Overføre formuen til familien

Ønsker du å overføre formuen din til ektefelle, barn eller barnebarn, enten nå eller en gang i fremtiden? Vi kan veilede deg hvis du ønsker å vite mer om hvordan dette kan gjøres og samtidig ivareta formuen din slik at du kan ha et godt liv.

Gaver

Kanskje dine egne behov ikke er som de engang var, og derfor ønsker du å gi bort deler av midlene dine til noen i familien. Hjelpe dem økonomisk eller av andre grunner. 

Hvis du trenger en samtalepartner for å finne ut hvordan du overfører formuen din, hele eller deler av den, kan du ta kontakt med oss. Det er mange ting som må tas hensyn til, og mange måter å gjøre det på.  

Arv og testament

Det er flere ting du må vurdere når du ønsker å overføre formue til neste generasjon, for eksempel hvordan du skal fordele midlene mellom familiemedlemmer for å beskytte formuen og overlate den i trygge hender.  

Et testament kan sikre at formuen fordeles på best mulig måte etter din bortgang. Selve dokumentet må settes opp i henhold til lovkrav for at det skal være gyldig.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kontakt oss