Anleggsfinansiering

Vokser bedriften? Eller kanskje du har slitt utstyr og trenger nytt? Det å ha riktig utstyr er som oftest en essensiell del for å vinne både kunder og markedsandel. Vi tilbyr både kortsiktige og langsiktig finansiering for å hjelpe deg å ta bedriften dit du ønsker, og opprettholdelse av sunn likviditet.

Bedriftens fordeler med leasing av anleggsmidler

  • Kortsiktig og langsiktig finansering
  • Inntil 100% finansiering av bedriftens leasingbehov
  • Enkle muligheter å bytte til nytt anleggsutstyr
  • Leien kan tilpasses bedriftens sesongmessige inntektssvingninger

Bedriftslån

Bedriftslån brukes som regel til å finansiere prosjekter og investeringer som avskrives over en kortere eller lengre periode.

Les om bedriftslån

Grønne bedriftslån

Lån miljøvennlig for å finansiere prosjekter og investeringer med fokus på bærekraft, og bli med på det grønne skiftet. Vi hjelper deg på veien.

Les om grønne bedriftslån

Byggekreditt

Byggekreditten dekker løpende kostnader under byggeperioden. Etter byggeperioden konverteres kreditten til langsiktig finansiering.

Les om Byggekreditt

Finansiering av næringseiendom

Langsiktig finansiering av forretnings-, industri-, og offentlige bygg. Vi tilbyr komplette finansløsninger.

Les om finansiering av næringseiendom

Spar penger på å kjøpe brukt

Se vår liste over brukte anleggsmidler, og få penger til overs til å bruke på andre viktige formål.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager