Bærekraft skaper nye muligheter

Felles mål, avtaler og reguleringer, har gitt verden en felles klimaagenda, og veien mot det grønne skiftet har akselerert. Som bedrift er det derfor viktig at du kjenner til og tar kontroll over bedriftens risikoer knyttet til bærekraft.

Å arbeide aktivt med bærekraft kan skape muligheter for din bedrift til å skille seg ut fra konkurrentene. I dag bør bærekrafthensyn integreres i alle deler av selskapet, fra strategi til forretningsvirksomheten. Forbrukere og interessenter stiller høyere krav enn tidligere, og vurderinger knyttet til bærekraft blir i større grad hensyntatt av samtlige av bedriftens interessenter. 

Bærekraft er mer enn bare klima og miljø

Mange setter likhetstegn mellom bærekraft og miljø- og klimaspørsmål, men bærekraft handler også om sosiale aspekter og bedriftens virksomhetsstyring. Bærekraftig utvikling oppnås blant annet ved at bedrifter kombinerer lønnsomhet med miljøhensyn og samfunnsengasjement, og et fokus på langsiktighet foran kortsiktig vinning.

ESG – bærekraft er mer enn klima og miljø

ESG er et bærekraftsbegrep som omhandler selskapsforholdene miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring. ESG står for «Environment» (miljø), «Social» (sosialt ansvar) og «Governance» (selskapsstyring). Under finner du eksempler på hva de tre kriteriene kan innebære. 

Miljø

 • Klimaforandringer
 • Klimaavtrykk
 • Anvendelse og håndtering av råvarer, vann og energi
 • Arealbruk
 • Biologisk mangfold
 • Avfallshåndtering

Sosialt ansvar

 • Menneskerettigheter
 • Arbeidsrettigheter
 • Barnearbeid
 • Likestilling og mangfold
 • Helse og sikkerhet
 • Forbrukerbeskyttelse
 • Personvern og informasjonssikkerhet

Selskapsstyring

 • Transparens og åpenhet
 • Rapportering
 • Reviderte rapporter og revisjon
 • Styresammensetning og -uavhengighet
 • Regnskapsrisiko
 • Aggressiv skatteplanlegging
 • Bestikkelser og korrupsjon

Bærekraftig økonomi

Bærekraft handler ikke bare om hva bedrifter produserer og selger, men også om hvordan bedrifter forvalter sine egne ressurser. Vi har nevnt det sosiale aspektet som omhandler bla. ansvar for ansatte, mangfold, arbeidsvilkår med mer, men bedriftens kapital er også en ressurs som kan forvaltes bærekraftig. Hvordan din bedrift investerer sine ressurser og hvilken type investeringer som gjennomføres er viktige vurderinger. Ved å velge for eksempel bærekraftige løsninger for kjøretøy og utstyr samt etisk ansvarlige spareformer, kan din bedrift ha en stor positiv innvirkning.

Spørsmål og svar om bedrifter og bærekraft

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager