Fondshandel på nett

Ønsker bedriften bedre avkastningsmuligheter på overskuddslikviditet, kan investering i fond være et godt alternativ. Vi tilbyr et stort utvalg av fond som egner seg for ulike risikoprofiler og tidshorisonter.

Fordeler med Fondshandel på nett

  • Gratis tilgang og bruk.
  • Stor fleksibilitet - kjøp og selg når det passer deg.
  • Du kan endre og/eller stoppe transaksjoner og trekk.
  • Du får til enhver tid oversikt over bedriftens beholdning, og alle utførte ordre og transaksjoner.
  • Det er enkelt å følge med på verdiutviklingen av fondene.
  • Du får daglig oppdaterte kurser på alle våre fond.
  • Fond handles enkelt og raskt i Nettbank Bedrift eller Nordea Investor.

Hvilke fond kan du velge?

Nordea tilbyr et stort utvalg fond som er tilgjengelig for handel både i Nettbank Bedrift og Nordea Investor. 

I vår fondsliste finner du oversikt over alle våre fond, utvikling, se priser og flere detaljer og mer detaljert informasjon om de enkelte fondene. 

Se fondslisten med Nordeas egne fond

I tillegg til Nordeas egne fond, kan du velge blant mer enn 400 fond fra populære og velkjente fondsforvaltere i Norden og verden forøvrig.

Fondssparing gir gode avkastningsmuligheter

Sparing i fond kan egne seg for din bedrift dersom dere tenker å plassere penger langsiktig og er villig til å ta risiko.

Som fondshandelskunde får bedriften tilgang til et stort univers av fond med ulike avkastnings- og risikoprofiler og kan starte spareavtaler og/eller sette inn engangsinnskudd.  Du kan velge blant et stort utvalg av Nordeas egne fond og fond fra andre ulike forvaltere. I Nettbank Bedrift får du detaljert transaksjonshistorikk og kan følge verdiutviklingen på fondene, samt få oppdaterte kurser. 

Fondshandel på nett gjør det mulig at flere kan handle fond for bedriften.

Kostnader

Kjøp av fond
ProvisjonKostnad 
Tegningsprovisjon Avhenger av fond*
Forvaltningsprovisjon Avhenger av fond*
Salg av fond
Provisjon Kostnad 
SalgsprovisjonAvhenger av fond*

*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Kom i gang med fondshandel

Bestill Fondshandel på nett

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager