Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Bedrift Ris og ros
Working couple standing outside cafe large

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Behovet for pensjonssparing er større for selvstendig næringsdrivende enn for andre lønnsmottakere, fordi du selv må ta ansvar for egen pensjonssparing. Spar til pensjon for 2019 innen 31. mars og få fradrag i næringsinntekten på inntil 50 %.

Bedre pensjon for deg og fradrag for bedriften

En pensjonsordning vil være et viktig bidrag til økonomien som pensjonist, samtidig som den gir bedriften gode fradragsmuligheter. Både sparebeløpet og kostnadene kan trekkes ifra næringsinntekten. Dette kan gi en skattebesparelse på inntil halvparten av innbetalingene til pensjonssparingen. Hvor mye du reduserer skatten avhenger av marginalskatten din. 

Du må ha høy nok lønn

Vi anbefaler i utgangspunktet innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende til personer med høy inntekt (over 7, 1 G) og generelt god økonomi. 

Har du lønn under 7, 1 G? Da kan du spare i IPS eller Pensjonskonto - les mer her.Åpnes i nytt vindu 

Dette er innskuddsspensjon

Alderspensjon

I følge lov om innskuddspensjon kan selvstendig næringsdrivende sette av inntil 7 % av personinntekten mellom kr 99 858 (1 G) og kr 1 198 296 (12 G) til pensjonssparing. (G står for grunnbeløpet i folketrygden og justeres 1. mai hvert år.) 

Eksempel med G fra 2019: 

Personinntekt                 800 000 
- Grunnbeløp                   99 858  
= Beregningsgrunnlag  700 142 

Et sparebeløp på 7 % av personinntekten vil utgjøre kr 49 010  

Hvordan forvaltes pensjonsinnskuddet?

Innskuddet plasseres i det fondet du har valgt. Nordea har tre anbefalte alternativer: Aktiva Bedrift, Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret og Nordea Liv Bærekraft Valutasikret. Les mer om disse herÅpnes i nytt vindu

Vi betaler innskuddene ved arbeidsuførhet

Ved uførhet betaler Nordea Liv pensjonsinnskuddet så lenge uførheten varer. For å få innskuddsfritak må du ha vært minst 20 % sykemeldt i 12 måneder sammenhengende. Størrelsen på fritaket beregnes ut fra graden av uførhet, og opphører senest ved 67 år. Det kreves ingen helseopplysninger ved etablering av innskuddsfritak, men det er krav om full arbeidsdyktighet.

Utbetaling av pensjon
 • Ved nådd pensjonsalder: Pensjonskapitalen og avkastningen benyttes til årlig alderspensjon. Alderspensjonen utbetales fra pensjonsalder og i minimum 10 år, men utbetalingstiden må minst vare til 77 år.
 • Ved død:Ved dødsfall skal pensjonskapitalen først benyttes til å sikre pensjon til barn du forsørger eller plikter å forsørge (opptil 1 G pr. barn pr. år), deretter ektefelle, registrert partner eller samboer. Barnepensjon opphører ved 21 år. Dersom du ikke etterlatter deg barn under 21 år, ektefelle, registrert partner eller samboer, skal pensjonskapitalen utbetales som engangsbeløp til dødsboet. 
Valgfrie tilleggspensjoner

I tillegg til alderspensjon kan du inkludere uførepensjon, ektefelle- og samboerpensjon og barnepensjon i pensjonsavtalen.

Dine fordeler med å spare til pensjon
 • Med pensjonssparing får du en betydelig bedre pensjon
 • Innskuddspensjon gir deg økt fleksibilitet, blant annet når det gjelder uttak av alderspensjon
 • Spar skatt i spareperioden:
  -Både sparebeløpet og kostnadene er fullt fradragsberettiget
  -Ingen inntektsskatt eller formueskatt eller skatt på avkastningen
 • Fordeler ved nådd pensjonsalder
  -Pensjonsutbetalingen beskattes som ved pensjonsinntekt
  -Lavere trygdeavgift og marginalskatt
  -Ingen formueskatt
Kan jeg fortsatt få fradrag for fjoråret?

Sparingen kan tilbakedateres. Hvis innbetalingen gjøres før regnskapsfristen 31. mars, kan du få fradrag for fjoråret.

Når må jeg justere lønnsgrunnlaget?

Det mest praktiske for selvstendig næringsdrivende er å benytte fjorårets inntekt som lønnsgrunnlag, siden lønnen ofte er kjent først mot slutten av året

Hvordan registrerer jeg skattefradraget?

Fradraget føres inn i næringsoppgaven. Oppgi pensjonssparingen under «annen utgift» og dokumenter innbetalingen. Merk: Nordea Liv sender ikke inn rapporter om frivillig pensjonssparing til ligningsmyndighetene. Det er derfor viktig å oppgi dette på egenhånd.

Eksempel på skattefordelen

I tillegg får du fradrag for alle kostnader og premie for innskuddsfritak.

BruttoinntektÅrlig sparingMarginalskattSkattereduksjon
kr 500 000kr 28 01034,4%kr 9 635  
kr 700 000kr 42 010 
43,4%kr 18 232  
kr 900 000kr 56 010  
43,4%kr 24 308  
kr 1 198 296kr 76 891 
46,4%kr 35 677 

Kontakt meg om pensjon

Kontakt meg om innskuddspensjon