Juridiske tjenester

Formuesforvaltning handler også om å ta de riktige juridiske valgene. Som Private Banking-kunde i Nordea får du tilgang til høyt utdannede og dyktige jusspesialister som vil hjelpe deg med forståelsen av juridiske spørsmål.

Noen spørsmål å tenke på er

  • Arveplanlegging
  • Familierett; herunder fremtidsfullmakt, ektepakt og samboerkontrakt
  • Optimalisering av din eierstruktur
  • Generasjonsskifte i bedriften 
  • Formue i utlandet
  • Informasjon om skatteregler

Familierett

Våre eksperter på familierett hjelper deg med å sikre formuen for deg, og for dine barn og barnebarn. For eksempel kan vi rådgi om viktige dokumenter som testamenter, ektepakter og samboeravtaler.
Hvis det har skjedd en større endring i livet ditt, kan det hende du ønsker å snakke om de juridiske og økonomiske aspektene rundt dette med våre eksperter på familierett.

Planlegg arven

Erfaringsmessig vil en planlagt overføring av verdier kunne sikre gode løsninger for familien slik at man unngår fremtidige konflikter. Ved å planlegge i forkant kan man også sikre gode skattemessige løsninger. Våre advokater i Nordea Private Banking kan hjelpe deg og familien din med råd og veiledning hvis du ønsker å overføre midler til neste generasjon eller andre nær deg.

Informasjon om skatteregler

Investeringsrådgivning kan også føre til spørsmål om skattemessige konsekvenser. Skattereglene er kompliserte og i konstant endring, og kan derfor være vanskelige å danne seg en oversikt over. Våre jurister kan veilede deg og familien din i skattespørsmål.

Selge eller kjøpe en virksomhet

Som bedriftseier kan det oppstå mulighet for å utvide eller selge bedriften. I Nordea Private Banking har vi egne jurister/advokater som kan være din diskusjonspartner og rådgiver i en slik prosess. Private Banking-rådgiveren kan også hjelpe deg med å forvalte overskuddet av salget.

Planlegging av generasjonsskifte

Har du tenkt på hvem som skal overta selskapet når du ønsker å trekke deg tilbake? Skal en eller flere av barna dine ta over ansvaret? Hvordan løser du dette på best mulig måte slik at du unngår konflikter mellom søsken og andre slektninger? Og hvordan skal du ivareta dine egne økonomiske interesser etter et salg? Disse og andre spørsmål kan det være lurt å diskutere i god tid, både med familien, Private Banking-rådgiveren din og våre jurister.

Nettverk av eksperter som kan hjelpe deg

Hvordan kan du sikre formuen for fremtiden? Vi håndterer juridiske spørsmål knyttet til formuesplanlegging for velstående personer, selskaper og stiftelser. Vi setter deg i kontakt med våre egne juridiske spesialister, eller med våre eksterne samarbeidspartnere.