Hva er Fondskonto Bedrift?

Fondskonto er et fleksibelt forsikringsspareprodukt i Nordea Liv der bedrifter, investeringsselskaper, stiftelser og legater kan spare i fond eller porteføljer av fond.

Investér et beløp én eller flere ganger og bytt fond uten kostnader, eller at det utløser skatt i investeringsperioden. Fondskonto gir muligheten til å spre investeringene i et stort utvalg aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og eiendomsfond til ønsket aksjeandel eller risikonivå. Investeringsprofilene kan enten bestå av aktivt forvaltede fond eller indeksfond. 

I tillegg til at du kan foreta fondsbytte uten skatterelisasjon og kostnadsfrie uttak, har Fondskonto et forsikringselement. Det innebærer at saldoen pluss 1 % utbetales til eier av avtalen dersom den forsikrede dør. Det passer spesielt godt å spare i Fondskonto ved langsiktig sparing (tre år eller mer).

Fondskonto passer for bedrifter og investeringsselskap som ønsker en enkel og oversiktlig sparing, og muligheten til å samle flere typer investeringer i én avtale.

Fondskonto gir bedriften valgfrihet

Bedriften får tilgang til Nordeas investeringsprofiler med valgfri aksjeandel. Velg mellom aktiv- eller indeksforvalting, og om dere ønsker valutasikring. Dere får også tilgang til et stort utvalg bærekraftige fond. De fleste av investeringsprofilene våre følger Nordeas markedssyn (GAAS) automatisk. Du kan følge verdiutviklingen i Persondialogen. Logg inn her!.

Fordeler med Fondskonto

Gjennom Fondskonto får bedriften tilgang til et stort utvalg av fond som forvaltes av verdensledende fondsforvaltere.

 • Spre investeringene i ulike typer fond, med oversikt i én samlet avtale.
 • Få tilgang til flere institusjonelle fond. Høyere minsteinnskudd, men lavere årlige kostnader.
 • Tilgang til et stort utvalg bærekraftige fond.
 • Rask og enkel etablering med BankID.
 • Ingen innskuddskostnad, bindingstid og med ubegrenset kostnadsfrie uttak.
 • Bytt fond uten at det utløser skatt i investeringsperioden.
 • Skatterapportering gjøres automatisk av Nordea Liv.
 • Fondskontoen kan benyttes som pant i forbindelse med verdipapirfinansiering i Nordea Private Banking.
 • Avkastningen beskattes først ved uttak fra avtalen. Den skattepliktige avkastningen deles opp i aksjeavkastning (beskattes ikke i hht. Fritaksmetoden) og renteavkastning (skattesats 22 %).

De mest populære fondene i Fondskonto

Investeringsprofilene - Aktiva, Aktiva Bedrift og Bærekraft

I investeringsprofilene fordeles investeringen både i Nordeas egne fond og eksterne fond. Målet er høyest mulig avkastning innenfor valgt risikonivå (investeringsprofilens aksjeandel). Du kan velge blant seks ulike investeringsprofiler med ulik risiko/aksjeandel mellom 10 % og 100 %. Aktiva Bedrift er valutasikret. Vi optimaliserer kontinuerlig investeringen din gjennom kjøp og salg av fond, og følger løpende opp investeringen.

Kostnader
Kostnader for Fondskonto
Spesifikasjon Kostnader
Innskuddskostnad0,00 %
Årlig administrasjonskostnad beregnet månedlig av saldo*)

Saldo på Fondskonto:

 • 0-10 mill.: 0,3 %
 • 10 mill. - 25 mill.: 0,2 %
 • Over 25 mill.: 0,1 %

Fondsbytte

0,00 %

Forsikringskostnad

Se egen tabell "Forsikringskostnad"

Fondskostnad

Se egen tabell "Kostnader i underliggende fond"

*) Fondskonto-avtaler som etableres i spareroboten Nora har ingen årlig administrasjonskostnad, men tilbys et begrenset fondsutvalg.

Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversikten.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.Åpnes i nytt vindu


Forsikringskostnad - Priseksempel ved saldo 100 000 kroner (Forsikringssum 1 000 kroner)
AlderÅrlig pris
30 årkr 0,97
40 årkr 1,68
50 årkr 3,88
60 årkr 10,62
70 årkr 31,20
80 årkr 92,00
Kostnader i underliggende fond
FondÅrlig forvaltningskostnad
Aktiva 100,49 %
Aktiva 300,79 %
Aktiva 500,99 %
Aktiva 651,09 %
Aktiva 801,19 %

Aktiva 100

1,29 %

Nordea Liv Indeksforvaltning 10-100

0,30 % 
Øvrige fond Fra 0,15 % til 2,00 %

Kostnaden er hensyntatt i kursen fra fondsforvalter.


Kostnader for porteføljefond Aktiva Bedrift
PorteføljefondForvaltningskostnad
-ikke-medlemmer*
Forvaltningskostnad
-medlemmer* og bedrifter
Aktiva Bedrift 100,49 %0,29 %
Aktiva Bedrift 300,79 %0,39 %
Aktiva Bedrift 500,99 %0,49 %
Aktiva Bedrift 651,09 %0,69 %
Aktiva Bedrift 801,19 %0,79 %
Aktiva Bedrift 1001,29 %0,99 %
Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond, kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Vil du opprette Fondskonto Bedrift?

Fyll ut kontaktskjema eller ring 23 20 60 02.

Fyll ut kontaktskjema

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager