Bestill tilgang til fondshandel i Nettbank Bedrift

Med dette skjemaet kan fondshandel legges inn i Nettbank Bedrift. Merk: Bedriften må ha Nettbank Bedrift for å få tilgang til Fondshandel. Hvis ikke bedriften har Nettbank Bedrift kan det bestilles herÅpnes i nytt vindu. Etter registrering signerer signaturberettiget med BankID. Bestilling av Fondshandel skal signeres av signaturberettiget med BankID. Når avtalen er klar for signering mottar signaturberettiget en SMS. Dersom du ikke vet hvem som signerer på vegne av selskapet, kan det enkelt sjekkes herÅpnes i nytt vindu.

For bestilling av aksje og fondshandel samtidig, kan det gjøres herÅpnes i nytt vindu

Velg om alle med tilgang til Nettbank Bedrift skal få fondshandel.

Gjør deg kjent med vilkårene Åpnes i nytt vindufor tjenesten og skriv ut eller lagre avtaleteksten på din harddisk.

Hvis du ikke har belastningskonto eller fyller ut denne nå, vil driftskontoen for ordinære gebyrer legges inn som belastningskonto.
Velg "Ja", hvis det er flere med signaturrett i bedriften.