Skal vi lykkes med det grønne skiftet og FNs bærekraftsmål, vil det kreve en betydelig omstilling for alle – forbrukere, næringsliv og myndigheter. 

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne, så derfor vi har samlet alle produktene og tjenester med fokus på bærekraft vi tilbyr våre bedriftskunder.

Grønn omstilling

Nordea_xx_small-Aerial view of windmills in summer forest in Finland

Veien mot det grønne skiftet har akselerert, og bedrifter er nødt til å kjenne til og ta kontroll over risikoer knyttet til bærekraft. Denne guiden hjelper deg i gang, og viser deg 5 viktige steg i bærekraftarbeidet.

Small-icebergs

Vi vet at det kan være vanskelig å gjøre noe med det du kanskje ikke måler. Derfor har vi startet et samarbeid med Normative, og tilbyr utslippskalkulatoren Business Carbon Calculator. Den er enkel og gratis å ta i bruk.

couple talking in office small overlay

Flere av våre bedriftskunder trenger god og kompetent rådgivning for å omstille seg i tiden som kommer. Vi vil kunne være en god sparringspartner for å fasilitere endring via våre rådgivere som alle er opplært i bærekraft.

Bærekraftig finansiering

Grønne lån

Lån miljøvennlig av oss for å finansiere investeringer som bidrar til et grønnere samfunn.

Bærekraftslinkede lån

Finansiering som støtter opp under hele bærekraftstrategien til et selskap.

Grønn leasing

Grønne muligheter enten det gjelder lastebiler, gravemaskiner, el-sykler eller varebiler.

Sirkulær IT-leasing

Sirkulær leiefinansiering av IT-utstyr gir tilgang til rett utstyr til enhver tid og livsløpshåndtering.

Bærekraftige plasseringer

Fond med fokus på bærekraft

Ved hjelp av ESG-analyser sikrer vi at dine plasseringer er med på å påvirker positivt.

Bærekraftig tjenestepensjon

Et grønt og fremtidsrettet valg der risikoprofil og aksjeandel er valgfritt.

Inspirasjon om klima og samfunnsansvar

Slik jobber vi med bærekraft og ESG

I tillegg til produkter og tjenester som støtter grønne valg, er vi opptatt av å inkludere bærekraft i alle deler av organisasjonen, og ikke minst måten vi jobber internasjonalt og med lokale og nordiske partnerskap.

Viktigheten av aktivt eierskap

nordea.com - kullkratprosjekter

Gjennom dialog, rådgivning og krav sikrer vi at selskapene vi finansierer og investerer i påvirkes i en mer ansvarlig retning. Et nylig eksempel er hvordan flere asiatiske selskap nå avstår fra alt fremtidig engasjement i kullkraft.

Globalt samarbeid

Nordea_xx_small-Team Teamwork Join Hands Partnership Concept

Vi bruker vår størrelse og finansielle styrke til å påvirke globalt ved å samarbeide med viktige verdensaktører slik som FN, Net-Zero Asset Owner Alliance, Principles for Responsible Banking og mange flere. Dermed klarer vi å påvirke langt ut over egen kundebase.

Relevante lover og reguleringer

ÅpenhetslovenÅpnes i nytt vindu

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal sikre åpenhet rundt menneskerettigheter og arbeidsforhold i hele leverandørkjeden.