A baker showing the cakes in a bakery

Driftsfinansiering

Finansier den daglige driften og frigjør likviditet.

Kassekreditt

Finansierer bedriftens kortsiktige omløpsmidler.

Les mer

Factoring

Factoring frigjør midler og øker kontrollen.

Les mer

Landsbrukskreditt

Driftskreditt for jordbruk og skogbruk.

Les mer

Kontakt oss