Personlig rådgivning

Private Banking handler om mennesker, og derfor er relasjonen mellom deg og rådgiveren grunnlaget i tilbudet vårt.

Din egen Private Banker

Få tilgang til et nettverk av eksperter.

Som kunde i Private Banking får du en egen rådgiver som har tid til å bli godt kjent med deg og målene dine. En du kan utveksle ideer og tanker med, og som kan hjelpe deg med både dagligdagse spørsmål og planer for fremtiden. I tjenesten vi leverer til deg, er det viktig at vi har et helhetlig perspektiv slik at vi kan utvikle det fulle potensialet for formuen din på best mulig måte.

Private Banking-rådgiveren din er den primære kontaktpersonen i Nordea og din personlige veileder til det omfattende tilbudet vårt og servicen vi leverer. Rådene og tjenestene bygger på Nordeas omfattende kompetanse og store ressurser. Gjennom Private Banking får du tilgang til all den ekspertisen du trenger. Enten ordner vi et møte med våre egne spesialister med spisskompetanse, eller så setter vi deg i kontakt med eksperter i nettverket vårt.

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Kontakt oss

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.