Personlig relasjon

Private Banking jobber med mennesker, og relasjonen mellom deg og din Private Banking-rådgiver er hjørnesteinen i tilbudet vårt.

Din egen Private Banker

Få tilgang til et nettverk av eksperter

Som kunde i Nordea Private Banking får du din egen engasjerte rådgiver som vil ha tid til å bli godt kjent med deg og dine ønsker. Ved hjelp av vår helhetlige tilnærming finner vi ut hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere hele potensialet i formuen din, nå og i fremtiden.
Private Banking-rådgiveren er primærkontakten din i Nordea og din personlige veileder til det brede tilbudet vårt. Rådgivningen og tjenestene er basert på Nordeas omfattende kompetanse, fagkunnskap og ressurser. I Private Banking får du alltid hjelp av eksperter. Vi arrangerer enten et møte med våre egne spesialister, eller så setter vi deg i kontakt med eksperter i nettverket vårt.