Invester i fremtiden

Hva ligger ditt hjerte nært, og hvordan ønsker du å bidra til et bedre samfunn? Kanskje er det gjennom å gjøre en innsats for miljø, helse og forskning? Eller bedre arbeidsvilkår, likestilling og rettferdighet? Uansett hva som interesserer deg mest, kan vi bistå med rådgivning.

Som en av Europas største banker har vi mye kunnskap om ansvarlige investeringer. I en fremtid som står overfor store utfordringer, vet vi hvor viktig det er å identifisere selskaper som jobber for varig forbedring, som har en langsiktig bærekraftig forretningsmodell, og som er rustet for fremtiden. Når du for eksempel investerer i fond og pensjonsløsninger, skal du kjenne deg trygg på at det er en god investering for deg – men også for samfunnet. 

Hvis du vil bidra til samfunnet på en mer direkte måte, for eksempel gjennom et øremerket prosjekt, kan du snakke med oss om filantropi. Det finnes mange måter vi kan beskytte fremtidige generasjoner og verden vi etterlater oss på. 

Vi kan hjelpe deg i disse situasjonene

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon.

Kontakt oss

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.