Bedriften din har mye å vinne på å arbeide med bærekraft

At bærekraft er i fokus, er ikke bare enda et krav fra konsumenter og myndigheter. Det er først og fremst en satsing på din bedrifts fremtid. Vi ønsker å hjelpe deg i gang!

Minimere risiko

Gjennom å jobbe med problemstillinger knyttet til bærekraft får du en bedre forståelse av din virksomhets risikoer og hvordan de kan håndteres. Dette hjelper deg med å:

  • Unngå omdømmerisiko
  • Begrense risikoen for sanksjoner, straff og bøter
  • Kartlegge klimarisiko knyttet til hele leverandørkjeden

Du ser muligheter

Når du og bedriften omstiller til en bærekraftig framtid, får du også muligheten til å:

  • Styrke din merkevare og få et konkurransefortrinn
  • Være attraktiv for bedriftens interessenter (bla. som arbeidsgiver og investeringsobjekt)
  • Holde deg oppdatert på eksisterende lovverk/retningslinjer, i tillegg til å forberede deg på fremtidens endring. Utviklingen går raskt, og det lønner seg å være forberedt. 

Bærekraft er kommet for å bli

«Bedriftene må omstille seg til det bærekraftige skiftet, og det er flere grunner til dette. De må være proaktiv i forhold til nye lover, krav og reguleringer, klare å identifisere muligheter og risiko, være et steg foran konkurrentene, og være attraktiv for interessentene. Ikke minst er det å integrere bærekraft i forretningsmodellen av stor betydning for at virksomheten også står seg i fremtiden, da bærekraft og lønnsomhet er to sider av samme sak» 

Anniken Ekås, bærekraftsansvarlig for bedriftsmarkedet i Nordea Norge

Ha oversikt over drivkreftene

FNs mål og norsk lovgivning
ESG-risikoer
Krav fra samfunnet

Den globale klimaagendaen

Den globale klimaagendaen baserer seg på lovgivning og felles målsettinger, og innebærer at det er en nødvendighet å sette bærekraft på agendaen.

Felles bærekraftsmål:

FNs bærekraftsmål* – en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om FN's bærekraftsmål herÅpnes i nytt vindu.

Parisavtalen* – en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene, med mål om det ikke skal bli mer enn 2 grader varmere (helst ikke mer enn 1,5 grad) før århundret er over. Les mer om Parisavtalen herÅpnes i nytt vindu.

Norske bærekraftsmål:

  • Redusere utslippet av klimagasser med 50-55% innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå
  • Omstilling til et lavutslippsamfunn innen 2050

Bærekraftsrisiko påvirker din bedrift

Bærekraftsrisiko inkluderer fysiske, sosiale og styrings- og risikoaspekter. Fysiske risikoer inkluderer bla. klimarisiko, og på dette området har både overgangen og utviklingen skutt fart. I dag ser vi eksempler på CO2-avgifter, ny teknologi og nye forretningsmodeller for å regulere bedriftene.

Sosiale risikoer og styringsrisikoer ble tidligere ansett som relevante i forbindelse med varemerket og omdømmet til en bedrift. Nå derimot, anses det som essensielle risikoer som kan påvirke bedriftens overlevningsevne. Det er viktig å ha oversikt over hele verdi- og leverandørkjeden, særlig når det kommer til barnearbeid, arbeidsrettigheter, HMS og lignende. Bedriften skal også følge lover og retningslinjer, uten å være innblandet i korrupsjon, bestikkelser eller skatteplanlegging, for å nevne noe. 

Krav fra samfunnet, kunder og samarbeidspartnere

Interessen for bærekraft er enorm, og både kunder, politikere og øvrige interessenter engasjerer seg. Dette betyr at det stadig etterspørres informasjon om hvordan du og bedriften håndterer og arbeider med bærekraft opp mot bedriftens interessenter og øvrige relasjoner (for eksempel kunder, investorer, ansatte, leverandører o.l). 

Spørsmål og svar om hvorfor din bedrift skal sette bærekraft på agendaen

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager