Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Bedriftsdialogen

Bedriftsdialogen gir bedriften full oversikt over pensjonsavtalen og mulighet til selv å administrere den. Bedriftsdialogen er enkel å bruke, i tillegg til at den gir tilgang til viktige nyheter og produktinformasjon. Har din bedrift tjenestepensjon i Nordea Liv og mangler tilgang til Bedriftsdialogen?

  • Elektronisk oversikt over pensjonsavtalen
  • Oversikt over innbetalinger og fakturagrunnlag
  • Detaljopplysninger om de enkelte medlemmene 
  • Elektroniske skjemaer for ajourhold av avtalen 
  • Beregne innskudd for nytt medlem 
  • Tilgang til nyheter og relevant informasjon