Landscape image in the big city

Finansiering av næringseiendom

Beslutning om langsiktig finansiering er av stor betydning for lønnsomhet knyttet til selskapets eiendomsaktiva og for direkte investeringer i næringseiendom.

Dine fordeler med finansiering av næringseiendom

  • Komplette finansløsninger inkl. garantier, cash management og andre tilknyttede produkter.
  • Utvikling i partnerskap med bransjens beste aktører.
  • Alle typer lån; p.t. prisede, fastrente og Nibor lån i kombinasjon med rentesikringsprodukter i Nordea Markets.

Nordea Næringseiendom

Nordea Næringseiendom har overtatt den virksomhet som tidligere lå i Norgeskreditt AS

Vi stiller vår erfaring og kompetanse til rådighet - som en aktiv rådgiver når det gjelder å skreddersy løsninger, eller i form av en uforpliktende gjennomgang av bedriftens eller investeringens lånebehov.

Vi tilbyr spesialkompetanse innen: 

  • Eiendomsstruktur og trender innen eiendom.
  • Etablering og depot. 
  • Finansiering av eiendomsprosjekter, hoteller og kjøpesentre.

Priser

Pris og rente etter avtale - ring Kundeservice 232 06002.

Kontakt oss

Du kan velge mellom åpen eller sikker chat. Har du generelle spørsmål som ikke krever identifisering kan du starte en chat med Nova, vår chat robot. (Krever ingen innlogging.)

Chat med oss

Kontakt oss