Bankavstemming handler om å sørge for at alle transaksjoner som skjer i banken blir registrert i regnskapet. Det fungerer som en kontroll av føringene som skjer i regnskapet. ​

Ofte vil manglende opplysninger om betalinger i regnskapet komme frem ved bankavstemming. Bankavstemming er derfor et viktig verktøy i føringen av et korrekt regnskap og det hjelper bedriften med holde full oversikt over økonomien.​

Vi støtter flere ulike løsninger for bankavstemming. Ta kontakt for å finne løsningen som passer for din bedrift. 

Fordeler med bankavstemming:

  • Ha enkel kontroll på hele regnskapet​
  • Oppdag feil eller manglende inn –og utbetalinger​
  • Minimer tid brukt på føring av regnskap​
  • Høyne kvaliteten på regnskapet​
  • Effektivt og sikkert - 100% riktig betalingsinformasjon 
  • Reduserer kostnader
  • Bedre betalere

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager