Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Folketrygden alene vil gi deg vesentlig mindre å leve av som pensjonist, og som selvstendig næringsdrivende må du selv ta ansvar for pensjon utover folketrygdens ytelser. Gjennom innskuddspensjon har du en glimrende mulighet til å spare til pensjon, samtidig som du reduserer skatten betydelig.

Kan du leve av pensjonen din?

Folketrygden alene vil gi deg vesentlig mindre å leve av som pensjonist, og som selvstendig næringsdrivende må du selv ta ansvar for pensjon utover folketrygdens ytelser.

Gjennom innskuddspensjon har du en glimrende mulighet til å spare til pensjon, samtidig som du reduserer skatten betydelig. Dette gjelder spesielt for deg som tjener mer enn 7,1 G, da man ikke får opptjening i folketrygden utover dette beløpet. Dersom du oppretter en pensjonsavtale innen 31. mars, kan du betale inn pensjon for hele fjoråret, og samtidig få inntektsfradraget.

Dine fordeler med å spare til pensjon

  • Du får fradrag i næringsinntekten for de pengene du innbetaler til pensjon.
  • Du kan oppnå en skattebesparelse på inntil halvparten av innbetalingene. Hvor mye du reduserer skatten avhenger av din marginalskatt.
  • Du kan sette av inntil 6 % av årlig næringsinntekt mellom 1 G og 12 G. Folketrygdens grunnbeløp ser du i tabellen til høyre.
  • Du får en betydelig bedre pensjon når du blir pensjonist. Innskuddspensjon gir deg økt fleksibilitet blant annet når det gjelder uttak av alderspensjon.
  • Ved dødsfall tilfaller oppspart kapital de etterlatte.

Eksempel på skattefordelen

I tillegg får du fradrag for alle kostnader og premie for innskuddsfritak.

BruttoinntektÅrlig sparingMarginalskattSkattereduksjon
kr 500.000kr 24.38234,61%kr 8.439
kr 700.000kr 36.382
43,72%kr 15.906
kr 900.000kr 48.382
43,72%kr 21.153
kr 1.123.608kr 61.798
46,72%kr 28.872

Kontakt meg om pensjon

Kontakt meg om tjenestepensjon