Two persons meeting outside an office are looking at a laptop

Fondshandel på nett

Ønsker bedriften bedre avkastningsmuligheter på overskuddslikviditet, kan investering i fond være et godt alternativ. Vi tilbyr et stort utvalg av fond som egner seg for ulike risikoprofiler og tidshorisonter.

Fordeler for bedriften med Fondshandel på nett

  • Gratis tilgang og bruk.
  • Stor fleksibilitet - kjøp og selg når det passer deg.
  • Du kan endre og/eller stoppe transaksjoner og trekk.
  • Du får til enhver tid oversikt over bedriftens beholdning, og alle utførte ordre og transaksjoner.
  • Det er enkelt å følge med på verdiutviklingen av fondene.
  • Du får daglig oppdaterte kurser på alle våre fond.
  • Fond handles enkelt og raskt i Nettbank Bedrift eller Nordea Investor.

Fondssparing gir gode avkastningsmuligheter

Sparing i fond kan egne seg for din bedrift dersom dere tenker å plassere penger langsiktig og er villig til å ta risiko.

Som fondshandelskunde får bedriften tilgang til et stort univers av fond med ulike avkastnings- og risikoprofiler og kan starte spareavtaler og/eller sette inn engangsinnskudd.  Du kan velge blant et stort utvalg av Nordeas egne fond og fond fra andre ulike forvaltere. I Nettbank Bedrift får du detaljert transaksjonshistorikk og kan følge verdiutviklingen på fondene, samt få oppdaterte kurser. 

Fondshandel på nett gjør det mulig at flere kan handle fond for bedriften.

Kostnader

Kjøp av fond
ProvisjonKostnad 
Tegningsprovisjon Avhenger av fond*
Forvaltningsprovisjon Avhenger av fond*
Salg av fond
Provisjon Kostnad 
SalgsprovisjonAvhenger av fond*

*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Kom i gang med fondshandel

Bestill Fondshandel på nett

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Kontakt oss