Fondskonto for bedrifter

Med nye skatteregler er Fondskonto nå også tilgjengelig for investeringsselskap og bedrifter. Investeringene kan fordeles mellom aksjefond, rentefond, obligasjonsfond og eiendomsfond - alt i én avtale. Bytt fond uten at dette utløser skatt i investeringsperioden.

Hva er Fondskonto for bedrift?

Fondskonto er et fleksibelt forsikringsspareprodukt i Nordea Liv der bedrifter, investeringsselskaper, stiftelser og legater kan spare i fond eller porteføljer av fond.

Investér et beløp én eller flere ganger og bytt fond uten kostnader, eller at det utløser skatt i investeringsperioden. Fondskonto gir muligheten til å spre investeringene i et stort utvalg aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og eiendomsfond til ønsket aksjeandel eller risikonivå. Porteføljene kan enten bestå av aktivt forvaltede fond eller indeksfond. 

Fondskonto velges også på grunn av fondsbytte uten skatterealisasjon og kostnadsfrie uttak. Fondskonto har et forsikringselement som utbetaler saldoen pluss 1 % til eier av avtalen dersom den forsikrede dør. Det passer spesielt godt å spare i Fondskonto ved langsiktig sparing (tre år eller mer).

Fondskonto passer for bedrifter og investeringsselskap som ønsker en enkel og oversiktlig sparing, og muligheten til å samle flere typer investeringer i én avtale.

Fondskonto gir bedriften

Tilgang til Nordeas porteføljefond med valgfri aksjeandel. Velg mellom aktivt forvaltede porteføljer, valutasikrede og ikke-valutasikrede porteføljer eller indeksforvaltede porteføljer. Dere får også tilgang til et stort utvalg bærekraftige fond. De fleste av våre porteføljer følger Nordeas markedssyn (GAAS) automatisk. Du kan følge verdiutviklingen av fondene på dine sider ved å logge inn på nordealiv.noÅpnes i nytt vindu.

Fordeler med Fondskonto

Gjennom Fondskonto får bedriften tilgang til et stort utvalg av fond som forvaltes av verdensledende fondsforvaltere.

 • Spre investeringene i ulike typer fond, med oversikt i én samlet avtale.
 • Få tilgang til flere institusjonelle fond. Høyere minsteinnskudd, men lavere årlige kostnader.
 • Tilgang til et stort utvalg bærekraftige fond.
 • Rask og enkel etablering med BankID.
 • Ingen innskuddskostnad, bindingstid og med ubegrenset kostnadsfrie uttak.
 • Bytt fond uten at det utløser skatt i investeringsperioden.
 • Skatterapportering gjøres automatisk av Nordea Liv.
 • Fondskontoen kan benyttes som pant i forbindelse med verdipapirfinansiering i Nordea Private Banking.
 • Avkastningen beskattes først ved uttak fra avtalen. Den skattepliktige avkastningen deles opp i aksjeavkastning (beskattes ikke i hht. Fritaksmetoden) og renteavkastning (skattesats 22 %).

De mest populære fondene i Fondskonto

Porteføljefondene - Aktiva, Aktiva Bedrift og Bærekraft

I porteføljene fordeles investeringen både i Nordeas egne fond og eksterne fond. Målet er høyest mulig avkastning innenfor valgt risikonivå (porteføljens aksjeandel). Du kan velge mellom seks ulike porteføljeprofiler med ulik risiko/aksjeandel mellom 10 % og 100 %. Aktiva Bedrift-porteføljene er valutasikret. Vi optimaliserer kontinuerlig investeringen din gjennom kjøp og salg av fond, og følger løpende opp investeringen.

Kostnader
Kostnader for Fondskonto
Spesifikasjon Kostnader
Innskuddskostnad0,00 %
Årlig administrasjonskostnad beregnet månedlig av saldo*)

Saldo på Fondskonto:

 • 0-10 mill.: 0,3 %
 • 10 mill. - 25 mill.: 0,2 %
 • Over 25 mill.: 0,1 %

Fondsbytte

0,00 %

Forsikringskostnad

Se egen tabell "Forsikringskostnad"

Fondskostnad

Se egen tabell "Kostnader i underliggende fond"

*) Fondskonto-avtaler som etableres i spareroboten Nora har ingen årlig administrasjonskostnad, men tilbys et begrenset fondsutvalg.

Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversiktenÅpnes i nytt vindu.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.Åpnes i nytt vindu


Forsikringskostnad - Priseksempel ved saldo 100 000 kroner (Forsikringssum 1 000 kroner)
AlderÅrlig pris
30 årkr 0,97
40 årkr 1,68
50 årkr 3,88
60 årkr 10,62
70 årkr 31,20
80 årkr 92,00
Kostnader i underliggende fond
FondÅrlig forvaltningskostnad
Aktiva 100,49 %
Aktiva 300,79 %
Aktiva 500,99 %
Aktiva 651,09 %
Aktiva 801,19 %

Aktiva 100

1,29 %

Nordea Liv Indeksforvaltning 10-100

0,30 % 
Øvrige fond Fra 0,15 % til 2,00 %

Kostnaden er hensyntatt i kursen fra fondsforvalter.


Kostnader for porteføljefond Aktiva Bedrift
PorteføljefondForvaltningskostnad
-ikke-medlemmer*
Forvaltningskostnad
-medlemmer* og bedrifter
Aktiva Bedrift 100,49 %0,29 %
Aktiva Bedrift 300,79 %0,39 %
Aktiva Bedrift 500,99 %0,49 %
Aktiva Bedrift 651,09 %0,69 %
Aktiva Bedrift 801,19 %0,79 %
Aktiva Bedrift 1001,29 %0,99 %

*Medlem eller ikke-medlem?
Dersom du har pensjonsavtale i Nordea Liv gjennom arbeidsgiver, kan du som "medlem" investere i Aktiva Bedrift til samme pris som for våre bedriftskunder. For andre "ikke-medlemmer" påløper en årlig produksjonskostnad for midler investert i Aktiva Bedrift fra 0,2-0,5 % avhengig av hvilken risikoprofil som er valgt.

Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond, kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kontakt oss om Fondskonto

For å opprette Fondskonto for bedrift, send oss en melding nedenfor eller ring Kundeservice på 232 06002.

Kontakt oss om Fondskonto