Slik bestiller du Fondshandel på nett

Du benytter Fondshandel på nett når du handler fond. Denne tjenesten er en del av Nettbank Bedrift.

For å handle må bedriften

 • være registrert som kunde
 • ha avtale om Nettbank Bedrift
 • ha avtale om Fondshandel på nett

For deg som er kunde med nettbankavtale

Slik bestiller du Fondshandel på nett:

 • Fyll ut og signer Nettbank Bedrift-avtale - Skjema D
 • For nye brukere må Nettbank Bedrift-avtale - Skjema C + D fylles ut
 • Alle dokumenter må signeres av signaturberettiget iht. firmaattest.
 • Send inn til din rådgiver enten scannet eller per post til
  Nordea, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

For deg som er kunde men ikke har nettbankavtale

Slik bestiller du Nettbank Bedrift og Fondshandel på nett:

 • Bestill Nettbank Bedrift i vår online løsning
 • Fyll ut og signer Nettbank Bedrift-avtale - Skjema D
 • For nye brukere må Nettbank Bedrift-avtale - Skjema C + D fylles ut
 • Alle dokumenter må signeres av signaturberettiget iht. firmaattest.
 • Send inn til din rådgiver enten scannet eller per post til
  Nordea, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

For deg som ikke er kunde

Slik blir du kunde, bestiller Nettbank Bedrift og Fondshandel på nett:

 • Registrer bedriften som kunde i vår online løsning
 • Ved opprettelse av kundeforhold vil bedriften få tilgang Nettbank Bedrift 
 • Bestille deretter tilgangen digitalt eller eller fyll ut og signer Nettbank Bedrift-avtale - Skjema D
 • For nye brukere må Nettbank Bedrift-avtale - Skjema C + D fylles ut
 • Alle dokumenter må signeres av signaturberettiget iht. firmaattest.
 • Sende inn til din rådgiver enten scannet eller per post til
  Nordea, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager