Dine fordeler med finansiering av næringseiendom

  • Komplette finansløsninger inkl. garantier, cash management og andre tilknyttede produkter.
  • Utvikling i partnerskap med bransjens beste aktører.
  • Alle typer lån; p.t. prisede, fastrente og Nibor lån i kombinasjon med rentesikringsprodukter i Nordea Markets.

Nordea Næringseiendom

Nordea Næringseiendom har overtatt den virksomhet som tidligere lå i Norgeskreditt AS

Vi stiller vår erfaring og kompetanse til rådighet - som en aktiv rådgiver når det gjelder å skreddersy løsninger, eller i form av en uforpliktende gjennomgang av bedriftens eller investeringens lånebehov.

Vi tilbyr spesialkompetanse innen: 

  • Eiendomsstruktur og trender innen eiendom.
  • Etablering og depot. 
  • Finansiering av eiendomsprosjekter, hoteller og kjøpesentre.

Priser

Pris og rente etter avtale - ring Kundeservice 232 06002.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager