. Eller kanskje har du lyst til å bidra til bedre arbeidsforhold, like muligheter og rettferdighet i selskaper verden over. Alt dette kan du gjøre gjennom å investere på en bærekraftig og ansvarlig måte. 

Som investor eller eier av fondsandeler er du i virkeligheten direkte eller indirekte eier av ett eller mange forskjellige selskaper. Hvert investeringsvalg du tar, kan ha stor innvirkning – spesielt hvis du investerer langsiktig, for eksempel i pensjonssparing eller for neste generasjon.   

Hvordan kan du være sikker på at selskapet du ønsker å investere i, driver på en ansvarlig måte? Hva om produksjonen fører til alvorlig forurensning av miljøet, eller det foregår barnearbeid på fabrikkene? Som privatperson er det ikke lett å finne informasjon om slike aspekter, men vi kan hjelpe deg.

Ting å tenke på når du ønsker å investere på en bærekraftig måte
  • Driver selskapene jeg ønsker å investere i, på en ansvarlig måte?
  • Gjør de noe for å hindre miljøforurensning?
  • Gjør de noe for å hindre korrupsjon?
  • Har de underleverandører som benytter seg av barnearbeid?
  • Følger de internasjonalt regelverk?
  • Aksepterer de fagforeninger, og tilbyr de gode arbeidsforhold og like muligheter?

Som en av de største bankene i Europa har vi betydelig erfaring med bærekraftige investeringer. Gjennom vårt internasjonalt anerkjente team med spesialister på bærekraftige investeringer, som jobber nært sammen med kapitalforvaltere og meglere, kan vi tilby forskjellige alternativer og hjelpe deg med å finne de beste løsningene innenfor ansvarlige investeringer.