Ditt selskap

Det er ikke alltid at man eier midlene sine privat, men at en del av formuen forvaltes i et selskap. Å ha formuen i et selskap skiller seg fra å ha den privat, og dette er noe vi kan hjelpe deg med. Å forvalte en verdipapirportefølje via et selskap kan innebære fordeler, men det krever også andre vurderinger enn om man eier formuen privat.

Den optimale strukturen for formuen din

Vi kan hjelpe deg med å kartlegge din formue og eierstruktur og gi forslag på hvordan du kan endre dette. I noen tilfeller kan det være gunstig å samle formuen i et holding- eller investeringsselskap. Her er det både forretningsmessige og skatterettslige vurderinger som bør gjøres.

Vi diskuterer gjerne hvilke løsninger som finnes når det gjelder å overføre verdier til familien eller kanskje du vil selge til andre. Ønsker du at selskapet overføres til neste generasjon? Skal det skje gjennom gave, arv eller salg? Vil du beholde kontrollen, men samtidig overføre eierskapet?

Dette er noen av spørsmålene vi kan hjelpe deg å finne løsninger på.