Nettbank og konto

En sunn bedrift kjennetegnes ved at de har oversikt over sine kontantstrømmer, kontroll på likviditeten i selskapet og optimal struktur på sine kontosystemer

Gode verktøy for å ha oversikt over likviditeten

Nettbank

Våre nettbaserte betalings- og informasjonstjenester for små og mellomstore bedrifter, og for større konsern

Les om våre nettbanker

Mobilbank Bedrift

Få nettbanken på mobilen. Appen finnes for iPhone og Android

Les om Mobilbank Bedrift

Automatisering og bankintegrasjon

Effektiv håndtering av inn- og utbetalinger gjennom integrerte regnskaps- og ERP systemer

Les om bankintegrasjon

Konto og kontosystem

Oversikt over kontoer til den daglige driften, også for valuta. Har bedriften mer enn to driftskonti? Optimaliser kapitalutnyttelse og minimer behovet for kreditt ved å benytte et fleksibelt konto-oppsett

Les om konto og kontosystem

Bankavstemming

Er alle transaksjoner som skjer i banken, registrert i regnskapet? Forenkle overføring av informasjon om transaksjoner til regnskapssystem

Les om bankavstemming

Nordea API Market

Med API-er kan dine og Nordeas systemer kommunisere i sanntid og automatisk utføre oppgaver som nå håndteres på separate plattformer. Få tilgang til informasjon og tjenester hvor og når som helst.

Les mer om API-er

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager