Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Bedrift Ris og ros

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Behovet for pensjonssparing er større for selvstendig næringsdrivende fordi du selv må ta ansvar for egen pensjonssparing. Spar til pensjon for 2020 innen 31. mars 2021 og få fradrag i næringsinntekten på inntil 50 %.

Bedre pensjon for deg og fradrag for bedriften

En pensjonsordning er et viktig bidrag til økonomien din som pensjonist, samtidig som den gir bedriften gode fradragsmuligheter. Både sparebeløpet og kostnadene kan trekkes ifra næringsinntekten. Dette kan gi en skattebesparelse på inntil halvparten av innbetalingene til pensjonssparingen. Hvor mye du reduserer skatten avhenger av marginalskatten din. 

Du må ha høy nok inntekt

Vi anbefaler i utgangspunktet innskuddspensjon kun for personer med høy inntekt (over 7, 1 G) og generelt god økonomi. 

Har du lønn under 7, 1 G? Da anbefaler vi sparing i IPS eller Fondskonto Pensjon. Les mer her!Åpnes i nytt vindu

Dette er innskuddsspensjon

Alderspensjon

I følge loven om innskuddspensjon kan selvstendig næringsdrivende sette av inntil 7 % av personinntekten mellom kr 101 351 (1 G) og kr 1 216 212 (12 G) til pensjonssparing. G står for grunnbeløpet i folketrygden og justeres 1. mai hvert år. 

Eksempel med G fra 2020: 

Personinntekt                 800 000 
- Grunnbeløp                  101 351  
= Beregningsgrunnlag  698 649 

Et sparebeløp på 7 % av personinntekten vil utgjøre kr 48 905.  

Hvordan forvaltes pensjonsinnskuddet?

Innskuddet plasseres i den fondspakken du velger. Nordea har tre anbefalte fondspakker: Aktiva Bedrift, Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret og Nordea Liv Bærekraft Valutasikret. Les mer om disse herÅpnes i nytt vindu!

Vi betaler innskuddene ved arbeidsuførhet

Ved uførhet betaler Nordea Liv pensjonsinnskuddet så lenge uførheten varer. For å få innskuddsfritak må du ha vært minst 20 % sykemeldt i 12 måneder sammenhengende. Størrelsen på fritaket beregnes ut fra graden av uførhet, og opphører senest ved 67 år. Det kreves ingen helseopplysninger ved etablering av innskuddsfritak, men det er krav om full arbeidsdyktighet.

Utbetaling av pensjon

Ved nådd pensjonsalder: Pensjonskapitalen og avkastningen benyttes til årlig alderspensjon. Alderspensjonen utbetales fra pensjonsalder og i minimum 10 år, men utbetalingstiden må minst vare til 77 år.

Ved død: Ved dødsfall skal pensjonskapitalen først benyttes til å sikre pensjon til barn du forsørger eller plikter å forsørge (opptil 1 G pr. barn pr. år), deretter ektefelle, registrert partner eller samboer. Barnepensjon opphører ved 21 år. Dersom du ikke etterlatter deg barn under 21 år, ektefelle, registrert partner eller samboer, skal pensjonskapitalen utbetales som engangsbeløp til dødsboet. 

Valgfrie tilleggspensjoner

I tillegg til alderspensjon kan du inkludere uførepensjon, ektefelle- og samboerpensjon og barnepensjon i pensjonsavtalen.

Dine fordeler med å spare til pensjon
 • Bedre pensjon 
 • Økt fleksibilitet
 • Spar skatt i spareperioden: 
  -Både sparebeløpet og kostnadene er fullt fradragsberettiget
  -Ingen inntektsskatt, formueskatt eller skatt på avkastningen
 • Ved nådd pensjonsalder
  -Pensjonsutbetalingen beskattes som pensjonsinntekt
  -Lavere trygdeavgift og marginalskatt
  -Ingen formueskatt
Kan jeg fortsatt få fradrag for fjoråret?

Sparingen kan tilbakedateres. Hvis innbetalingen gjøres før regnskapsfristen 31. mars, kan du få fradrag for fjoråret.

Når må jeg justere lønnsgrunnlaget?

Det mest praktiske for selvstendig næringsdrivende er å benytte fjorårets inntekt som lønnsgrunnlag, siden lønnen ofte er kjent først mot slutten av året.

Hvordan registrerer jeg skattefradraget?

Fradraget føres inn i næringsoppgaven. Oppgi pensjonssparingen under «annen utgift» og dokumenter innbetalingen. 

Merk: Nordea Liv sender ikke inn rapporter om frivillig pensjonssparing til ligningsmyndighetene. Det er derfor viktig å oppgi dette på egenhånd.

Dette kan du få i skattefordel

I tillegg får du fradrag for alle kostnader og premie for innskuddsfritak.

BruttoinntektÅrlig sparingMarginalskattSkattereduksjon
kr 500 000kr 27 90534,4%kr 9 600   
kr 700 000kr 41 905  
43,4%kr 18 187  
kr 900 000kr 55 905   
43,4%kr 24 263   
kr 1 216 212kr 78 040
46,4%kr 36 211