Anleggsfinansiering

Ønske om en enklere hverdag hvor du leier i stedet for eier?

Lån

Nedbetalingslån brukes som regel til å finansiere prosjekter og investeringer som avskrives over en kortere eller lengre periode.

Les mer

Byggekreditt BM

Byggekreditten dekker løpende kostnader under byggeperioden. Etter byggeperioden konverteres kreditten til langsiktig finansiering.

Les mer

Leasing av utstyr

Leasing er en utmerket finansieringsform ved anskaffelse av produksjonsutstyr, maskiner og IT-utstyr.

Les mer

Finansiering av næringseiendom

Langsiktig finansiering av forretnings-, industri-, og offentlige bygg. Vi tilbyr komplette finansløsninger.

Les mer

Løsørelån til utstyr

Inntil 100 % finansiering av kontor- og produksjonsutstyr, transportmidler, driftsløsøre og annet av bedriftens utstyr.

Les mer

Nordea Techfleet

Finansiering av medisinsk- og IKT-utstyr. Etter leieperioden kan du enten fortsette å leie, kjøpe eller returnere utstyret.

Les mer

Kontakt oss