Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Persondialogen

Persondialogen er et nettbasert system som viser pensjonsavtalen som den enkelte ansatte har gjennom arbeidsgiver, i tillegg til private avtaler. Har bedriften etablert innskuddspensjon, ser de ansatte sin saldo på pensjonskontoen. Persondialogen gir også muligheter for fondsbytter og valg av investeringsprofil.

  • En mulighet for bedriften til å synliggjøre verdien av tjenestepensjonen overfor de ansatte. 
  • Gir de ansatte raskt og effektivt innsyn i avtalene som er etablert.
  • Er innskuddsavtalen etablert med fritt investeringsvalg, kan den ansatte bestemme hvilke fond midlene skal forvaltes i, og på den måten være med på å påvirke den fremtidige pensjonen.
  • Mulighet for de ansatte å simulere forventet pensjon, avhengig av når den ansatte ønsker å starte uttak.