Å flytte sammen

Å flytte sammen er et naturlig og ofte et litt spennende steg i et forhold. Og når dere er i full gang med å velge sofa, er det kanskje ikke så nærliggende å tenke på hva som vil skje hvis dere skulle skille lag. Men det kan få store konsekvenser for økonomien din. 

Vi vil gi deg en grunnforståelse av hva du må tenke på, og har fått hjelp av Gry Fremstad, advokat i Nordea Private Banking, som svarer på spørsmålene våre.

Hvorfor er det så viktig å tenke seg om først?

«Når kjærligheten går inn, går vettet ut», sies det. Jeg møter daglig mennesker som skulle ønske at de hadde orket eller våget å tenke seg om i begynnelsen av forholdet. Folk som har tapt mye penger. Rådet mitt er å prate med kjæresten din selv om du kanskje synes det er vanskelig, og fremfor alt finne ut hvordan reglene er for å se om de samsvarer med deres ønsker. 

Aller best er det om dere tar kontakt med en jurist før dere flytter sammen, som kan gi råd og hjelpe til med nødvendig papirarbeid; eksempelvis en samboeravtale og et testament. Det koster litt, men er vel verdt pengene.

Gry Fremstad

Gry Fremstad, advokat i Nordea Private Banking, gir deg her en grunnforståelse av hva du bør tenke på når du skal sette opp en samboeravtale.

Når regnes man som samboere?

To som lever sammen i et ekteskapsliknede forhold og har et økonomisk fellesskap uten å være gift, defineres som samboere. Men grensene er flytende. For eksempel må man ikke bo sammen 100 prosent av tiden for å regnes som samboere. Men husk at du har en plikt til å melde flytting til Folkeregisteret innen 8 dager etter at dere har flyttet sammen

Ikke lovregulert

Mange er ikke klar over at det økonomiske oppgjøret mellom samboere ikke er lovregulert. Det er derfor det er så viktig å opprette en samboeravtale. Hvilke gjenstander eier man alene og hvilke eier man i sameie? 

Hvem eier boligen?

Har du en leilighet som du kjøpte før dere traff hverandre, så regnes den ikke som felles eiendom i samboerskapet. Hvis du kjøper en bolig for at dere skal flytte inn i den sammen, så har heller ikke samboeren din automatisk rett til halve verdien dersom dere skiller lag. Dersom dere kjøper leiligheten i fellesskap og du går inn med mest penger, er det naturlig å fordele eierbrøken etter kjøpesummen. Dersom fordelingen skal være en annen, anbefales det at dette  avtales gjennom f.eks. en samboeravtale.

Eksempel på samboeravtale

Det er lurt å ha satt opp en avtale dere i mellom i forhold til hvordan løse det økonomiske hvis noe skulle skje. Som samboere anbefaler vi dere å se på samboeravtale som et alternativ.

Eksempel på samboeravtaleÅpnes i nytt vindu

Hvis det verste skulle skje

Det er viktig å vite at samboere normalt ikke arver hverandre hvis den ene skulle dø. Hvis dere ikke har felles barn, har ikke samboeren din arverett etter deg (forutsatt at det ikke er opprettet et testament). Dine verdier vil dermed arves av dine slektsarvinger. Det kan i realiteten bety at halve verdien av det dere har kjøpt sammen, inklusive bolig, må betales ut til din samboers arvinger. 

Dersom dere har felles barn, har du som samboer rett på en arv tilsvarende fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4G). Pr. mars 2018 utgjør 4 G kr 374 536. Hvis dere har felles barn, kan du også på visse betingelser sitte i uskiftet bo med felles bolig med innbo, samt bil og fritidseiendom med innbo som dere begge har disponert. 

Hvis du eller samboeren din har barn fra før, er det ekstra viktig å være klar over hvilke regler som gjelder. Er det særkullsbarn med i bildet, har de rett til å få sin arv umiddelbart - dersom de ikke samtykker til at gjenlevende samboer kan sitte i uskiftet bo.   

Selv om dere ikke arver hverandre etter loven, kan din samboer likevel automatisk stå som  mottaker på pensjons- eller livsforsikringen din. Skulle det skje deg noe, kan det være samboeren din som får utbetalingene (og ikke barna dine). Hvis du vil endre mottaker, bør du sjekke med forsikringsselskapet der du tegnet forsikringen.

Vil du unngå at samboeren din står på bar bakke, men likevel ikke ønsker å testamentere boligen m.m. til ham eller henne, finnes det andre alternativer som det kan være verdt å vurdere. For eksempel kan dere tegne en livsforsikring eller gjennom testament gi en bruksrett til felles bolig.

Til slutt

Til slutt vil jeg si at det viktigste er at man kjenner til reglene og at disse kan påvirkes blant annet ved å opprette samboerkontrakt og testament. Og – uavhengig av hvordan reglene er utformet, gir en skriftlig og presis samboeravtale og et testament en forutberegnelighet som kan være gull verd i en vanskelig situasjon.   

Sjekkliste for samboerkontrakt

 • Begges navn og fødselsnummer
 • Eierforhold til fast eiendom
 • Liste over eiendeler ved avtalens inngåelse
 • Liste over eiendeler ervervet i fellesskap
 • Livsforsikring med gjensidige begunstigelse eller som er tegnet på hverandres liv
 • Gjeldsansvar og utgiftsdekning
 • Arv, gaver, verdipapirer, bankinnskudd, avkastninger og verdistigninger
 • Løpende utgifter
 • Eventuell underholdsplikt
 • Deling ved samlivsbrudd
 • Vær oppmerksom på at alle samboerforhold er forskjellige
 • Hva som er nødvendig å inkludere i samboeravtalen vil derfor variere avhengig av behov

Ta kontakt

Du er velkommen til å kontakte oss hvis du ønsker mer informasjon.

Kontakt oss

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.