Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Fondsliste for bedriftskunder

I fondslisten får du oversikt over fond som tilbys bedriftskunder. Du kan følge med på utviklingen av fondetdin bedrift investerer i, se historisk avkastning og kostnader, samt laste ned faktaark. Fondene er merket med risiko- og avkastningsprofil og du kan se hvordan hvert fond scorer innen ansvarlighet og bærekraft. Du kan også følge utviklingen av dine fond i Nettbank Bedrift.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tors 08.00-19:00 og til 17:00 på fredager
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager