Factoring

Se hvordan din bedrift kan frigjøre kapital og sikre bedre oppfølging, styring og kontroll over fordringsmassen. Ta kontakt med oss og avtal tid for et møte for å komme i gang.

Hvem er factoring for?

 • Factoring passer bedrifter som ønsker tilgang til en fleksibel driftsfinansiering.
 • Denne finansieringsformen passer best for bedrifter som selger varer og tjenester til andre bedrifter. Spesielt bedrifter der varer og tjenester er endelig solgt og levert. 
 • Factoring egner seg spesielt godt for bedrifter som er i en vekstfase.
 • Bedrifter som ønsker å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet og ønsker hjelp med administrasjon, samt oppfølging av de utestående fordringene. 

Dine fordeler med factoring

 • Frigir midler bundet i fordringene
 • Mulighet til å utvide likviditeten i takt med salget
 • Redusert risiko for tap
 • Bedre styring og kontroll
 • Reduserte kostnader til innkreving
 • Frigjør tid til salg og kundeservice
 • Økte inntekter forsinkelsesrenter

Ta kontakt med en av våre rådgivere for en gjennomgang av hvordan factoring kan være en lønnsom og hensiktsmessig løsning for din bedrift. 

 1. Vi går sammen gjennom bedriftens likviditets-situasjon og strukturen på fordringene
 2. Deretter fastsettes limited og finansieringsgrensen på fordringene
 3. Finansieringsgraden angir det nivået som din bedrift normalt kan belåne de utestående fordringene med - normalt mellom 80-90% av det fakturerte beløpet
 4. Din bedrift foretak selv faktureringen, og overlater oppfølgingen av fordringene til Nordea Finance
 5. Nordea Finance forskutterer den avtalte finansieringsgraden
 6. Din bedrift får oversikt over alle innbetalinger gjennom vår webløsning "Factoring Online"
 7. Bedriftens kunder betaler fakturaen til Nordea Finance som utbetaler den resterende delen av fakturaverdien til din bedrift

Sikkerheten for finansieringen er normalt første prioriterts pant i bedriftens utestående fordringer. 

Frigjør kapital med factoring

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Factoring frigjør kapital som ellers er bundet i utestående fordringer. Vi tar over oppfølgingen av din bedrifts utestående fordringer, og finansierer opptil 90% av disse. I nært samarbeid med deg og din bedrift tar vi av oss det administrative arbeidet, slik at du heller kan bruke tiden på kunder og din bedrift.

Forskjellige typer factoring

Innlandsfactoring

Ved å overlate innkreving av fordringene til Nordea Finance, reduseres den effektive kredittiden og dine kostnader. En fast saksbehandler overvåker din debitormasse og er kontaktpunktet mellom din bedrift og debitoren. Dette frigjør din tid til bedriftens kjerneoppgaver som produksjon, salg og markedsføring.

Eksportfactoring

Nå kan du tilby dine utenlandske debitorer å kjøpe varer på kreditt uten risiko for tap. Debitorene dine trenger ikke kontakte sin bankforbindelse for å skaffe til veie sikkerhet. Dette har du som eksportør ordnet på forhånd sammen med Nordea Finance.

Dette innebærer at din bedrift kan selge varer i åpen regning med kredittid, det vi si på kreditt inntil 90 dager. Nordea Finance garanterer at oppgjør finner sted innen 90 dager etter forfall, og garantien dekker vanligvis både evne og vilje til å betale. Det er ikke nødvendig å bevise insolvens eller konkurs.

Fordeler ved eksportfactoring:

 • Inntil 3 måneders kreditt for dine debitorer
 • 90 eller 100% garanti for riktig oppgjør
 • Inntil 80% av fakturabeløpet utbetales innen 24 timer
 • Administrativ avlastning
 • Garantien dekker både evne og vilje til å betale
 • Bedriften har ingen bevisbyrde

Blocfactoring

En blocfactoringavtale gir finansiering på inntil 80% av fakturavolumet. Dette skjer ved at din bedrift kontinuerlig oversender fakturajournaler, som er selve grunnlaget for finansieringen. Debitoren varsles ikke, det vil si at de ikke kjenner til den løpende blocfactoringavtalen. Bedriften fortsetter som før med oppfølgning og innkreving av utestående fordringer. Nordea Finance har således ingen direkte kontakt med debitorene.

Fordeler med blocfactoring:

 • Bedriften forestår all oppfølging overfor debitorene 
 • Bedriften kan låne inntil 80% av fakturagrunnlaget
 • Størrelsen på kredittbegrensningen fastsettes blant annet ut fra størrelsen på de utestående fordringene 

  Nordea Finance - enklere og bedre løsning for utkjøp av fordringer med kredittsikring (PoR)

 • Visste du at større bedriftskunder har muligheten til å selge fordringene på de største debitorene sine og overføre risikoene til Nordea Finance?
 • Nordea Finance benytter nå kredittsikringselskapets rating ved beregning av RaroCar. Dette gir lavere kapitalbruk og økt lønnsomhet for Nordea. I tillegg er kredittprosessen ved vurdering av risiko på debitor vesentlig forenklet.

  Kundens fordeler med utkjøp av fordringer: 

 • 100% av faktura utbetales ved fakturering
 • Bedrer likviditeten 
 • Risiko på debitor overføres til Nordea Finance (kredittsikringsselskapet)
 • Reduserer utestående fordringer og bedrer arbeidskapitalen
 • Bedrer nøkkeltallene 

Nordea Finance utbetaler 100% av fakturabeløpet til Nordea Bank sin kunde ved utfakturering. Via kredittsikring overføres risikoen på fordringene til Nordea Finance (kredittsikringsselskapet). Kunden kan føre utestående fordringer ut av balansen ved utkjøpstidspunktet og Nordea Finance følger opp fordringene. Normalt er det kundens største debitorer som er aktuelle for denne løsningen. 

Utkjøp av fordringer

Nordea Finance utbetaler 100% av fakturabeløpet til din bedrift ved utfakturering. Via kredittsikring overføres risikoen på fordringene til Nordea Finance. Bedriften kan dermed føre fordringene ut av balansen ved utkjøpstidspunktet, og Nordea Finance overtar oppfølgingen av fordringene. Vanligvis er det bedriftens største debitorer som er aktuelle for denne løsningen. 

Garanterte fordringer - kredittforsikring

Via factoring tilbys kredittforsikring av debitorene. Det innebærer at du kan selge varer i åpen regning med kredittid på inntil 90 dager. Nordea Finance garanterer at oppgjør finner sted innen 90 dager etter forfall, og garantien dekker vanligvis både evne og vilje til å betale. Det er med andre ord ikke nødvendig å bevise insolvens eller konkurs. 

Dette tilbys innenfor produktene innenlandsfactoring, eksportfactoring og importfactoring.

Priser

Priser avhenger av avtale og oppgis på forespørsel.

Vil du at vi skal finansiere dine utestående fordringer?

Meld din interesse her

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager