Grønne bedriftslån

Lån miljøvennlig av oss for å finansiere investeringer som bidrar til et grønnere samfunn.

Positivt for både miljøet og din bedrift

Klimaforandringer har lenge vært på dagsorden, og blir beskrevet som en av vår tids største trusler mot jorden vår. Bedrifter står bak store miljøutslipp i samfunnet, samtidig som at en økende andel av forbrukere, med nyere generasjoner i spissen, er både opptatt av og prioriterer grønne alternativer fremfor billigste. Å være grønn handler ikke bare om å være mild mot miljøet, men også å tenke taktisk, strategisk og langsiktig. 

Hva vil det si å være en grønn bedrift?

Du som er i ferd med, eller tidligere har utført investeringer som fremmer en klimavennlig vekst gjennom lavere CO2-utslipp eller fornybare energikilder, kan finansiere investeringene dine med Nordeas grønne bedriftslån. Du vil få et grønt kvalitetsstempel på bærekraftsarbeidet ditt, i tillegg til å bidra til en bærekraftig fremtid.

Alle har et ansvar

Vi alle har en rolle med å bidra med det vi kan for å forbedre vårt klimaavtrykk – det inkluderer også banker. Nordea ønsker å bli den ledende bank i Europa når det gjelder bærekraft. Dette kan virke som et ambisiøst mål, men det er et nødvendig mål som vi har satt oss. Derfor tilbyr Nordea spesialfinansiering til bedrifter som ønsker å implementere initiativer for å redusere deres klimaavtrykk, slik at vi sammen kan jobbe mot et mer bærekraftig samfunn. 

Hvordan fungerer et grønt bedriftslån?

 • Hele kjeden er grønn. Vi bruker grønn markedsfinansiering der lånene er øremerket utlån til investeringer som virker positivt på miljøet.
 • Du forplikter deg til å bruke lånet på en investering med fokus på bærekraft, og må kunne vise til den positive påvirkningen investeringen har på for eksempel strøm- eller vannforbruk.
 • Du kan søke om grønne bedriftslån for å finansiere prosjekter innen åtte prosjektkategorier. Les mer under «prosjektkategorier» nedenfor.

Les mer om Nordeas arbeid med bærekraft på Sustainable FinanceÅpnes i nytt vindu-siden vår 

Prosjektkategorier

Grønne prosjektkategorier

KategoriDefinisjonMål for rapportering
Fornybar energiVindkraft, vannkraft og solenergiProduksjonskapasitet for fornybar energi (MW)Reduserte CO2-utslipp
EnergieffektiviseringSmarte nett og energilagring

Sertifiserte, kommersielle og flerfamilieeiendommer
Redusert energiforbruk (MW)Reduserte CO2-utslipp
Grønne bygninger

LEED: Nivå "Gold" eller bedre

BREEAM: Nivå "Very good" eller bedre

Svanemerket

Redusert energiforbruk (MW)Reduserte CO2-utslipp
Redusert grad av forurensningVannrensning/håndtering av avløpsvann

Avfallshåndtering

Produksjonskapasitet (m3/dag)

Prooduksjonskapasitet (MW)

Antall personer som påvirkes
Miljøvennlig transportKollektivtrafikk/godstransportAntall passasjerer eller transportvolum 
Håndtering av avløpsvann

Bærekraftig skogs-og jordbruk

Sertifisert areal
Prosess
Rente

Grønne prosjektkategorier

KategoriDefinisjonMål for rapportering
Fornybar energiVindkraft, vannkraft og solenergiProduksjonskapasitet for fornybar energi (MW)Reduserte CO2-utslipp
EnergieffektiviseringSmarte nett og energilagring

Sertifiserte, kommersielle og flerfamilieeiendommer
Redusert energiforbruk (MW)Reduserte CO2-utslipp
Grønne bygninger

LEED: Nivå "Gold" eller bedre

BREEAM: Nivå "Very good" eller bedre

Svanemerket

Redusert energiforbruk (MW)Reduserte CO2-utslipp
Redusert grad av forurensningVannrensning/håndtering av avløpsvann

Avfallshåndtering

Produksjonskapasitet (m3/dag)

Prooduksjonskapasitet (MW)

Antall personer som påvirkes
Miljøvennlig transportKollektivtrafikk/godstransportAntall passasjerer eller transportvolum 
Håndtering av avløpsvann

Bærekraftig skogs-og jordbruk

Sertifisert areal

Prosess for grønne lån

 1. Identifisere grønne intinativ 
  Potensielt grønne finansieringsobjekter identifiseres og verifiseres samtidig som Nordeas ordinære kredittprosess. Grønne prosjekter skal fremme omstillingen til et lavkarbon samfunn og klimavennlig vekst.

 2. Intern evaluering 
  For at et bedriftslån skal kunne klassifiseres som grønt, må investeringen oppfylle en rekke kriterier i henhold til Nordea Green Bond Framework. Dette er kriterer som er basert på ICMAs (International Capital Market Association) Green Bond Principles (GBP). 

 3. Ekstern evaluering
  Grønne prosjekter/tilbud skal verifiseres av en uavhengig part. Nordea samarbeider med Oekom Research. 

 4. Rapportering
  Enkelte krav til årlig rapportering kan stilles fra bankens side, f.eks. energibruk eller bevis på serifikat. 

Finansiering av grønne lån

Rente fastsettes etter nærmere avtale.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager