Hvem passer factoring for?

 • Factoring passer bedrifter som ønsker tilgang til en fleksibel driftsfinansiering.
 • Denne finansieringsformen passer best for bedrifter som selger varer og tjenester til andre bedrifter, spesielt bedrifter der varer eller tjenester er levert og det faktureres etterskuddsvis - ingen forskudds- eller delfakturering er nødvendig.
 • Factoring egner seg spesielt godt for bedrifter som er i en vekstfase.
 • Bedrifter som ønsker å konsentrere seg om kjernevirksomheten og ønsker hjelp med administrasjon, samt oppfølging av de utestående fordringene. 

Dine fordeler med factoring

 • Frigir midler bundet i fordringene
 • Mulighet til å utvide likviditeten i takt med salget
 • Redusert risiko for tap
 • Bedre styring og kontroll
 • Reduserte kostnader til innkreving
 • Frigjør tid til salg og kundeservice
 • Økte inntekter fra forsinkelsesrenter

Slik fungerer factoring med Nordea Finance

1. Vi går sammen gjennom bedriftens likviditets-situasjon og strukturen på fordringene

2. Deretter fastsettes limit og finansieringsgrad på fordringene

3. Finansieringsgraden angir det nivået som bedriften din kan belåne de utestående fordringene med - normalt 80-90% av det fakturerte beløpet.

4. Bedriften din foretar selv faktureringen, og overlater oppfølgingen av fordringene til Nordea Finance

5. Nordea Finance forskutterer den avtalte finansieringsgraden

6. Bedriften din får oversikt over alle innbetalinger gjennom webløsningen «Factoring Online».

7. Bedriftens kunder betaler fakturaen til Nordea Finance som utbetaler den resterende delen av fakturaverdien til bedriften din.

Sikkerheten for finansieringen er normalt første prioriterts pant i bedriftens utestående fordringer.

Forbedre kontantstrømmen med fakturafinansiering

Lange betalingsfrister til kunde, eksport av varer og tjenester og kunder som betaler for sent, - fakturafinansiering gjennom Nordea Finance kan løse disse problemene. 

Med fakturafinansiering gjennom en Full Service Factoring-avtale får bedriften din inntil 90% av fakturabeløpet samme sag som du sender fakturaen, og resterende beløp når kunden din betaler. 

Finansieringsformen passer for:

Bedrifter der kundene er andre selskaper (ikke privatpersoner) 

Bedrifter som fakturerer etterskuddsvis for varene eller tjenestene de leverer

Bedrifter som har en årsomsetning på over 20 mill. NOK

Forbedre likviditeten og nøkkeltallene med fakturakjøp

Med fakturakjøp gjennom Nordea Finance kjøper vi fakturaene kundene dine ikke har betalt ennå. På denne måten får du fakturabeløpet samme dag som du sender fakturaen. 

Fakturakjøp bidrar til at bedriften forbedrer likviditeten, balanseregnskapet og kapitalsituasjonen, og det minsker risikoen for tap hvis kunden ikke betaler.

Finansieringsformen passer for:

Bedrifter der kundene er andre selskaper (ikke privatpersoner)

Bedrifter som fakturerer etterskuddsvis for varene og tjenestene de leverer 

Bedrifter som har en årsomsetning på over 100 mill. NOK

Vil du at vi skal finansiere dine utestående fordringer?

Meld din interesse her

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager