Vår forvaltningsfilosofi

Utgangspunktet for vår forvaltning av dine investeringer er en klar investeringsplan som bygger på dine økonomiske forhold og ønsker om hvordan formuen skal forvaltes. Med en tydelig definisjon av ønsket risikoprofil og forventet avkastning, tilbyr vi en forvaltning med et langsiktig investeringsperspektiv. 

Vårt team av profesjonelle kapitalforvaltere styrer dine investeringer innenfor avtalte investeringsrammer. Aktiv Forvaltning har en porteføljestruktur hvor investeringene settes sammen og kombineres ved bruk av spesialtilpassede aksje- og obligasjonsfond. Investeringsuniverset omfatter både norske og utenlandske aksje- og obligasjonsfond, både internt og eksternt forvaltede fond.

Med Aktiv Forvaltning kan du velge mellom forskjellige fondsporteføljer med globalt fokus og forskjellige risikoprofiler.

Tjenesten gir deg mulighet til å velge aktiv forvaltning av aksje, - eller balanserte porteføljer (aksjer og renter) i et globalt investeringsunivers.

Fondskonto Aktiv- Forvaltning tilbys til:

Privatpersoner, bedrifter, stiftelser og organisasjoner med et minste investeringbeløp på 2 millioner kroner, og som ønsker en profesjonell og langsiktig forvaltning. Private Banking har, i samarbeid med Investment Management og Nordea Liv, fullmakt til å løpende utføre endringer i porteføljen innenfor rammen av oppdraget. Endringene utføres i en Fondskonto avtale uten at det utløses skatt i investeringsperioden.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Robert Næss forklarer

Hør Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Investment Management og Porteføljeansvarlig for Fondskonto Aktiv Forvaltning, beskrive poduktet. 

Han er godt kjent i markedet for sin stabile aksjehandelsprosess og hans fond har flere år på rad vunnet priser for beste avkastning og forvaltning over tid. 

Aktiv forvaltning i Fondskonto

Et globalt team med forvaltere fra anerkjente forvaltnings hus innen kapitalforvaltning, finansanalyse og aksjemegling gir deg:

 • En skreddersydd og eksklusiv forvaltningstjeneste.
 • Ulike fondsporteføljer med forskjellige risikoprofiler.
 • Løpende endringer i porteføljene uten realisasjon og dermed uten at det utløser skatt.
 • Midlene kan flyttes ut av Aktiva Forvaltning og over i Nordeas øvrige fond (i Fondskonto), uten at det utløser skatt.
 • Bytte av investeringsstrategi uten at det utløser skatt.
 • Rask og enkel etablering med BankID.
 • Ingen innskuddskostnad og med degressiv fondskostnad. 
 • Ingen bindingstid og ubegrenset antall kostnadsfrie uttak (3-5 virkedager for uttak).
 • Investeringsuniverset omfatter både norske og utenlandske aksje- og obligasjonsfond, både internt og eksternt forvaltede fond.
 • Fondskontoen kan benyttes som pant i forbindelse med verdipapirfinansiering i Nordea Private Banking.
 • Skatterapportering gjøres automatisk av Nordea Liv.

Faktaark Fondskonto Aktiv Forvaltning

Nøkkelinformasjon Fondskonto Aktiv ForvaltningÅpnes i nytt vindu

Full åpenhet

Selv om du overlater investeringsansvaret til Nordea, er vi opptatt av at du skal kunne følge med på utviklingen i porteføljen. De verdipapirene vi investerer i, kan du følge på dine sider. Logg inn på nordealiv.noÅpnes i nytt vindu. Du mottar dessuten månedlig en avkastningsrapport og en oversikt over investeringene dine. Du får også en porteføljekommentar hvor du kan lese hvordan vi har investert formuen din, og hvilke forhold som har bidratt til utviklingen i avkastning. 

Velg Fondskonto Aktiv Forvaltning

Hvis denne tjenesten er av interesse, er du velkommen til å kontakte din Private Banking rådgiver. For nye kunder kontakt oss nedenfor.

Kontakt oss i Private Banking