Opprett ny konto i eksisterende kundeforhold

Med dette skjemaet kan eksisterende bedriftskunder opprette ny bedriftskonto. 

Hvis bedriften ikke er kunde, kan kundeforhold opprettes her

Bedriften kan ha 3 konti, uten ekstra kostnad. Fra kontonummer 4, vil det belastes kr. 15,- per konto, månedlig. Innen 3 virkedager kan signaturberettiget, daglig leder eller oppnevnt prokurist signere for kontoåpningen i Bedriftens dokumenter med BankID. Når dokumentet er klart til signering, kommer det varsel på SMS. Kontoen vil være klar til bruk innen 3 virkedager etter signering. Kontoen vil legges til i nettbanken med tilsvarende rettigheter som på bedriftens øvrige konti. 

Bedriften kan opprette opptil 3 konto per skjema. 

  

Renten kapitaliseres og tilføres saldoen, siste dag i kalenderåret. Det er mulig å legge inn automatisk kapitalisering av rentene til annen konto slik at man slipper manuelle transaksjoner.

Visste du at for bedrifter med ansatte er det lovpålagt å spare til obligatorisk tjenestepensjon?

Kontoen kan opprettes i en av følgende valutasorter: EUR, GBP, USD, JPY, CHF, SEK, DKK, AUD, CAD, CNH, HKD, NZD, SGD, CZK, PLN, ZAR og CNY.

Kontoen kan opprettes i en av følgende valutasorter: EUR, USD, JPY, GBP, CHF, SEK, DKK, AUD, CAD, CNH, HKD, NZD, SGD, CZK, PLN, ZAR og CNY.
Skriv inn forventet beløp månedlig overført fra valutakonto
Skriv inn hvilket land det forventes overførsel til eller fra
Oppgi formålet med valutakontoen. For eksempel regelmessige kjøp av varer fra leverandør i utlandet.
Velg Ja hvis bedriften ønsker å opprette enda en konto, i tillegg til den over.
Bedriften kan ha flere kontoer av samme type, bortsett fra skattetrekkskonto. Det er kun mulig å ha en skattetrekkskonto per organisasjonsnummer.
Renten kapitaliseres og tilføres saldoen, siste dag i kalenderåret. Det er mulig å legge inn automatisk kapitalisering av rentene til annen konto slik at man slipper manuelle transaksjoner.
Kontoen kan opprettes i en av følgende valutasorter: EUR, GBP, USD JPY, CHF, SEK, DKK, AUD, CAD, CNH, HKD, NZD, SGD, CZK, PLN, ZAR og CNY.
Skriv inn forventet beløp månedlig overført fra valutakonto
Skriv inn hvilket land det forventes overførsel til eller fra
Oppgi formålet med valutakontoen. For eksempel regelmessige kjøp av varer fra leverandør i utlandet.
Velg Ja hvis bedriften ønsker å opprette enda en konto, i tillegg til den over.
Bedriften kan ha flere kontoer av samme type, bortsett fra skattetrekkskonto. Det er kun mulig å ha en skattetrekkskonto per organisasjonsnummer.
Renten kapitaliseres og tilføres saldoen, siste dag i kalenderåret. Det er mulig å legge inn automatisk kapitalisering av rentene til annen konto slik at man slipper manuelle transaksjoner.
Kontoen kan opprettes i en av følgende valutasorter: EUR, GBP, USD, JPY, CHF, SEK, DKK, AUD, CAD, CNH, HKD, NZD, SGD, CZK, PLN, RUB, ZAR og CNY.
Skriv inn forventet beløp månedlig overført fra valutakonto
Skriv inn hvilket land det forventes overførsel til eller fra
Oppgi formålet med valutakontoen. For eksempel regelmessige kjøp av varer fra leverandør i utlandet.

Kontoåpningsdokumentet må signeres av signaturberettiget(e), daglig leder eller oppnevnt prokurist i henhold til firmaattesten i Brønnøysundregistrene. Vennligst oppgi informasjonen til den/de signaturberettigete eller prokurist.

  

Hvis bedriften har flere signaturberettigete, må alle disse inn å signere. Når varselet er mottatt, kan signaturberettiget(e) signere med BankID.
Hvis bedriften har flere signaturberettigete, må alle disse inn å signere. Når varselet er mottatt, kan signaturberettiget(e) signere med BankID.
Hvis bedriften har flere signaturberettigete, må alle disse inn å signere. Når varselet er mottatt, kan signaturberettiget(e) signere med BankID.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager