Office with four people talking

Pensjon

Du og din bedrift har flere valg innen tjenestepensjon. Pensjon er viktigere enn noen gang, og stadig flere har pensjonssparing ved siden av ytelsespensjon. Pensjonssparing gir dessuten skattefordel. I dag er en god pensjon til ansatte et konkuransefortrinn.

Tjenestepensjon

Pensjon skal være enkelt, og det skal være lett å vedlikeholde bedriftens pensjonsavtale. Pensjonssparing og god pensjon er stadig viktigere. Se Bedriftsdialogen og Persondialogen.

Les mer

Ytelsespensjon

Det er når hvor bedriften bestemmer det fremtidige pensjonsnivået for de ansatte. Ytelsespensjon og utbetaling fra folketrygden utgjør vanligvis 60-70 % av den ansattes lønn.

Les mer

Innskuddspensjon

Du får en person å forholde deg til, bedre oversikt og kort vei til kompetanse og ekspertise. Nordea tilbyr enkle og effektive løsninger for administrasjon av pensjonssparingen.

Les mer

Nettjenester for tjenestepensjon

Pensjon og pensjonssparing er viktigere enn noen gang. Finn ut hvorfor du bør velge bedriftens tjenestepensjon i Nordea. Se mulighetene dere har. God pensjonsordning er et gode.

Les mer

Innskuddspensjon investeringsalternativer

Kollektivt investeringsvalg er når arbeidsgiver bestemmer i hvilke fond de ansattes innskudd investeres. Ved individuelt investeringsvalg velger de ansatte. Porteføljene er spesiallaget for pensjonssparing.

Les mer

Bedriftsdialogen

Bedriftsdialogen gir bedriften din full oversikt over pensjonsavtalen og mulighet til selv å administrere den. Bedriftsdialogen er enkel å bruke, i tillegg til at den gir tilgang til viktige nyheter og produktinformasjon. Du styrer pensjonsavtalen enkelt her.

Les mer

Persondialogen

Den ansatte logger seg på sine sider på Persondialogen, og ser pensjonsavtalen gjennom arbeidsgiver og sine private avtaler. Har bedriften etablert innskuddspensjon, ser de ansatte sin saldo på pensjonskontoen. Persondialogen gir også mulighet for fondsbytter.

Les mer

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

OTP er en del av den samlede pensjonsreformen. Hensikten med loven fra 2006 er å sikre hver enkelt arbeidstaker en fremtidig pensjon utover folketrygdens ytelser. Gjennom OTP har nesten alle arbeidsgivere i Norge nå en pensjonsavtale.

Les mer

IPS pensjonssparing

IPS (Individuell pensjonssparing) gir deg skattefordeler samtidig som du sparer til pensjon. Nye IPS pensjonssparing kom 1. november. Les om fordelene med nye IPS, og hvordan det kan gi deg mer i pensjon enn annen sparing.

Les mer