Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Factoring

Frigjør kapital som er bundet i utestående fordringer.

Dine fordeler med factoring

 • Frigjør midler som ellers ville ha vært bundet i utestående fordringer
 • Mulighet til å utvide likviditeten i takt med salget
 • Reduserer risikoen for tap
 • Bedre styring og kontroll
 • Reduserte kostnader knyttet til innkreving av fordringene
 • Verdifull tid frigjøres til salg og kundeservice
 • Økte innbetalinger av forsinkelsesrenter

Frigjør kapital med factoring

Factoring frigjør kapital som ellers er bundet i utestående fordringer. Vi tar over oppfølgingen av din bedrifts utestående fordringer og finansierer opptil 90 % av disse. I nært samarbeid med deg og din bedrift tar vi oss av det administrative arbeidet, slik at du kan bruke tiden på dine kunder og din bedrift.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Forskjellige typer factoring

Innlandsfactoring

Ved å overlate innkreving av fordringene til Nordea Finans, reduseres den effektive kredittiden og dine kostnader. En fast saksbehandler overvåker din debitormasse og er kontaktpunktet mellom din bedrift og debitoren. Dette frigjør din tid til bedriftens kjerneoppgaver som produksjon, salg og markedsføring.

Eksportfactoring

Nå kan du tilby dine utenlandske debitorer å kjøpe varer på kreditt uten risiko for tap. Debitorene dine trenger ikke kontakte sin bankforbindelse for å skaffe til veie sikkerhet. Dette har du som eksportør ordnet på forhånd sammen med Nordea Finans.

Dette innebærer at din bedrift kan selge varer i åpen regning med kredittid, det vi si på kreditt inntil 90 dager. Nordea Finans garanterer at oppgjør finner sted innen 90 dager etter forfall, og garantien dekker vanligvis både evne og vilje til å betale. Det er ikke nødvendig å bevise insolvens eller konkurs.

Fordeler ved eksportfactoring:

 • Inntil 3 måneders kreditt for dine debitorer
 • 90 eller 100% garanti for riktig oppgjør
 • Inntil 80% av fakturabeløpet utbetales innen 24 timer
 • Administrativ avlastning
 • Garantien dekker både evne og vilje til å betale
 • Bedriften har ingen bevisbyrde

Blocfactoring

En blocfactoringavtale gir finansiering på inntil 80% av fakturavolumet. Dette skjer ved at din bedrift kontinuerlig oversender fakturajournaler, som er selve grunnlaget for finansieringen. Debitoren varsles ikke, det vil si at de ikke kjenner til den løpende blocfactoringavtalen. Bedriften fortsetter som før med oppfølgning og innkreving av utestående fordringer. Nordea Finans har således ingen direkte kontakt med debitorene.

Fordeler med blocfactoring:

 • Bedriften forestår all oppfølging overfor debitorene 
 • Bedriften kan låne inntil 80% av fakturagrunnlaget
 • Størrelsen på kredittbegrensningen fastsettes blant annet ut fra størrelsen på de utestående fordringene 

PoR/Utkjøp

Det er flere fordeler for din bedrift å selge fordringer til Nordea Finans. 

 • 100% av faktura utbetales ved fakturering

 • Bedrer likviditeten

 • Risiko på debitor overføres til Nordea Finans

 • Reduserer utestående fordringer og bedrer arbeidskapitalen

 • Bedrer nøkkeltallene

 • Egner seg normalt for bedrifter med omsetning over MNOK 150

Utkjøp av fordringer

Nordea Finans utbetaler 100% av fakturabeløpet til din bedrift ved utfakturering. Via kredittsikring overføres risikoen på fordringene til Nordea Finans. Bedriften kan dermed føre fordringene ut av balansen ved utkjøpstidspunktet, og Nordea Finans overtar oppfølgingen av fordringene. Vanligvis er det bedriftens største debitorer som er aktuelle for denne løsningen. 

Garanterte fordringer - kredittforsikring

Via factoring tilbys kredittforsikring av debitorene. Det innebærer at du kan selge varer i åpen regning med kredittid på inntil 90 dager. Nordea Finans garanterer at oppgjør finner sted innen 90 dager etter forfall, og garantien dekker vanligvis både evne og vilje til å betale. Det er med andre ord ikke nødvendig å bevise insolvens eller konkurs. 

Dette tilbys innenfor produktene innenlandsfactoring, eksportfactoring og importfactoring.

Priser

Priser avhenger av avtale og oppgis på forespørsel.

Vil du at vi skal finansiere dine utestående fordringer?

Send e-post til Nordea Finans

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tors 08.00-19:00 og til 17:00 på fredager
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager