Fordeler med et grønt bedriftslån

 • Konkurransedyktige finansieringsvilkår 
 • Merkevarebyggende og attraktivt overfor kunder, ansatte, eiere og øvrige interessenter
 • Muliggjør belåning til prosjekter som fremmer redusert miljøfotavtrykk og samtidig styrker miljøprofilen

Målgruppe

Globe icon - 640x360

Bedriftskunder som vil finansiere prosjekt som har en tydelig positiv miljøpåvirkning

Alle har et ansvar

Vi har alle et ansvar med å bidra med det vi kan for å komme oss gjennom den grønne transisjonen, og Nordea ønsker å bli den ledende banken når det gjelder bærekraft. Dette kan virke som et ambisiøst mål, men som Nordens største bank er dette et ansvar vi tar på alvor. Vi har en stor påvirkningskraft, og kan hjelpe våre kunder å ta gode valg. Derfor tilbyr Nordea finansiering med grønt fokus til bedrifter som ønsker å investere i initiativer som reduserer deres klimaavtrykk, slik at vi sammen kan jobbe mot et mer bærekraftig samfunn.

Hvordan fungerer et grønt bedriftslån?

 • Vi bruker markedsfinansiering der lånene er øremerket utlån til investeringer som virker positivt på miljøet.
 • Du forplikter deg til å bruke lånet til et formål med bærekraft i fokus, og må kunne vise til den positive påvirkningen investeringen har, gjennom å oppfylle kriteriene i Nordea Green Funding FrameworkÅpnes i nytt vindu. Dette er et krav for å kvalifisere til bedriftslån med grønt fokus. Les mer om de grønne kriteriene i tabellen under. 
 • Du forplikter deg til å bruke bedriftslånet til investeringer eller prosjekter i klimavennlige formål.

Les mer om Nordeas arbeid med bærekraft på Sustainable FinanceÅpnes i nytt vindu-siden vår 

Produktkategorier
Prosess
Rente

Grønne produktkategorier

KategoriDefinisjoner
Grønne bygninger        

Nærings- og boligeiendom som møter minst ett av følgende krav:

For eksisterende bygg (bygd tom. 31.12.2020):

•        Energimerking A eller B

•        Innenfor 15 % mest energieffektive bygg nasjonalt i sin kategori

For nye bygg (bygd fom. 01.01.2021):

•        Eksisterende eller forventet fremtidig sertifisering (bygg under oppføring) ihht. kriterier listet under eller energimerking A

•        Primærenergibehov min. 10 % lavere enn for NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) i sin kategori

Felles kriterier for eksisterende og nye bygg:

•        BREEAM (min. Excellent)

•        LEED (min. Gold)

•        Svanemerket

•        Lån i forbindelse med renovering/oppussing av bygg som fører til en årlig reduksjon av energibruk på min. 30%

Fornybar energi        Vindkraft, vannkraft, solenergi og biogass
EnergieffektiviseringSmarte nett, energilagring, fjernvarme
Miljøvennlig transportKollektivtrafikk/godstransport
Bærekraftig håndtering av naturressurser

Bærekraftig skog- og jordbruk

Landbasert fiskeoppdrett (med håndtering av vannrensing og avfall) 

Redusert grad av forurensing Vannrensing/håndtering av avløpsvann og alle typer avfallshåndtering

Prosess for grønne lån

 1. Identifisere grønne intinativ 
  Potensielt grønne finansieringsobjekter identifiseres og verifiseres samtidig som Nordeas ordinære kredittprosess. Grønne prosjekter skal fremme omstillingen til et lavkarbon samfunn og klimavennlig vekst.

 2. Intern evaluering 
  For at et bedriftslån skal kunne klassifiseres som grønt, må investeringen oppfylle en rekke kriterier i henhold til Nordea Green Funding Framework. Dette er kriterer som er basert på ICMAs (International Capital Market Association) Green Funding Principles (GFP). 
 3. Rapportering
  Krav til årlig rapportering stilles fra bankens side, f.eks. energibruk eller bevis på sertifikat. 

Finansiering av grønne lån

Rente fastsettes etter nærmere avtale.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager