Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Fondskonto for bedrifter

Med nye skatteregler er Fondskonto nå også tilgjengelig for investeringsselskap og bedrifter. Investeringene kan fordeles mellom aksjefond, rentefond, obligasjonsfond og eiendomsfond - alt i én avtale. Bytt fond uten at dette utløser skatt i investeringsperioden.

Hva er Fondskonto for bedrift?

Fondskonto er et fleksibelt forsikringsspareprodukt i Nordea Liv der bedrifter, investeringsselskaper, stiftelser og legater kan spare i fond eller porteføljer av fond.

Investér et beløp én eller flere ganger og bytt fond uten kostnader, eller at det utløser skatt i investeringsperioden. Fondskonto gir muligheten til å spre investeringene i et stort utvalg aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og eiendomsfond til ønsket aksjeandel eller risikonivå. Porteføljene kan enten bestå av aktivt forvaltede fond eller indeksfond. 

Fondskonto velges også på grunn av fondsbytte uten skatterealisasjon og kostnadsfrie uttak. Fondskonto har et forsikringselement som utbetaler saldoen pluss 1 % til eier av avtalen dersom den forsikrede dør. Det passer spesielt godt å spare i Fondskonto ved langsiktig sparing (tre år eller mer).

Fondskonto passer for bedrifter og investeringsselskap som ønsker en enkel og oversiktlig sparing, og muligheten til å samle flere typer investeringer i én avtale.

Fondskonto gir bedriften

Tilgang til Nordeas porteføljefond med valgfri aksjeandel. Velg mellom aktivt forvaltede porteføljer, valutasikrede og ikke-valutasikrede porteføljer eller indeksforvaltede porteføljer. Dere får også tilgang til et stort utvalg bærekraftige fond. De fleste av våre porteføljer følger Nordeas markedssyn (GAAS) automatisk. Du kan følge verdiutviklingen av fondene på dine sider ved å logge inn på nordealiv.noÅpnes i nytt vindu.

Fordeler med Fondskonto

Gjennom Fondskonto får bedriften tilgang til et stort utvalg av fond som forvaltes av verdensledende fondsforvaltere.

  • Spre investeringene i ulike typer fond, med oversikt i én samlet avtale.
  • Få tilgang til flere institusjonelle fond. Høyere minsteinnskudd, men lavere årlige kostnader.
  • Tilgang til et stort utvalg bærekraftige fond.
  • Rask og enkel etablering med BankID.
  • Ingen innskuddskostnad, bindingstid og med ubegreset kostnadsfrie uttak.
  • Bytt fond uten at det utløser skatt i investeringsperioden.
  • Skatterapportering gjøres automatisk av Nordea Liv.
  • Fondskontoen kan benyttes som pant i forbindelse med verdipapirfinansiering i Nordea Private Banking.
  • Avkastningen beskattes først ved uttak fra avtalen. Den skattepliktige avkastningen deles opp i aksjeavkastning (beskattes ikke i hht. Fritaksmetoden) og renteavkastning (skattesats 22 %).

Er du privatkunde eller Private Banking?

Vi tilbyr Fondskonto også for deg privat. Her kan du lese mer om vårt tilbud til deg som privatkunde.

Er du Private Banking kunde får du Aktiv Forvaltning i Fondskonto både privat og for bedriften. Les mer om Fondskonto Aktiv Forvaltning her.

De mest populære fondene i Fondskonto

Porteføljefondene - Aktiva, Aktiva Bedrift og Bærekraft

I porteføljene fordeles investeringen både i Nordeas egne fond og eksterne fond. Målet er høyest mulig avkastning innenfor valgt risikonivå (porteføljens aksjeandel). Du kan velge mellom seks ulike porteføljeprofiler med ulik risiko/aksjeandel mellom 10 % og 100 %. Aktiva Bedrift-porteføljene er valutasikret. Vi optimaliserer kontinuerlig investeringen din gjennom kjøp og salg av fond, og følger løpende opp investeringen.

Kostnader
Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond, kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kontakt oss om Fondskonto

For å opprette Fondskonto for bedrift, send oss en melding nedenfor eller ring Kundeservice på 232 06002.

Kontakt oss om Fondskonto