Skal vi lykkes med det grønne skiftet og FNs bærekraftsmål, vil det kreve en betydelig omstilling for alle – forbrukere, næringsliv og myndigheter. 

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne, så derfor vi har samlet alle produktene og tjenester med fokus på bærekraft vi tilbyr våre bedriftskunder.

Grønn omstilling

Nordea_xx_small-Aerial view of windmills in summer forest in Finland

Veien mot det grønne skiftet har akselerert, og bedrifter er nødt til å kjenne til og ta kontroll over risikoer knyttet til bærekraft. Denne guiden hjelper deg i gang, og viser deg 5 viktige steg i bærekraftarbeidet.

Small-icebergs

Vi vet at det kan være vanskelig å gjøre noe med det du kanskje ikke måler. Derfor har vi startet et samarbeid med Normative, og tilbyr utslippskalkulatoren Business Carbon Calculator. Den er enkel og gratis å ta i bruk.

couple talking in office small overlay

Flere av våre bedriftskunder trenger god og kompetent rådgivning for å omstille seg i tiden som kommer. Vi vil kunne være en god sparringspartner for å fasilitere endring via våre bærekraftspesialister og rådgivere som alle er opplært i bærekraft.

Bærekraftig finansiering

Grønne lån

Lån miljøvennlig av oss for å finansiere investeringer som bidrar til et grønnere samfunn.

Bærekraftslinkede lån

Finansiering som støtter opp under hele bærekraftstrategien til et selskap.

Grønn leasing

Grønne muligheter enten det gjelder lastebiler, gravemaskiner, el-sykler eller varebiler.

Lån til solcellepaneler

Vi hjelper med finansieringsløsningen som passer best for dere, uavhengig om det er for små eller større anlegg. 

Bærekraftige plasseringer

Fond med fokus på bærekraft

Ved hjelp av ESG-analyser sikrer vi at dine plasseringer er med på å påvirker positivt.

Bærekraftig tjenestepensjon

Et grønt og fremtidsrettet valg der risikoprofil og aksjeandel er valgfritt.

Inspirasjon om klima og samfunnsansvar

Slik jobber vi med bærekraft og ESG

I tillegg til produkter og tjenester som støtter grønne valg, er vi opptatt av å inkludere bærekraft i alle deler av organisasjonen, og ikke minst måten vi jobber internasjonalt og med lokale og nordiske partnerskap.

Viktigheten av aktivt eierskap

nordea.com - kullkratprosjekter

Gjennom dialog, rådgivning og krav sikrer vi at selskapene vi finansierer og investerer i påvirkes i en mer ansvarlig retning. Et nylig eksempel er hvordan flere asiatiske selskap nå avstår fra alt fremtidig engasjement i kullkraft.

Globalt samarbeid

Nordea_xx_small-Team Teamwork Join Hands Partnership Concept

Vi bruker vår størrelse og finansielle styrke til å påvirke globalt ved å samarbeide med viktige verdensaktører slik som FN, Net-Zero Asset Owner Alliance, Principles for Responsible Banking og mange flere. Dermed klarer vi å påvirke langt ut over egen kundebase.

Relevante lover og reguleringer

ÅpenhetslovenÅpnes i nytt vindu

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal sikre åpenhet rundt menneskerettigheter og arbeidsforhold i hele leverandørkjeden.