Begynn der du kan påvirke mest

Begynn med de områdene der bedriften din har størst påvirkning og kan bidra mest. Å forsøke å gjøre alt på en gang kan bli tungt og svært ressurskrevende. Når du først kommer i gang, kan du utvikle bærekraftsarbeidet stegvis, for eksempel ved å følge stegene i vår bærekraftsguide som du kan lese mer om på denne siden. 

De fem stegene i vår bærekraftsguide

Til å begynne med kan arbeidet med bærekraft virke overveldende, men ved å ta ett steg om gangen, er du på god vei. Din bedrift trenger ikke å ha oversikt over alle bærekraftsforholdene, det viktigste er at du velger et område å starte med, og deretter beveger man seg videre i riktig retning. Følg våre fem steg, så er du i gang.

1. Sikre overholdelse av lover og regler

Box with books icon - 640x360

Begynn med å sikre at bedriften din opererer i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder, både generelt men også spesifikt for din bransje og sektor. Ved å ha oversikt over bransjestandarder og -normer, kan dette følges opp i egen bedrift og det kan for eksempel utarbeides en bærekraftsrapport for å vise til dine interessenter hvordan selskapet arbeiderog hensyntar bærekraftsarbeidet sitt. 

2. Involver interessentene dine

Apartment blocks - 640X360

Involver interessentene dine for å analysere relevante utfordringer knyttet til bærekraft for din virksomhet (også kalt en vesentlighetsanalyse). Dine interessenter kan for eksempel være ansatte, kunder, leverandører, eiere, investorer, konkurrenter og (lokal)samfunnet. 

Skaff deg en oversikt og forståelse over bransjemål og -utfordringer, nåværende og kommende reguleringer, sosiale trender, kundebehov, samfunns- og forretningsmessige utfordringer, i tillegg til klimamål og -reguleringer osv. 

3. Kartlegg FNs 17 bærekraftsmål

Globe icon - 640x360

Kartlegg virksomheten din opp mot FNs 17 bærekraftsmålÅpnes i nytt vindu. Identifiser den negative effekten virksomhetens aktiviteter har på ett eller flere av de 17 målene, og sett mål for å minimere den negative påvirkningen. Kartlegg også hvor virksomheten bidrar positivt. 

Balanser analysen og forsøk å vær objektiv for å skape troverdighet. Det er viktig å ikke love for mye og fokuser på de målene som er mest relevant for din virksomhet.   

4. Avdekk virksomhetens ESG-risiko

Sign a document icon - 640x360

Se på hele verdikjeden og identifiser virksomhetens risikoer. Identifiser hvor din virksomhet har størst risiko innen: 

Miljø og klima

  • Reduser din bedrifts klimafotavtrykk, og få en oversikt over hvilke aktiviteter som har størst klimapåvirkning. 
  • Eks. reise og transport, energi og vannforbruk og avfallshåndtering. 
  • Få oversikt over bedriftens klimaavtrykk for å vite hvor man kan utgjøre en forskjell! Prøv gjerne ut Business Carbon Calculator.

Sosiale forhold

  • Se over faktorer som ansattbetingelser, likeverd og mangfold, lønn og ytelse, helse, miljø og sikkerhet, informasjonssikkerhet og personvern. 

Selskapsstyring

  • Anvend bestepraksis innen økonomi- og selskapsstyring, sikre åpenhet og en god risikostyring. 

5. Lag en handlingsplan

Brick wall & bucket of paint - 640X530 TEST

Når du har skaffet deg en oversikt over bedriftens risikoer og muligheter relatert til bærekraftsarbeidet, er det tid for å lage en handlingsplan. En god start kan være å:  

  • Prioritere de viktigste områdene for din virksomhet
  • Lag en liste over aktiviteter som virksomheten skal gjennomføre på de ulike områdene
  • Sikre oppfølging på de områdene du ønsker å prioritere, og lag en bærekraftsrapport  
  • Integrer bærekraft i virksomhetens strategi
  • Del (rapporter) bærekraftsarbeidet med deres interessenter (for eksempel på bedriftens hjemmesider, og/eller i bedriftens års- eller bærekraftsrapport)

Investeringer med fokus på bærekraft og grønn finansiering

Potted plant icon - 640x360Økonomi og finansering står sentralt i enhver bedrift, og er også områder der din bedrift kan gjøre en stor forskjell ved å fokusere på finansiering og sparing som tar ekstra hensyn til miljø og sosiale forhold. Nordea står klare til å tilby deg dette! Les mer om noen av våre produkter hvor slike hensyn står sentralt. 

Termininnskudd med klimafokusÅpnes i nytt vindu

Grønn leasingÅpnes i nytt vindu

Grønne bedriftslånÅpnes i nytt vindu

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din bedrift og bærekraft. 

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager