Grønne bedriftslån

Lån miljøvennlig av oss for å finansiere investeringer som bidrar til et grønnere samfunn.

Positivt for både miljøet og din bedrift

Klimaforandringer har lenge vært på dagsordenen, og er mer aktuelt enn noen gang. Nordea ønsker å hjelpe våre bedriftskunder til å bli mer bevisste og jobbe aktivt med bærekraft, i tillegg til å veilede dem til å sette i gang konkrete tiltak. Vi må jobbe sammen med våre kunder for et grønnere samfunn – for nåværende og fremtidige generasjoner.

Hva vil det si å være en grønn bedrift?

Å være en grønn bedrift innebærer å ha en aktiv holdning og arbeide systematisk med bærekraftarbeid. Nordea kan tilby grønn finansiering til bedrifter som tilfredsstiller konkrete krav i vårt grønne rammeverk, som  inngår i våre grønne produktkategorier (se lengre ned på siden). Din bedrift vil dermed kunne få et grønt kvalitetsstempel på bærekraftarbeidet ditt, i tillegg til å bidra til veien mot en mer bærekraftig fremtid. 

Alle har et ansvar

Vi har alle et ansvar med å bidra med det vi kan for å komme oss gjennom den grønne transisjonen, og Nordea ønsker å bli den ledende banken når det gjelder bærekraft. Dette kan virke som et ambisiøst mål, men som Nordens største bank er dette et ansvar vi tar på alvor. Vi har en stor påvirkningskraft, og kan hjelpe våre kunder å ta gode valg. Derfor tilbyr Nordea grønn finansiering til bedrifter som ønsker å investere i initiativer som reduserer deres klimaavtrykk, slik at vi sammen kan jobbe mot et mer bærekraftig samfunn. 

Hvordan fungerer et grønt bedriftslån?

 • Vi bruker markedsfinansiering der lånene er øremerket utlån til investeringer som virker positivt på miljøet.
 • Du forplikter deg til å bruke lånet på en investering med fokus på bærekraft, og må kunne vise til den positive påvirkningen investeringen har.
 • Du kan søke om grønne bedriftslån for å finansiere prosjekter innen åtte prosjektkategorier. Les mer under «prosjektkategorier» nedenfor.

Les mer om Nordeas arbeid med bærekraft på Sustainable FinanceÅpnes i nytt vindu-siden vår 

Produktkategorier

Grønne produktkategorier

KategoriDefinisjoner
Grønne bygninger        

Miljøsertifiserte bygninger (næringsbygg, borettslag og boligsameier)

• BREEAM - minste nivå "Very good"

• LEED - minste nivå "Gold"

• Svanemerket

• Energiklasse A eller B

• Lån i forbindelse med renovering/oppussing av bygg som fører til en årlig reduksjon av energibruk (m2-basis) på minst 30%

Fornybar energi        Vindkraft, vannkraft, solenergi og biogass
EnergieffektiviseringSmarte nett, energilagring, fjernvarme
Miljøvennlig transportKollektivtrafikk/godstransport
Bærekraftig håndtering av naturressurser

Bærekraftig skog- og jordbruk

Landbasert fiskeoppdrett (med håndtering av vannrensing og avfall) 

Redusert grad av forurensing Vannrensing/håndtering av avløpsvann og alle typer avfallshåndtering
Prosess
Rente

Grønne produktkategorier

KategoriDefinisjoner
Grønne bygninger        

Miljøsertifiserte bygninger (næringsbygg, borettslag og boligsameier)

• BREEAM - minste nivå "Very good"

• LEED - minste nivå "Gold"

• Svanemerket

• Energiklasse A eller B

• Lån i forbindelse med renovering/oppussing av bygg som fører til en årlig reduksjon av energibruk (m2-basis) på minst 30%

Fornybar energi        Vindkraft, vannkraft, solenergi og biogass
EnergieffektiviseringSmarte nett, energilagring, fjernvarme
Miljøvennlig transportKollektivtrafikk/godstransport
Bærekraftig håndtering av naturressurser

Bærekraftig skog- og jordbruk

Landbasert fiskeoppdrett (med håndtering av vannrensing og avfall) 

Redusert grad av forurensing Vannrensing/håndtering av avløpsvann og alle typer avfallshåndtering

Prosess for grønne lån

 1. Identifisere grønne intinativ 
  Potensielt grønne finansieringsobjekter identifiseres og verifiseres samtidig som Nordeas ordinære kredittprosess. Grønne prosjekter skal fremme omstillingen til et lavkarbon samfunn og klimavennlig vekst.

 2. Intern evaluering 
  For at et bedriftslån skal kunne klassifiseres som grønt, må investeringen oppfylle en rekke kriterier i henhold til Nordea Green Funding Framework. Dette er kriterer som er basert på ICMAs (International Capital Market Association) Green Funding Principles (GFP). 

 3. Ekstern evaluering
  Grønne prosjekter/tilbud skal verifiseres av en uavhengig part. Nordea samarbeider med Oekom Research. 

 4. Rapportering
  Enkelte krav til årlig rapportering kan stilles fra bankens side, f.eks. energibruk eller bevis på serifikat. 

Finansiering av grønne lån

Rente fastsettes etter nærmere avtale.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager