Persondialogen

Persondialogen er nettstedet for pensjonsavtalen til de ansatte, hvor de ansatte får god oversikt over pensjonsavtalen sin. Det er i Persondialogen de ansatte foretar fondsbytter og endrer investeringsprofil på pensjonssparingen. Dersom de ansatte også har private avtaler i Nordea Liv, vises disse også i Persondialogen.

Persondialogen gir oversikt

  • Følge utviklingen på pensjonen sin og beregne prognoser for hva de kan forvente å få i pensjon
  • Få full oversikt over hvordan pensjonspengene plasseres
  • Enkelt bytte fond og endre aksjeandel
  • Starte uttak av pensjon 
  • Beregne effekten av å ta ut pensjon fra 62 år
  • Enkelt oppdatere og endre kontaktinformasjon 
  • Få oversikt over sin nettpost

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Kontakt meg om tjenestepensjon

La oss ta en prat om tjenestepensjon.
Fyll ut informasjon og vi kontakter deg.