Et bærekraftig valg for din bedrifts investeringer

Klimakrise og global oppvarming, miljøproblemer, dårlige arbeidsvilkår og fattigdom er en del av verdens utfordringer. Ved å velge fond som har fokus på bærekraft kan du være med å utgjøre en forskjell. 

På denne siden kan du lese om noen av våre fond som tar større hensyn til bærekraftsspørsmål i sine investeringsbeslutninger. Vi gjør omfattende ESG-analyser for å sikre at selskapene vi velger å investere i har en bærekraftig drift gjennom høyt fokus på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. 

Bærekraftige kombinasjonsfond

Nordea Bærekraftig Valg er fondspakker som inkluderer enkle og fleksible fond med ekstra fokus på miljø og sosiale forhold. 

  • Du kan velge mellom fire fond utfra hvilken risikoprofil din bedrift ønsker (Offensiv, Vekst, Balansert og Moderat)
  • Fondene tar særlig hensyn til ESG-faktorer i tråd med Parisavtalen
  • Erfarne forvaltere følger opp fondet for deg og din bedrift

De ulike fondene:

Offensiv: Fondet har omtrent 90 % av investeringen i aksjer og 10 % i renter.

Vekst: Fondet har omtrent 70 % av investeringen i aksjer og resten i renter. 

Balansert: Fondet er omtrent fordelt med 50/50 aksjer og renter.

Moderat: Fondet har omtrent 30 % av investeringen i aksjer og 70 % i renter. 

Nordea Stars-fond

Stars-fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

  • Bidra til å gjøre en forskjell ved å investere bedriftens overskuddslikviditet
  • Gode avkastningsmuligheter over tid
  • Invester i fond som investerer i ulike markeder

3 populære Stars-fond:

Nordea Global Stars Fund

Nordea Norwegian Stars

Nordea Emerging Stars

Nordea Liv Bærekraft

Vår mest solgte investeringsvalg med fokus på bærekraft

  • Investeringer som kombinerer muligheten for økonomisk avkastning og å kunne påvirke samfunnet i positiv retning
  • Sett et grønt fotavtrykk ved å plassere bedriftens overskuddslikviditet i selskaper som fokuserer på miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og etisk forretningsdrift
  • Du kan velge Nordea Liv Bærekraft i flere investeringsprodukter som Fondskonto Bedrift eller som investeringsprofil for bedriftens innskuddspensjon
  • Velg aksjeandel/risikonivå som passer for deg og din bedrift (fra 0 % til 100 % aksjer)

Spørsmål og svar om bærekraft

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager