Anleggsfinansiering

Vokser bedriften? Eller kanskje du har slitt utstyr og trenger nytt? Det å ha riktig utstyr er som oftest en essensiell del for å vinne både kunder og markedsandel. Vi tilbyr både kortsiktige og langsiktig finansiering for å hjelpe deg å ta bedriften dit du ønsker, og opprettholdelse av sunn likviditet.

Fordeler med leasing av anleggsmidler

  • Kortsiktig og langsiktig finansering
  • Inntil 100% finansiering av bedriftens leasingbehov
  • Enkle muligheter å bytte til nytt anleggsutstyr
  • Leien kan tilpasses bedriftens sesongmessige inntektssvingninger

Byggekreditt

Byggekreditten dekker løpende kostnader under byggeperioden. Etter byggeperioden konverteres kreditten til langsiktig finansiering.

Les om Byggekreditt

Leasing av IT/kontor utstyr

Leasing gjør at du kan sikre din bedrift topp moderne utstyr til enhver tid, samtidig frigjør leasing kapital i din bedrift som kan benyttes til andre formål

Finn ut mer

Finansiering av næringseiendom

Langsiktig finansiering av forretnings-, industri-, og offentlige bygg. Vi tilbyr komplette finansløsninger.

Les om finansiering av næringseiendom

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager