Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Fondskonto for bedrifter

Med nye skatteregler er Fondskonto nå også tilgjengelig for investeringsselskap og bedrifter. Investeringene kan fordeles mellom aksjefond, rentefond, obligasjonsfond og eiendomsfond - alt i én avtale. Bytt fond uten at dette utløser skatt.

Fordeler med Fondskonto for bedrifter

 • Tilgang til et stort fondsutvalg som forvaltes av noen av verdens ledende fondsforvaltere. Dette gir deg mulighet til å spre investeringene i ulike typer fond, som vil være oversiktlig samlet i én avtale. 
 • Tilgang til Nordeas porteføljefond med valgfri aksjeandel. Velg mellom aktivt forvaltede porteføljer, valutasikrede og ikke-valutasikrede porteføljer eller indeksforvaltede porteføljer. Alle følger Nordeas markedssyn (GAAS) automatisk. 
 • Tilgang til en rekke institusjonelle fond. Disse har ofte krav til et høyere minsteinnskudd, men har lavere årlige kostnader.
 • Tilgang til et stort utvalg bærekraftige fond.
 • Rask og enkel etablering med BankID.
 • Ingen innskuddskostnad.
 • Ingen bindingstid og ubegrenset antall kostnadsfrie uttak.
 • Bytt fond uten at dette utløser skatt.
 • Følg verdiutviklingen av fondene på dine sider. Logg inn på nordealiv.no.
 • Avkastningen beskattes først ved uttak fra avtalen. Den skattepliktige avkastningen deles opp i aksjeavkastning (beskattes ikke i hht. Fritaksmetoden) og renteavkastning (skattesats 22 %).
 • Skatterapportering gjøres automatisk av Nordea Liv.

Er du privatkunde og ønsker Fondskonto? 

Klikk her 

Hva er Fondskonto for bedriftskunder

Fondskonto i Nordea Liv er et fleksibelt forsikringsspareprodukt der også bedrifter og investeringsselskaper kan spare i fond eller porteføljer av fond.

Investér beløp én eller flere ganger og bytt fond uten kostnader eller at det utløser skatt. Fondskonto har et forsikringselement som utbetaler saldoen pluss 1 % til eier av avtalen dersom den forsikrede dør.

Fondskonto passer spesielt godt til langsiktig sparing (tre år eller mer).

Hvilke bedrifter passer Fondskonto for?

Fondskonto er med sin enkelthet, fleksibilitet, valgfrihet og skattefordel et populært alternativ til tradisjonell fondssparing.

Fondskonto passer for bedrifter og investeringsselskap som ønsker en enkel og oversiktlig sparing, og muligheten til å samle flere typer investeringer på én avtale. 

Fondskonto gir muligheten til å spre investeringene i et stort utvalg aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond og eiendomsfond til ønsket aksjeandel eller risikonivå. Start fondssparingen for eksempel i et kombinasjonsfond eller porteføljefond som består av en blanding av aksje- og rentefond. Disse porteføljene kan enten bestå av aktivt forvaltede fond eller indeksfond. Fondskonto velges også på grunn av fondsbytte uten skatterealisasjon og kostnadsfrie uttak.

Aktiva og Aktiva Bedrift – porteføljefond

Dette er de mest populære fondene i Fondskonto.

Med Aktiva- og Aktiva Bedrift-porteføljene fordeles investeringen både i Nordeas egne fond og i eksterne fond. Målet er høyest mulig avkastning innenfor det valgte risikonivået (porteføljens aksjeandel). Du kan velge mellom seks ulike Aktiva- og Aktiva Bedrift-porteføljer med tilhørende risikoprofil/aksjeandel: 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % og 100 %. Aktiva Bedrift-porteføljene er valutasikret.

Bedriftens fordeler med Aktiva og Aktiva Bedrift

 • Du kan oppnå god avkastning på sparingen din. 
 • Du får et ferdig porteføljefond tilpasset risikoprofilen din.
 • Vi følger opp investeringen din.
 • Mål om løpende avkastning gjennom rebalansering (vi optimaliserer kontinuerlig investeringen din gjennom kjøp og salg av fond).

Kontakt oss om Fondskonto

For å opprette Fondskonto for bedrift, send oss en melding nedenfor eller ring Kundeservice på 232 06002.

Kontakt oss om Fondskonto
Kostnader

Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond, kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.